Object

Title: Ogród - neurosemiotyka - ideologia

Creator:

Kaczmarczyk, Katarzyna

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2011)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. P.A. Bell, Psychologia środowiskowa, przeł. A. Jurkiewicz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 47.
2. T. Boogaart The power of place. From semiotics to ethnogeography, „Middle States Geographer” 2001 vol. 34, s. 39.
3. I. Dąmbska, O konwencjach semiotycznych, „Studia Semiotyczne” 1973 t. 4.
4. J.S. Duncan The City as Text. The Politics of Landscape Interpretation in the Kandyan Kingdom, Cambridge University Press, Cambridge (England) 1990, s. 19.
5. U. Eco, Pejzaż semiotyczny, przedm. M. Czerwiński, PIW, Warszawa 1972, s. 163.
6. R.W. Emerson, Nature, w: Nature/Walking, ed. J. Elder, Boston 1991, s. 7.
7. W. Gilpin, A Dialogue upon the gardens of the right honorable the Lord Viscount Cobham at stow in Buckinghamshire, w: http://faculty.bsc.edu/jtatter/gilpin.html, 04.01.2011.
8. E.H. Gombrich, Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, red. D. Folga-Januszewska, Universitas, Kraków 2009, s. 106.
9. R. Grzegorczykowa, O rozumieniu prototypu i stereotypu we współczesnych teoriach semantycznych, w: Język a kultura, t. XII,Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998, s. 109-115.
10. N.N. Holland, Literature and the brain, Gainesville 2009, s. 51-53.
11. R. Ingarden, Obraz i jego konkretyzacja. Malarski przedmiot estetyczny, w: R. Ingarden Studia z estetyki, t. 2, PWN, Warszawa 1959, s. 97-104.
12. D. Laming Psychofizyka, w: Czucie i percepcja, red. R.L. Gregory, A.M. Colman, przeł. M. Siemiński, Poznań 2002, s. 154-157.
13. D. Lichaczow, Poezja ogrodów. O semantyce stylów ogrodowo-parkowych, przeł. K.N. Sakowicz, red. J. Trzynadlowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, s. 231-233.
14. M. Liszewska, Idea natury a przestrzeń ogrodu, w: Przestrzeń ogrodu, przestrzeń kultury, red. G. Gazda, M. Gołąb, Universitas, Kraków 2008, s. 32.
15. A. Lu, F. Penz, Narrative form in chinese garden, w: http://www.cnerc.co.uk/xtra/PDF/Lu%202006.pdf, (30.03.2008).
16. Louis XIV, Manière de montrer les jardins de Versailles, w: The Faber book of gardens, ed. P. Robinson, Faber, London 2007, s. 97.
17. W. Ławniczak, Uwagi o pojęciu znaku ikonicznego, „Studia Semiotyczne” 1971 t. 2.
18. L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 2: Od XVIII wieku do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 87.
19. P. Markiewicz, P. Przybysz, Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni, w: Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, red. P. Francuz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, s. 124-127.
20. M.R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979, s. 121.
21. G. McKay, Radical gardening. Politics, idealism and rebellion in the garden, London 2011.
22. E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN–Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2006, s. 296.
23. K.R. Olwig, Landscape, nature and the body politic. From Britain’s Renaissance to America’s new world, University of Wisconsin Press, Madison, Wis.–Londyn 2002, s. 99-112.
24. V.S. Ramachandran, W. Hirstein, Nauka wobec zagadnienia sztuki. Neurologiczna teoria doświadczenia estetycznego, w: Mózg i jego umysły, red. W. Dziarnowska, A. Klawiter, Zysk i S-ka, Poznań 2006, s. 330.
25. C. Rishbeth, Gardens of ethnicity, w: Vista. The culture and politics of gardens, ed. T. Richardson, N. Kingsbury, Frances Lincoln, London 2005, s. 39-51.
26. J.M. Rymkiewicz, Myśli różne o ogrodach, Sic!, Warszawa 2010, s. 44
27. H.A. Taylor, Urban public parks,1840-1900. Design and meaning, „Garden History” 1995 vol. 23 no 2, s. 203-206.
28. Y.F. Tuan, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska. wstęp K. Wojciechowski, PIW, Warszawa 1987, s. 29.
29. H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, przeł. D. Hanulanka, przedm. L. Kalinowski, wstęp W. Podlacha, Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wrocław 1962.
30. P. Wolski, Rozpoznanie i ocena wartości krajobrazu, w: Ocena i wycena zasobów przyrodniczych, red. J. Rylke, J. Szyszko, P. Jeżewski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

199

End page:

217

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47991 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 17, 2014

Number of object content hits:

599

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65200

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information