Obiekt

Tytuł: Droga naukowa Anny Wierzbickiej. Od składni polskiej prozy renesansowej do semantyki międzykulturowej

Twórca:

Bartmiński, Jerzy

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2011)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. J. Apresjan, 1980, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka (1974), Wrocław: ZNiO. ; 2. J. Bartmiński, 2004, Droga naukowa Anny Wierzbickiej, w: Anna Wierzbicka – Doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydawnictwo UMCS: Lublin. ; 3. J. Bartmiński, 2006, Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo UMCS: Lublin. ; 4. M. Besemeres, Biogram Anny Wierzbickiej, w: JUK, s. 11-12. ; 5. A. Bielik-Robson, 2001, Wstęp, w: Ch. Taylor Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ; 6. A. Bogusławski, 1991, Lingwistyczny relatywizm względny. Anny Wierzbickiej rozwiązanie problemu różnorodności języków, „Etnolingwistyka” 4. ; 7. V. Evans, Bergen B.K., Zinken J. (eds.), 2007, Cognitive linguistics reader, London: Equinox. ; 8. Cz. Miłosz, Ogród nauk,Instytut Literacki, Paryż 1981, s. 126. ; 9. C. Goddard, 2011, Semantic Analysis, 2 nd edition, Oxford–New York: Oxford University Press, ; 10. R. Grzegorczykowa, 2010, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ; 11. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowska, Universitas, Kraków 2010. ; 12. P. Kornacki, w: JUK, s. 228-269. ; 13. A. Krawczyk-Tyrpa, Frazeologia somatyczna w gwarach polskich. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987. ; 14. T. Krzeszowski, 1994, Parametr aksjologiczny w przedpojęciowych schematach wyobrażeniowych, „Etnolingwistyka”. ; 15. G. Lakoff, M. Johnson, 1988, Metafory w naszym życiu (1980), przekł. i wstęp T.P. Krzeszowski, Warszawa: PIW. ; 16. R. Langacker, 2005, Wykłady z gramatyki kognitywnej, przeł. H. Kardela, P. Łozowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS. ; 17. Laureaci nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2010, 2010, Warszawa: Wydawnictwo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. ; 18. I. Nowakowska-Kempna, 1991, Na marginesie książki Anny Wierzbickiej „Lexicography and conceptual analysis”, „Etnolingwistyka”. ; 19. O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003. ; 20. P. Plas, 2006, Slavic ethnolinguistics and Anglo-American linguistic anthropology: convergences and divergences in the study of the language-culture nexus, „Etnolingwistyka”. ; 21. Semantyka i Ewangelia. Odczytując na nowo przypowieść o Faryzeuszu i Celniku, w: W zwierciadle języka i kultury, red. J. Adamowski, S. Niebrzegowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 539. ; 22. Słowniku stereotypów i symboli ludowych, konc. całości i red. J. Bartmiński, współpr. S. Niebrzegowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin, t. 1, 1996; t. 2, 1999. ; 23. E. Tabakowska, 2004, Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś, Kraków: Universitas. ; 24. A. Wierzbicka, Akty i gatunki mowy w różnych językach i kulturach (1991), przeł. ; 25. A. Wierzbicka, Duša – soul i mind. Dowody językowe na rzecz etnopsychologii i historii kultury (1989), przeł. J. Szypra, w: JUK, s. 522-544. ; 26. A. Wierzbicka, Emocje. Język i „skrypty kulturowe” (1994), przeł. J. Szpyra, w: JUK, s. 163-192. ; 27. M. Wierzbicka, Etnoskładnia i filozofia gramatyki (1979), przeł. K. Korżyk, w: JUK, s. 341-404. ; 28. A. Wierzbicka, Genry mowy, w: Tekst i zdanie, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Ossolineum, Wrocław 1983. ; 29. A. Wierzbicka, Jazyk, kultura, poznanije, red. M. A. Krongauz, wstupitielnaja statja E.W. Paduczewa, Russkie Słowari, Moskwa 1996; ; 30. A. Wierzbicka, Język – umysł – kultura, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 ; 31. A. Wierzbicka, Lectio doktoris, w: Anna Wierzbicka – Doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 24. ; 32. A. Wierzbicka, Metatekst w tekście, w: O spójności tekstu, red. M.R. Mayenowa, Ossolineum, Wrocław 1971. ; 33. A. Wierzbicka, Mówienie o emocjach. Semantyka, kultura, poznanie (1992), przeł. P. Kornacki, w: JUK, s. 138-162. ; 34. A. Wierzbicka, Owoce i warzywa. Semantyka kategoryzacji ludzkiej(1985), przeł. J. Bartmiński, w: JUK, s. 83-137. ; 35. A. Wierzbicka, Przypadki gramatyczne a natura człowieka (1981), przeł. A. Kochańska, w: JUK, s. 303-340. ; 36. A. Wierzbicka, Semanticzeskie uniwersalii i opisanije jazykow, Jazyki Russkoj Kultury, Moskwa 1999; Ponimanije kultur czeriez posriedstwo kluczewych słow, Moskwa 2001. ; 37. A. Wierzbicka, Słownik kluczem do historii i kultury. „Ojczyzna w językach niemieckim, polskim i rosyjskim (1995), w: JUK, s. 450-489. ; 38. A. Wierzbicka, The theory of the mental lexicon, w: The slavic languages. An international handbook of their structure, their history and their investigation, eds. S. Kempgen, P. Kosta, T. Berger, K. Gutschmidt, vol. 1, Mouton de Gruyter, Berlin–New York 2009, s. 848-863; Goddard 2011. ; 39. A. Wierzbicka, Wolność – libertas – freedom – svoboda. Uniwersalne ideały czy specyficzne dla danej kultury jednostki leksykalne?, przeł. M. Abramowicz, w: JUK, s. 490-521. ; 40. J. Zinken, 2004, Metaphors, stereotypes and the linguistic picture of the world. Impulses from the Ethnolinguistic School of Lublin, „metaphoric.de”. ; 41. J. Zinken, 2009, The Ethnolinguistic School of Lublin and Anglo-American cognitive linguistics, w: J. Bartmiński Aspects of cognitive ethnolinguistics, ed. J. Zinken, London: Equinox.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

218

Strona końc.:

238

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:47992 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2014-09-17

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2 235

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/65251

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji