Object

Title: Zając, lis i ludzie. O jednej powieści Adolfa Dygasińskiego

Creator:

Tomczok, Paweł ; Forajter, Wacław

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2011)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. T.W. Adorno, Idee der Naturgeschichte, w: tegoż Gesammelte Schriften, bd. 1, hrsg. R. Biedermann, unter Mitw. G. Dorno, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1973, s. 345-365. ; 2. W. Benjamin, Narrator. Rozważania o twórczości Mikołaja Leskowa, przeł. K. Krzemieniowa, w: tegoż Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, red. H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996, s. 253. ; 3. B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł., wprow., objaśn., posł. D. Danek, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski i Co, W.A.B., Warszawa 1996, s. 29. ; 4. K. Darwin, Autobiografia (Wspomnienia o rozwoju mojego umysłu i charakteru). Wybór listów, przeł. A. Iwanowska, A. Krasicka, J. Połtowicz, S. Skowron, pod kier. A. Makarewicz, W. Michałowa, K. Petrusewicza, oprac. A. Straszewicz, Z. Wójcik, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1960, s. 62-63. ; 5. K. Darwin, O pochodzeniu człowieka, przeł. S. Panka, red. E. Stołyhwo, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1959, s. 130. ; 6. A. Dygasiński, Wśród wody, „Kurier Warszawski” 1885 nr 347b, cyt. za: J.Z. Jakubowski Zapomniane ogniwo. Studium o Adolfie Dygasińskim, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978, s. 148. ; 7. L. Eustachiewicz, Humor Dygasińskiego, w:O Adolfie Dygasińskim. Materiały z sesji naukowej w 75-lecie śmierci pisarza, Kielce 18-19 maja 1977, red. H. Wolny, Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, Kielce 1979, s. 64. ; 8. Z. Freud, „Kulturowa” moralność seksualna a współczesna neurotyczność, przeł. B. Kocowska, w: K. Pospiszyl Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło, wyb. i przekł. B. Kocowska i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991. ; 9. M. Gloger, Adolf Dygasiński i narodziny nowoczesnej świadomości narodowej, „Litteraria Copernicana” 2009 nr 2 (4), s. 158. ; 10. J.Z. Jakubowski, Zapomniane ogniwo, s. 139. ; 11. R. Konersmann, Walter Benjamins Idee der Naturgeschichte, w: tegoż Kulturelle Tatsachen, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006, s. 296. ; 12. W. Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte, Hanser, München 1976. ; 13. S. Lindqvist, Wytępić całe to bydło, przeł. M. Haykowska, W.A.B., Warszawa 2009, s. 19. ; 14. W. Nałkowski, Z powodu życiorysu Darwina, w: tegożPisma społeczne, wyb. i oprac. S. Żółkiewski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951, s. 204. ; 15. E. Paczoska, Naturalizm i naturaliści w Polsce. Poszukiwania, doświadczenia, kreacje, Oficyna Wydawnicza „Warsgraf ”, Warszawa 1992. ; 16. M. Płachecki, Wojny domowe. Szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów(1800-1880), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009, s. 164-166. ; 17. M. Radowska-Lisak, Adolf Dygasiński i duch wiejskości. Kilka propozycji badawczych, „Litteraria Copernicana” 2009 nr 2(4), s. 44. ; 18. M. Radowska-Lisak, Adolf Dygasiński i duch wiejskości oraz Mniej cudowna bajka. O baśniowości „Beldonka” Adolfa Dygasińskiego, „Litteraria Copernicana” 2009 nr 2(4). ; 19. B. Rejchman, Teoria Darwina w stosunku do nauki i życia, w: Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895, cz. 1, wyb., oprac., wstęp i przyp. A. Hochfeldowi, B. Skarga, PWN, Warszawa 1980, s. 446-447. ; 20. J.M. Rymkiewicz, Kinderszenen, Sic!, Warszawa 2008, s. 111-112. ; 21. J. Sztachelska Od Darwina do mitu. Rzecz o Adolfie Dygasińskim, „Litteraria Copernicana” 2009 nr 2(4), s. 36. ; 22. Z. Szweykowski, Dramat Dygasińskiego, Gebethner i Wolff, Warszawa 1938, s. 116. ; 23. P. Tort, L’effet réversif de l’évolution. Fondements de l’anthropologie darwinienne, dans: Darwinisme et société, dir. P. Tort, Presses Universitaires de France, Paris 1992. ; 24. H. Wolny, Literacka twórczość Adolfa Dygasińskiego.Studia, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1991, s. 111. ; 25. R. Wright, Moralne zwierzę. Dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni: psychologia ewolucyjna a życie codzienne, przeł. H. Jankowska, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, s. 165.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

165

End page:

181

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48023 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 19, 2014

Number of object content hits:

1 347

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65321

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information