RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Zając, lis i ludzie. O jednej powieści Adolfa Dygasińskiego

Creator:

Tomczok, Paweł ORCID ; Forajter, Wacław ORCID

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2011)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. T.W. Adorno, Idee der Naturgeschichte, w: tegoż Gesammelte Schriften, bd. 1, hrsg. R. Biedermann, unter Mitw. G. Dorno, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1973, s. 345-365.
2. W. Benjamin, Narrator. Rozważania o twórczości Mikołaja Leskowa, przeł. K. Krzemieniowa, w: tegoż Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, red. H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996, s. 253.
3. B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł., wprow., objaśn., posł. D. Danek, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski i Co, W.A.B., Warszawa 1996, s. 29.
4. K. Darwin, Autobiografia (Wspomnienia o rozwoju mojego umysłu i charakteru). Wybór listów, przeł. A. Iwanowska, A. Krasicka, J. Połtowicz, S. Skowron, pod kier. A. Makarewicz, W. Michałowa, K. Petrusewicza, oprac. A. Straszewicz, Z. Wójcik, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1960, s. 62-63.
5. K. Darwin, O pochodzeniu człowieka, przeł. S. Panka, red. E. Stołyhwo, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1959, s. 130.
6. A. Dygasiński, Wśród wody, „Kurier Warszawski” 1885 nr 347b, cyt. za: J.Z. Jakubowski Zapomniane ogniwo. Studium o Adolfie Dygasińskim, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978, s. 148.
7. L. Eustachiewicz, Humor Dygasińskiego, w:O Adolfie Dygasińskim. Materiały z sesji naukowej w 75-lecie śmierci pisarza, Kielce 18-19 maja 1977, red. H. Wolny, Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, Kielce 1979, s. 64.
8. Z. Freud, „Kulturowa” moralność seksualna a współczesna neurotyczność, przeł. B. Kocowska, w: K. Pospiszyl Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło, wyb. i przekł. B. Kocowska i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991.
9. M. Gloger, Adolf Dygasiński i narodziny nowoczesnej świadomości narodowej, „Litteraria Copernicana” 2009 nr 2 (4), s. 158.
10. J.Z. Jakubowski, Zapomniane ogniwo, s. 139.
11. R. Konersmann, Walter Benjamins Idee der Naturgeschichte, w: tegoż Kulturelle Tatsachen, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006, s. 296.
12. W. Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte, Hanser, München 1976.
13. S. Lindqvist, Wytępić całe to bydło, przeł. M. Haykowska, W.A.B., Warszawa 2009, s. 19.
14. W. Nałkowski, Z powodu życiorysu Darwina, w: tegożPisma społeczne, wyb. i oprac. S. Żółkiewski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951, s. 204.
15. E. Paczoska, Naturalizm i naturaliści w Polsce. Poszukiwania, doświadczenia, kreacje, Oficyna Wydawnicza „Warsgraf ”, Warszawa 1992.
16. M. Płachecki, Wojny domowe. Szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów(1800-1880), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009, s. 164-166.
17. M. Radowska-Lisak, Adolf Dygasiński i duch wiejskości. Kilka propozycji badawczych, „Litteraria Copernicana” 2009 nr 2(4), s. 44.
18. M. Radowska-Lisak, Adolf Dygasiński i duch wiejskości oraz Mniej cudowna bajka. O baśniowości „Beldonka” Adolfa Dygasińskiego, „Litteraria Copernicana” 2009 nr 2(4).
19. B. Rejchman, Teoria Darwina w stosunku do nauki i życia, w: Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895, cz. 1, wyb., oprac., wstęp i przyp. A. Hochfeldowi, B. Skarga, PWN, Warszawa 1980, s. 446-447.
20. J.M. Rymkiewicz, Kinderszenen, Sic!, Warszawa 2008, s. 111-112.
21. J. Sztachelska Od Darwina do mitu. Rzecz o Adolfie Dygasińskim, „Litteraria Copernicana” 2009 nr 2(4), s. 36.
22. Z. Szweykowski, Dramat Dygasińskiego, Gebethner i Wolff, Warszawa 1938, s. 116.
23. P. Tort, L’effet réversif de l’évolution. Fondements de l’anthropologie darwinienne, dans: Darwinisme et société, dir. P. Tort, Presses Universitaires de France, Paris 1992.
24. H. Wolny, Literacka twórczość Adolfa Dygasińskiego.Studia, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1991, s. 111.
25. R. Wright, Moralne zwierzę. Dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni: psychologia ewolucyjna a życie codzienne, przeł. H. Jankowska, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, s. 165.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

165

End page:

181

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48023 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 24, 2021

In our library since:

Sep 19, 2014

Number of object content hits:

1 800

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65321

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information