RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: "Styczność" jako paralogika poezji czystego nonsensu

Creator:

Obremski, Krzysztof

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2011)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. K. Mrowcewicz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1993.
2. Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, przekł., oprac,. wstęp S. Barańczak, PIW, Warszawa 1991, s. 264.
3. Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przekł., wstęp, oprac. H. Podbielski, PWN, Warszawa 1988, s. 503.
4. S. Barańczak, Fioletowa krowa. 333 najsławniejsze okazy angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej od Williama Shakespeare’a do Johna Lennona. Antologia, przekł., oprac. S. Barańczak, a5, Poznań 1993, s. 21-22.
5. S. Barańczak, Pegaz zdębiał. Poezja nonsensu a życie codzienne: wprowadzenie w prywatną teorię gatunków, Puls, London 1995, s. 7.
6. U. Eco, Interpretacja i historia, w: U. Eco, R. Rorty, J. Culler, C. Brookes-Rose Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Znak, Kraków 1996, s. 33.
7. A. Ganoczy, Stwórczy człowiek i Bóg Stwórca, przeł. P. Pachciarek, Pax, Warszawa 1982.
8. D. Gostyńska, Koncept w poezji barokowej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1991, s. 85.
9. Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska, wstęp i przyp. J. Łanowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981, s. 168 (ks. VII, w. 256-257).
10. J.J. Jadacki, T. Bigaj, M. Tałasiewicz, Nonsens – nonsens empiryczny – irracjonalność, w: Sensy i nonsensy w nauce i filozofii, red. M. Heller, J. Mączka, J. Urbaniec, Biblos, Tarnów 1999, s. 104-105.
11. L. Kleszcz, Pochwała absurdu, w: Absurd w filozofii i literaturze, red. R. Różanowski, Wydanictwo UWr, Wrocław 1998, s. 9.
12. L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, Znak, Kraków 1988, s. 150.
13. A. Krzycki, O dziewczynie Lidii, w: Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543, s. 190.
14. A. Krzycki, Pieśń na wesele wspaniałego króla Zygmunta I i słynnej królowej polskiej Bony, w: Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543, wstęp, oprac. A. Jelicz, Glob, Szczecin 1985, s. 155.
15. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przekł., oprac., wstęp A. Gorzkowski, Homini, Bydgoszcz 2002, s. 558.
16. J.A. Morsztyn, Utwory zebrane, oprac. L. Kukulski, PWN, Warszawa 1971, s. 169-170.
17. K. Obremski, Bitwa i polowanie w „Kronice polskiej” Anonima zwanego Gallem. Relacje świata ludzkiego ze światem zwierząt, „Pamiętnik Literacki” 2008 z. 3, s. 6-18.
18. K. Obremski, Wprowadzenie do literatury dawnej. Skrypt dla studentów filologii polskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002, s. 24.
19. T. Peiper, Komizm, dowcip, metafora, w: tegoż Tędy. Nowe usta, przedm., kom., nota biograficzna S. Jaworski, oprac. i red. T. Podoska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 294.
20. H. Podbielski, Wstęp, do: Arystoteles Poetyka, przekł. i oprac. H. Podbielski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983, s. LIII.
21. G. Santayana, The sense of beauty. Being the outlines of aesthetic theory(1896), ed. W.G. Holzberger, H.J. Saatkamp Jr., introd. A.C. Danto, MIT Press, Cambridge(Mass.)1988.
22. M.K. Sarbiewski, O poincie i dowcipie, w: tegoż Wykłady poetyki, przekł. i oprac. S. Skimina, Zakład Narodowy im. Ossolińskich–Wydawnictwo PAN, Wrocław 1958, s. 6.
23. J. Sławiński Pure nonsens, hasło w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, M. Głowiński i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1998, s. 456.
24. A. Słonimski, J. Tuwim, W oparach absurdu, Iskry, Warszawa 1958, s. 27.
25. K. Stępnik Filozofia metafory, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988, s. 154-156.
26. K. Ślęczka, Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Książnica, Katowice 1999, s. 150.
27. W. Tatarkiewicz, Estetyka nowożytna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967, s. 456.
28. J. Tischner, J. Żakowski, Tischner czyta Katechizm, Znak, Kraków 1996, s. 13.
29. A. Wajrak, Żaby jak malowane, „Gazeta Wyborcza” 2009 nr 87 (14.04.2009), s. 15.
30. H. Weinrich, Semantyka śmiałej metafory, „Pamiętnik Literacki” 1971 z. 4, s. 101-121.
31. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, s. 185.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

262

End page:

279

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48031 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 19, 2014

Number of object content hits:

658

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65329

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information