Object

Title: Wywołać z milczenia. Historia kobiet w PRL-u - kobiety w historii PRL-u

Creator:

Mrozik, Agnieszka

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2011)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Wydaw. IBL PAN, Warszawa 1996. ; 2. Feminizm a lewica, czyli kobiety żyją w PRL-u. Dyskusja z udziałem: Bożeny Umińskiej, Agaty Araszkiewicz, Agnieszki Graff, Teresy Oleszczuk, Kazimiery Szczuki, Kingi Dunin, „Res Publica Nowa” 2000 nr 1-2(152-153). ; 3. M. Fidelis, Women, communism, and industrialization in postwar Poland, Cambridge University Press, New York 2010. ; 4. A. Górnicka-Boratyńska, Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939), Świat Literacki, Izabelin 2001. ; 5. D. Jarosz, Idee, programy i realia: funkcje Ligi Kobiet w porządku instytucjonalnym Polski Ludowej (1945-1957), w: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), t. 2, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Neriton, Warszawa 2009, s. 307-330. ; 6. D. Kałwa, Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych, Historia Iagellonica Kraków 2001. ; 7. P. Kenney, The gender of resistance in communist Poland, „The American Historical Review” 1999 vol. 104 no 2. ; click here to follow the link ; 8. E. Kondratowicz, Szminka na sztandarze. Kobiety Solidarności 1980-1989. Rozmowy, Sic!, Warszawa 2001. ; 9. E. Kraskowska, Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej w dwudziestoleciu międzywojennym, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 1999. ; 10. G. Kubica, Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku, WL, Kraków 2006. ; 11. S. Kuźma-Markowska, Why there is no gender history in Poland?, „Dialogue and Universalism” 2010 no 5-6. ; 12. A. Leszczyński, Anatomia protestu. Strajki robotnicze w Olsztynie, Sosnowcu i Żyrardowie, sierpień-listopad 1981, Trio, Warszawa 2006. ; 13. M. Maciejewska, Aborcja w PRL-u. Ustawa o warunkach dopuszczalnościprzerywania ciąży z 1956 roku w kontekście feministycznym, w: PRL bez uprzedzeń, red. J. Majmurek, P. Szumlewicz, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2010. ; 14. M. Mazurek, Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989, Trio–Europejskie Centrum Solidarności, Warszawa 2010. ; 15. S. Penn, Podziemie kobiet, przeł. H. Jankowska, wstęp M. Janion, Rosner i Wspólnicy, Kraków 2003. ; 16. Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, DiG, Warszawa 2000. ; 17. J. Sosnowska, Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880-1939, IS PAN, Warszawa 2003. ; 18. E. Toniak, Olbrzymki. Kobiety i socrealizm, Kraków 2008. ; 19. J. W. Scott, Gender jako przydatna kategoria analizy historycznej, przeł. A. Czarnacka, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny, dostęp 30.04.2011, s. 19. ; 20. S. Walczewska Liga Kobiet – jedyna organizacja kobieca w PRL, „Pełnym Głosem” 1993 nr 1; http://www.efka.org.pl/?action=gl&ID=42, dostęp 18.04.2011.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

112

End page:

119

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48083 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 25, 2014

Number of object content hits:

3 813

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65341

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information