Object

Title: Artysta awangardowy - między arcyludzkim a nieludzkim. Próba estetyki antropologicznej

Creator:

Popiel, Magdalena

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2011)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. J. Addison, O dwóch rodzajach geniuszu, w: Spectator. Wybór, przekł., wstęp i objaśn. Z. Sinkowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1957, s. 210.
2. G. Agamben, L’uomo senza contenuto, Rizzoli, Milano 1970, s. 70.
3. G. Agamben, Profanacje, przeł. M. Kwaterko, PIW, Warszawa 2006; P. Ricoeur Drogi rozpoznania, przeł. J. Margański, Znak, Kraków 2004.
4. G. Apollinaire, Kubiści, rozważania estetyczne, w: tegoż Wybór pism, wyb., wstęp i noty A. Ważyk, PIW, Warszawa 1980, s. 756.
5. J. Arp, Looking, w: Arp, ed. J.T. Soby, cyt. za: C. Tomkins Duchamp. Biografia, przeł. I. Cholewińska, Zysk i S-ka, Warszawa 2001, s. 176.
6. W.H. Auden, Geniusz i apostoł, w: tegoż Ręka farbiarza i inne eseje, PIW, Warszawa 1988, s. 323.
7. Ch. Baumgarth, Futuryzm, przeł. J. Tasarski, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978, s. 238-239.
8. H. Bloom, Geniusz. A mosaic of one hundred exemplary creative minds, Warner Books, New Jork 2002.
9. A. Breton, Les pas perdus, Paris 1924, cyt. za: M. Porębski Granica współczesności 1909-1925, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989, s. 277.
10. Czym jest antropologia literatury? Pytanie o początek literatury. Rozmowa z Danielem Fabre, „Teksty Drugie” 2009 nr 4.
11. N. Elias, Invovment and detachment, Blackwell Pub., Oxford 1987.
12. N. Elias, Mozart. Portret geniusza, przeł. B. Baran, W.A.B., Warszawa 2006.
13. N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przeł. T. Zabłudowski, PIW, Warszawa 1980.
14. Z. Freud, Leonarda da Vinci wspomnienia z dzieciństwa, w: tegoż Poza zasadą przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa 1976, s. 386-387.
15. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki, przeł. E. Feliksiak, PIW, Warszawa 1978.
16. E. Gombrich, O sztuce, Arkady, Warszawa 1997, s. 5.
17. G. Grosz, W. Herzfeld, Die Kunst ist in Gefahr. Drei Aufsatze, Malik Verlag, Berlin 1925, cyt. za: Zamiast biografii, w: Artyści o sztuce, s. 328-332.
18. B. Jasieński, Do narodu polskiego. Mańifest w sprawie natychmiastowej futuryzacji żyća, w: S. Jaworski Awangarda, WSiP, Warszawa 1992, s. 187.
19. B. Jasieński, Jednidniówka futurystów. Manifesty futuryzmu polskiego, Kraków 1921, cyt. za: Awangarda, s. 194-195.
20. H.R. Jauss, Proces literacki modernizmu od Rousseau do Adorna, przeł. P. Bukowski, w: Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1998.
21. J. Kristeva, Hannah Arendt. Biografia, przeł. J. Levin, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007, s. 8.
22. Ch. Lasch, The culture of narcissism, Warner Books, London 1979; R. Sennett Fall of public man, Knopf, New Jork 1977.
23. J.F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie co to jest postmodernizm, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, wyb., oprac., przedm. R. Nycz, Baran i Suszczyński, Kraków 1997, s. 59.
24. Manifest techniczny, cyt. za: Artyści o sztuce. Od Van Gogha do Picassa, wyb. i oprac. E. Grabska, H. Morawska, PWN, Warszawa 1963, s. 158.
25. F.T. Marinetti, Deklamacja dynamiczna i synoptyczna, w: F. Cangiullo Piedigrotta, S.P.E.S. Salimbeni, Milano 1916, w: T. Kireńczuk Od sztuki w działaniu do działania w sztuce, s. 301.
26. F.T. Marinetti, E. Settimelli, B. Corra, Futurystyczny Teatr Syntetyczny, 1915, w: T. Kireńczuk Od sztuki w działaniu do działania w sztuce, s. 291-299.
27. F.T. Marinetti, Estetyka maszyny, cyt. za: T. Kireńczuk Od sztuki w działaniu do działania w sztuce. Filippo Tommaso Marinetti i teatr włoskich futurystów, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 251.
28. F.T. Marinetti, Po Teatrze Syntetycznym i Teatrze Zaskoczenia powołujemy do życia antypsychologiczny i abstrakcyjny teatr elementów czystych oraz Teatr Taktylny, „Noi” 1924 nr 6-9, w: T. Kireńczuk Od sztuki w działaniu do działania w sztuce, s. 315.
29. O. Marquard, Uwagi o aktualności filozoficznej antropologii, w: tegoż Szczęście w nieszczęściu. Rozważania filozoficzne, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 158.
30. D. Mereżkowski, Leonardo da Vinci. Kolejne tomy mają tytuły Julian Apostata, Chrystus i Antychryst, Piotr Wielki i Aleksy.
31. M. Morasso, La nova arma – La macchina, Bocca, Torino 1905, cyt. za: T. Kireńczuk Od sztuki w działaniu do działania w sztuce, s. 244-245.
32. S. Morawski, Główne nurty estetyki XX wieku. Zarys syntetyczny, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1992, s. 13.
33. E. Możejko, Modernizm literacki: niejasność terminu i dychotomia kierunku, „Teksty Drugie” 1994 nr 5/6.
34. G.B. Nazzaro, Introduzione al futurismo, Guida, Napoli 1973, s. 69.
35. F. Nietzsche, Fragmenty 1869-1875, w: tegoż Pisma pozostałe 1862-1875, przeł. B. Baran, Inter-Esse, Kraków 1993, s. 240-241.
36. F. Nietzsche, Fragmenty 1887-1889, cyt. za: M.P. Markowski Nietzsche. Filozofia interpretacji, Universitas, Kraków 1997, s. 348.
37. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości, Universitas, Kraków 2001, s. 58.
38. T. Peiper, Także inaczej, „Zwrotnica” 1926 nr 7.
39. D. Sassoon, Mona Liza. Historia najsłynniejszego obrazu świata, przeł. J. Mariański, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
40. A. Shaftesbury, Characteristics of men, manners, opinions, times, etc. , G. Richards, London 1900, t. II, s. 136, cyt. za: M.H. Abrams Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka, przeł. M.B. Fedewicz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 221.
41. P.B. Shelley, Obrona Poezji, przeł. J. Świerzowicz, druk: Korzeniewski i Nawrocki, Oborniki 1939, s. 41.
42. R. Shusterman, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, Wyd. UW, Warszawa 1998, s. 174.
43. B. Smith, The death of the artist as hero. Essays in history and culture, Oxford University Press, Melbourne 1988.
44. G. Steinem, Zerwany kontrakt, przeł. O. Kubińska, Instytut Kultury, Warszawa 1994, s. 41.
45. G. Steiner, Gramatyki tworzenia, przeł. J. Łoziński, Zysk i S-ka, Warszawa 2004, s. 49.
46. Sztuka i estetyka po awangardzie a filozofia postmodernistyczna, red. A. Zejdler-Janiszewska, Instytut Kultury, Warszawa 1994, s. 197.
47. W. Tatarkiewicz, Wstęp, w: tegoż Historia estetyki, t. 1, Ossolineum, Wrocław 1960, s. 14.
48. P. Valéry, Rzeczy przemilczane. Z pism o sztuce, PIW, Warszawa 1977, s. 78.
49. P. Valéry, Wstęp do metody Leonarda da Vinci, w: tegoż Estetyka słowa, przeł. D. Eska, A. Frybesowa, PIW, Warszawa 1971, s. 69.
50. W. Welsch, Filozofia i sztuka – wzajemne relacje. Tematyka i cel, w: tegoż Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, przeł. K. Guczalska, Universitas, Kraków 2005.
51. W. Welsch, Narodziny filozofii postmodernistycznej z ducha sztuki modernistycznej, przeł. J. Balbierz, w: Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1998, s. 455.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

49

End page:

74

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48491 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Oct 9, 2014

Number of object content hits:

1 370

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65563

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information