Object

Title: Festung Warschau. Raport z oblężonego miasta (fragmenty)

Creator:

Janicka, Elżbieta

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2010)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. G. Berendt, Obraz powstania w getcie warszawskim w prasie PZPR (1950-1970), „Midrasz” 2003 nr 11, s. 30-37. ; 2. M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, przeł. M. Salapska, Czytelnik, Warszawa 1983, s. 159. ; 3. E. Bergman, „Nie masz bóżnicy powszechnej”. Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII do początku XXI wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007, s. 319. ; 4. M. Białoszewski, Wycieczka do Egiptu, w: tenże Rozkurz, PIW, Warszawa 1994, s. 277. ; 5. A. Blady-Szwajgier, I więcej nic nie pamiętam, Volumen, Warszawa 1994, s. 47. ; 6. A.B. Bohdziewicz, M. Stopa Kapliczki warszawskie, Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2009. ; 7. I. Calvino, Niewidzialne miasta, przeł. A. Kreisberg, Czytelnik, Warszawa 1975. ; 8. S. Chutnik, Łączniczki, w: tejże Kieszonkowy atlas kobiet, Korporacja Ha!art, Kraków 2009, s. 134. ; 9. J. Duda-Gracz, Golgota Jasnogórska Trzeciego Tysiąclecia, Wydawnictwo Zakonu Paulinów „Paulinianum”, Częstochowa 2004. ; 10. M. Edelman, I była miłość w getcie, wysłuchała i zapisała P. Sawicka, przedmowa J. Bocheński, Świat Książki, Warszawa 2009, s. 44. ; 11. B. Engelking, J. Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001, s. 265. ; 12. B. Engelking, D. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2009. ; 13. D. Foks, 56. Kiedy chłopcy szukają klucza, w: D. Foks, Z. Libera Co robi łączniczka, Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, Katowice 2005. ; 14. Z. Freud. W kwestii etiologii histerii, w: tegoż, Histeria i lęk, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001, s. 46. ; 15. A. Friszke, Publicystyka Polski Podziemnej wobec zagłady Żydów 1939-1944, w: Polska - Polacy - mniejszości narodowe, red. E. Grzeœkowiak-Łuczyk, Ossolineum, Wrocław–-Warszawa–-Kraków 1992, s. 192-213. ; 16. B. Geremek, Co to znaczy „my”, „Gazeta Wyborcza” 10-12 listopada 2000, s. 28. ; 17. H. Grynberg, Komentarz, w: tegoż, Rysuje w pamięci, Wydawnictwo a5, Poznań 1995, s. 44. ; 18. H. Grynberg, Ludzie Żydom zgotowali ten los, w: tegoż, Prawda nieartystyczna, Archipelag, Berlin 1984, s. 77. ; 19. L. Hirszfeld, Dzieje jednego życia, Czytelnik, Warszawa 1946, s. 229. ; 20. E. Janicka, b.t., w: Sztuka jako rozmowa o przeszłośœci, red. P. Kosiewski, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2009, s. 45. ; 21. J. Jedlicki, Dziedzictwo i odpowiedzialność zbiorowa, w: tegoż, Żle urodzeni, czyli o doświadczeniu historycznym. Scripta i postscripta, „Aneks” - ”Polityka”, Londyn - Warszawa 1993, s. 125-126. ; 22. J. Kirman, Między życiem a śmiercią, oprac. i przekł. B. Mark, Warszawa 1955, cyt. za: J. Jagielski Niezatarte ślady getta warszawskiego, Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki”, Warszawa 2008, cz. 14. ; 23. A. Kowalczykowa, Warszawa romantyczna, PIW, Warszawa 1987, s. 209-210. ; 24. S. Krajewski, Jan Nowak-Jeziorański a Żydzi, „Midrasz” 2005 nr 2, s. 34-35. ; 25. M. Kula, O co chodzi w historii?, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008. ; 26. L. Landau, Kronika lat wojny i okupacji. T. 2. Grudzień 1942-czerwiec 1943, przyg. Z. Landau i J. Tomaszewski, przed. W. Kula, PWN, Warszawa 1962, t. II, s. 346. ; 27. A. Leder, Nerwica miejska. Warszawa, „Res Publica Nowa” 2008 nr 3, s. 67. ; 28. M. Leśniakowska, Prawie pomnik - prawie pamięć, „Orońsko” 2007 nr 1, s. 46, 48. ; 29. H. Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940 - styczeń 1943, oprac. i uzupeł. N. Makowerowa, Ossolineum, Wrocław 1983, s. 132-135. ; 30. K. Moczarski, Rozmowy z katem, przed. F. Ryszka, PIW, Warszawa 1983, s. 217. ; 31. A. Nadolski, Pani Chłodna. Opowieść o warszawskiej ulicy, Bellona, Warszawa 2008, s. 347. ; 32. J. Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy, Znak, Kraków 2005, s. 94-95. ; 33. O prześladowaniu Żydów wrocławskich w roku 1453 [De persecutione Judaeorum Vratislaviensium A. 1453], przekł. i przyp. M. Szymañski, w: J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesadu, W.A.B., Warszawa 2008, s. 690. ; 34. Pamiętanie. Zabytki żydowskie Warszawy, red. H. Datner i A. Patalas, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Warszawa 2001, s. 20. ; 35. L. Poliakov, Historia antysemityzmu, t. 1, przeł. A. Rasińska-Bóbr, O. Hedemann, Universitas, Kraków 2008, s. 331. ; 36. S. Rotem, „Kazik”. Wspomnienia bojowca ŻOB, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993. ; 37. A. Stasiuk, Jadąc do Babadag, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2004, s. 251. ; 38. J. Sujecki, Druga œśmierć miasta. Przyczyny i konsekwencje, w: Historyczne centrum Warszawy. Urbanistyka, architektura, problemy konserwatorskie, t. 1, red. B. Wierzbicka, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1998, s. 190-191. ; 39. P. Szapiro, L’insurrection du ghetto de Varsovie dans la conscience des Polonais, w: L’année 1943: guerre totale, Université de Caen & Mémorial de Caen, Caen 1994. ; 40. T. Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 521. ; 41. J.J. Szczepański, Obrońca i świadek, w: R. Assuntino, W. Goldkorn Strażnik. Marek Edelman opowiada, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1999, s. 7-8. ; 42. J. Tokarska-Bakir, Obsesja niewinności, w: tejże, Rzeczy mgliste, Pogranicze, Sejny 2004, s. 15-16. ; 43. W. Toporow, Miasto i mit, oprac. i przeł. B. Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000. ; 44. W. Urban, Studia nad dziejami wrocławskiej diecezji w pierwszej połowie XV w., Wrocław 1959, s. 282. w: J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, W.A.B., Warszawa 2008, s. 112. ; 45. T. Urzykowski, Emocje na ulicy, „Gazeta Stołeczna”, dodatek do „Gazety Wyborczej” 18-19 kwietnia 2009, s. 3. ; 46. T. Urzykowski, Walczyliœmy o życie w godnośœci i wolności, „Gazeta Stołeczna”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 18-19 kwietnia 2009, s. 2 ; 47. T. Urzykowski, Zginie tylko czterech, „Gazeta Stołeczna”, dodatek do „Gazety Wyborczej” 12-13 stycznia 2008, s. 1. ; 48. J. Warman, Bronisława Maria Warman (1919-2004). Wspomnienie, „Gazeta Stołeczna”(dodatek do „Gazety Wyborczej”) 31 maja 2004, s. 13. ; 49. A. Wolff-Powęska, Ostateczne rozwiązanie - próba generalna, „Gazeta Wyborcza” 8-9 listopada 2008, s. 25. ; 50. M. Zielińska, Kapliczki Warszawy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, s. 24 i 25-26.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

143

End page:

175

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49037 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Oct 17, 2014

Number of object content hits:

939

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/66154

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information