Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Średniowieczne tzw. igielniki z rogu i poroża odkryte na ziemiach polskich

Twórca:

Kuczkowski, Andrzej

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 55 Z. 1-2 (2010)

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 25 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Abramowicz A., 1955, Przedmioty ozdobne z grodziska łęczyckiego, Studia Wczesnośredniowieczne, t. III, Warszawa, s. 335–351
2. Antowska Gorączniak O., 2005, Przedmioty z kości i poroża z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, [w:] Poznań we wcze¬snym średniowieczu, t. V, H. Kóčka Krenz red., Poznań, s. 215–232
3. Bartys J., 1936, Wczesnohistoryczne cmentarzysko szkieletowe we wsi Samborzec, pow. Sandomierz, „Przegląd Archeologiczny”, t. 5, z. 2–3, s. 171–178
4. Błędowski P., Chudziak W., Kaźmierczak R., 2009, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Kałdusie (gmina Chełmno, województwo kujawsko pomorskie), stanowisko 3 (badania w latach 2005–2007), [w:] XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22–24 listopada 2007 r., cz. 1, Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego, Acta Archaeologica Pomoranica, III, A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński red., Szczecin, s. 269–280
5. Buchkultur im Mittelalter. Schrift — Bild — Kommunikation, M. Stolz, A. Mettauer, Y. Dellsperger, A. Schnyder red., Berlin–New York 2005
6. Chmielewski S., 1960, Rybołówstwo, [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, t. I, J. Burszta red., Poznań, s. 277–325
7. Cnotliwy E., 1973, Rzemiosło rogownicze na Pomorzu wczesnośredniowiecznym, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
8. Cnotliwy E., 1999, Wczesnośredniowieczne przedmioty z poroża i kości z Kruszwicy na Kujawach, Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Archeologiczne, t. XXXI, Wrocław, s. 153–241
9. Dymaczewski A., 1961, Badania wykopaliskowe w ogrodzie przy ul. Wieżowej 2 4 w Poznaniu w latach 1939, 1950–1953, [w:] Poznań we wczesnym średniowieczu, W. Hensel red., t. III, Polskie Badania Archeologiczne, t. 7, W. Hensel red., Wrocław–Warszawa, s. 139–229
10. Hamel C., de, 1994, Medieval craftsmen. Scribes & illuminators, Toronto
11. Hensel W., 1965, Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Zarys kultury materialnej, Warszawa
12. Herrmann J., 2005, Ralswiek auf Rügen. Die slawisch wikingischen Siedlungen und deren Hinterland, cz. III, Die Funde aus der Hauptsiedlung, Schwerin
13. Kostrzewski B., 1966, Gród piastowski w Gieczu, Poznań
14. Kostrzewski J., 1949, Kultura prapolska, Poznań
15. Kostrzewski J., 1955, Wielkopolska w pradziejach, Warszawa–Wrocław
16. Kuczkowski A., [2007/2008] 2010, Wczesnośredniowieczny igielnik rogowy z Kołobrzegu Budzistowa, „Materiały Zachodniopomorskie”, n.s., t. 4/5, „Archeologia”, z. 1, s. 351–355
17. Matuszewska Kola W., 2000, Przedmioty z poroża i kości, [w:] Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim, t. I, Mosty traktu gnieźnieńskiego, Z. Kurnatowska red., Lednica–Toruń, s. 201–206
18. Moszyński K., 1967, Kultura ludowa Słowian, t. I, Kultura materialna, Warszawa
19. Niederle L., 1931, Rukovĕť slovanské archeologie, Praha
20. Pacifica terra. Prusowie — Słowianie — Wikingowie u ujścia Wisły. Katalog wystawy, Malbork 2004
21. Weinkauf M., 2005, Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa w Kałdusie, gm. Chełmno, stanowisko 2 (Badania 2002–2003), [w:] XIV Sesja Pomorzoznawcza, t. II, Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, H. Paner, M. Fudziński red., Gdańsk, s. 119–134
22. Berry B.J.L., 1967, Geography of Market Centers and Retail Distribution, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
23. Wrzosek A., 1961, Zabytki wczesnośredniowieczne z Ostrowa Lednickiego, pow. Gniezno, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 12, s. 242–280
24. Zielonka B., 1951, Igielnik rogowy z Kruszwicy, w pow. inowrocławskim, „Z otchłani wieków”, t. 20, z. 5–6, s. 104

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

54

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

107

Strona końc.:

118

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49527 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji