Obiekt

Tytuł: Jak właściwie rozumieć niewłaściwie dotąd rozumiane ostatnie cztery strofy zwrotki staropolskiej pieśni "Maryja, czysta dziewice…"

Twórca:

Twardzik, Wacław

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 3 (2009)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. Biblia królowej Zofii (Szaroszpatacka) wraz ze staroczeskim przekładem Biblii, wyd. S. Urbańczyk i V. Kyas, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965-1971, s. 335.
2. Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2006, (publikacja multimedialna - płyta DVD).
3. I. Bobrowski, Lex Durani, "Polonica" 2005 t. 24-25, s. 382-383.
4. S. Borawski, Kilka uwag o mało znanej staropolskiej pieśni maryjnej, "Pamiętnik Literacki" 1976 z. 4 t. LXVII, s. 189.
5. A. Brückner, Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1902, s. 175.
6. A. Brückner, Średniowieczna pieśń religijna polska, Kraków 1923, s. 117, BN I 65.
7. Drobne zabytki języka polskiego XV wieku. Pieśni, modlitwy głosy, wyb. A. Brückner, Akademia Umiejętności, Kraków 1896, s. 218.
8. Encyklopedia języka polskiego, red., wstęp S. Urbańczyk, M. Kucała, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999, s. 445-446.
9. Ioannis Mączyński Lexicon Latino-Polonicum, ed. R. Olesch, Böhlau Verlag, Köln-Wien 1973.
10. Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, PIW, Warszawa 1981, s. 476.
11. Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, PWN, Warszawa 1969, s. 86-87.
12. M. Korolko, Średniowieczna pieśń religijna polska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, s. 131, BN I 65.
13. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz, Staropolska pieśń maryjna na nowo odczytana, w: „Archiwum Literackie” t. XVI (Miscellanea staropolskie 4), red. R. Pollak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, s. 13.
14. Literatura staropolska. Wybór tekstów, t. 1: Poezja, wyb. i oprac. P. Borek, R. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, s. 64.
15. J.N.P. Łoś, Krótka gramatyka historyczna języka polskiego, K.S. Jakubowski, Lwów 1927, s. 355.
16. J. Łoś, Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543, Akademia Umiejętności, Kraków 1915, s. 391.
17. T. Michałowska, Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 342.
18. B. Oczkowa, Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej, Lexis, Kraków 2006, s. 110.
19. Opis źródeł "Słownika staropolskiego", red. W. Twardzik, współpr. E. Deptuchowa, L. Szelachowska-Winiarzowa, Lexis, Kraków 2005, s. 130.
20. K. Pisarkowa, Historia składni języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984, s. 231-234, 236, 244.
21. Początki piśmiennictwa polskiego (przegląd zabytków językowych), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1922, s. 404.
22. Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, wyb., opr. i wstęp. R. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2008, s. 27.
23. Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa, tzw. przemyskie. Podobizna rękopisu, wyd. i wstęp S. Vrtel-Wierczyński, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1952.
24. Rozmyślanie przemyskie. Transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład, t. 1-2, wyd. F. Keller, W. Twardzik, Weiher, Freiburg 1998-2000.
25. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 4, red. M. Plezia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975-1977.
26. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 7, red. K. Weyssenhoff-Brożkowa, Wydawnictwo IJP PAN, Kraków 1992-2001.
27. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967, s. 326.
28. Słownik staropolski, t. IX, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982-1987.
29. W. Twardzik, Jak czytać to, czego nie ma w zachowanych strzępach "Kazań świętokrzyskich", w: Z dziejów opactwa Świętokrzyskiego. Materiały z konferencji naukowej, Kielce, 1 czerwca 2006 r., red. M. Derwich, K. Bracha, Oficyna Wydawnicza Dom Środowisk Twórczych-Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2007, s. 181-182.
30. W. Twardzik, O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie z niego pożytki płyną rozprawa œliczna i podziwienia godna, Wydawnictwo IJP PAN, Kraków 1997.
31. J. i W. Twardzikowie, Osobliwa funkcja zaimków "ten" i "tenże" w staropolszczyźnie, "Język Polski" 1995 t. LV, s. 94-96.
32. Vita beatae virginis Mariae et salvatoris rhytmica, hrsg. von A. Vögtlin, Tübingen 1888, s. 19-20.
33. Z. Wanicow, Wokół rozumienia 1. zwrotki "Bogurodzicy", "Język Polski" 2005 t. LXXXV, s. 100-102.
34. W. Wydra, "...Sed magis amica veritas". Abrewiacje w średniowiecznych tekstach polskich, "Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności" 2005 t. LXVII, s. 16-19.
35. W. Wydra, W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wyd. 3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2004, s. 239.
36. Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej. Wybór przykładów, opr. Z. Klemensiewicz, K. Pisarkowa, J. Konieczna-Twardzikowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1966, s. 31-34.
37. Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1955, s. 39.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

234

Strona końc.:

244

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:50037 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2014-11-21

Liczba wyświetleń treści obiektu:

536

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/66363

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji