Obiekt

Tytuł: Wielojęzyczność jako chwyt

Twórca:

Brzostowska-Tereszkiewicz, Tamara

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 6 (2009)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. W. Ałpatow, 150 jazykow i politika 1917-2000 Socjolingwisticzeskije problemy SSSR i postsowietskogo prostranstwa, Moskwa 2000.
2. W. Ałpatow, Istorija odnogo mifa. Marr i marrizm, Moskwa 1991, s. 31.
3. W. Ałpatow, Marr, marrizm i stalinizm, "Fiłosofskije Issledowanija" 1993 no 4.
4. B. Arwatow, Rieczetworczestwo (Po powodu „zaumnoj” poezii), "Lef" 1923 no 2.
5. S. Awierincew, Słowiańskie słowo a tradycja hellenizmu, w: tegoż, Na skrzyżowaniu tradycji (szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej), przekł., wstęp i noty biograficzne D. Ulicka, PIW, Warszawa 1988, s. 365.
6. M. Bachtin, Słowo w powieści, w: tegoż, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Czytelnik, Warszawa 1982.
7. J. Baudouin de Courtenay, O smieszannom charakterie wsiech jazykow, w: tegoż, Izbrannyje trudy po obszczemu jazykoznaniju, sostaw. W. Grigorjew, A. Leontjew, t. 1, Moskwa 1963.
8. D. Burluk, Fragmienty iz wospominanij futurista. Pisma. Stichotworienija, publ., priedisł. i primiecz. N. Zubkowoj, Sankt Petersburg 1994, s. 41-43.
9. W. Chlebnikow, Nasze założenia, w: tegoż, Rybak nad morzem śmierci. Wiersze i teksty 1917-1922, wyb., przekł. i przyp. A. Pomorski, Open, Warszawa 2005, s. 78.
10. A. Czaczikow, Czaj-Chane, Moskwa 1927.
11. A. Czaczikow, Siem’ riespublik, Moskwa 1933, s. 74.
12. W. Czaplenko, Jawlenije skreszczenija w jazykach, SPFA RAN f. 77, op. 7, jed. chr. 194.
13. K. Czukowskij, Kubofuturisty, w: tegoż, Sobranije soczinienij, t. 8: Iz knigi "Futuristy", Moskwa 2004.
14. Futuryzm na Ukrainie. Manifesty i teksty literackie, wyb., wstęp, noty o autorach B. Nazaruk, Wydawnictwo UW, Warszawa 1995.
15. B. Gasparow, Łamark, Szelling, Marr (stichotworienije „Łamark” w kontiekstie "pieriełomnoj epochi"), w: Litieraturnyje lejtmotiwy. Oczerki russkoj litieratury XX wieka, Moskwa 1994.
16. O.S. Ilnytzkyj, Ukrainian Futurism. 1914-1930. A Historical and Critical Study, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1977, s. 324.
17. M. Isajew, Jazykowoje stroitielstwo w SSSR, Moskwa 1979.
18. A. Kruczonych, Diekłaracyja zaumnogo jazyka, w: Manifiesty i programmy russkich futuristow / Die Manifeste und Programmschriften der Russischen Futuristen, hrsg. von V. Markov, W. Fink Verlag, München 1967, s. 180.
19. A. Kruczonych, Priedisłowije, w: A. Czaczikow, Kriepkij grom, Moskwa 1919, s. 1.
20. O. Mandelsztam, O naturze słowa, w: tegoż, Słowo i kultura. Szkice literackie, wyb, przekł. i koment. R. Przybylski, Czytelnik, Warszawa 1972, s. 28.
21. N. Marr, Abchazskij analiticzeskij ałfawit, "Trudy Jafieticzeskogo Sieminarija", t. I, Leningrad 1926.
22. J. Marr, I. Megrelidze, K. Czajkin, Pieriepiska po woprosam iranistiki i gruzinowiedienija, podgot. k pieczati, ried. tieksta, priedisł. i primiecz. I. Megrelidze, Tbilisi 1980, s. 57-58.
23. N. Marr, Iz jafieticzeskich pierieżytkow w russkom jazykie, w: tegoż, Izbrannyje raboty, t. 5: Etno- i głottogonija Wostocznoj Jewropy, Moskwa-Leningrad 1935.
24. N. Marr, Jafieticzeskije jazyki, w: tegoż, Izbrannyje raboty, t. 3: Jazyk i obszczestwo, Moskwa-Leningrad 1934, s. 303-304.
25. N. Marr, K proischożdieniju jazykow, w: tegoż, Izbrannyje raboty, t. 1: Etapy razwitija jafieticzeskoj teorii, Moskwa-Leningrad 1933, s. 218.
26. N. Marr, K woprosu ob jedinom jazykie, w: E. Drezen, Za wsieobszczim jazykom. Tri wieka iskanij, Moskwa-Leningrad 1928, s. 7.
27. I. Megrelidze, Ju. N. Marr. (Jego żyzn' i diejatielnost), w: J. Marr Stati, soobszczenija i reziume dokładow, t. 1, Moskwa-Leningrad 1936.
28. S. Mokulskij, Makaroniczeskaja poezija, w: Litieraturnaja encikłopiedija, gław. ried. A. Łunaczarskij, t. 6. Moskwa 1932, s. 713.
29. T. Nikolskaja, Nowator-archaist ("Uszkujniki" Aleksandra Tufanowa), w: tejże, Awangard i okriestnosti, Sankt Petersburg 2002, s. 241, 244.
30. T. Nikolskaja, "Ja ptica sam...". O żyzni i stichach Jurija Marra, publ. i priedisł. T. Nikolskoj, "Pamir" 1989 no 12.
31. T. Nikolskaja, T. Winogradowa, Kitajskaja „zaum’ - Aleksandra Czaczikowa, "Wiestnik Wostocznogo Instituta" 2001 no 1 (t. 7).
32. N. Pańkow, M.M. Bachtin i tieorija romana, "Woprosy Litieratury" 2007 no 3.
33. J. Poliwanow, Gibridizacija, w: tegoż, Trudy po wostocznomu i obszczemu jazykoznaniju, sostaw., poslesł., kommient. L. Koncewicz, Moskwa 1991, s. 353-354.
34. J. Poliwanow, Krug oczerednych problem sowriemiennoj lingwistiki, w: tegoż, Stati po obszczemu jazykoznaniju, sost. A. Leontjew, Moskwa 1968.
35. L. Spitzer, "Wielojęzyczność" jako środek stylistyczny i wyraz wyobraźni fonetycznej, przeł. R. Handke, w: K. Vossler, L. Spitzer, Studia stylistyczne, wyb. i oprac. M.R. Mayenowa, R. Handke, Warszawa 1972, s. 236-237.
36. L. Szczerba, O ponjatii smieszczenija jazykow, w: tegoż, Jazykowaja sistiema i rieczewaja diejatielnost’, Leningrad 1974.
37. W. Szkłowski, O poezii i zaumnom jazykie, "Sborniki po Tieorii Poeticzeskogo Jazyka" t. 1, Pietrograd 1916, s. 13.
38. W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, przeł. R. Łużny, w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2, cz. 3, wyb., wstęp i kom. S. Skwarczyńska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986.
39. G. Szkurupij, Psychotezy. Witrina trietja, Kyjiw 1922.
40. I. Terentjew, Traktat o spłosznom niepriliczii, w: tegoż, Sobranije soczinienij, sost., podgotow. tieksta, biogr. sprawka, wstup. statja i kommient. M. Marcaduri i T. Nikolskoj, Bologna 1988.
41. L.L. Thomas, The Linguistic Theories of N. Ja. Marr, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1957.
42. I. Tierientjew, LEF Zakawkazja, "Lef" 1923 no 2, s. 283.
43. B. Tomaszewski, Teorja literatury. Poetyka, przekł. pod red. T. Grabowskiego, Poznań 1935, s. 5.
44. S. Trietiakow, Buka russkoj litieratury (Ob Aleksieje Kruczonych), w: A. Kruczonych, K istorii russkogo futurizma. Wospominanija i dokumenty, wstup. statja, podgot. tieksta i kommient. N. Gurianowoj, Moskwa 2006, s. 335.
45. A. Tufanow, Awtobiografija Priedsiedatiela Ziemnogo Szara Zaumi Aleksandra Tufanowa, w: tegoż, Uszkujniki, sostaw. Ż.-F. Żakkar i T. Nikolskaja, Berkeley 1991, s. 169.
46. G. Winokur, Majakowskij - nowator języka, priedisł. K. Fatiejewoj, Moskwa 2009, s. 11.
47. I. Zdaniewicz [Iljazd], Janko krUl' AłbAnskaj, w: tegoż, Fiłosofija futurista. Romany i zaumnyje dramy. S priłożenijem dokłada I. Zdaniewicza "Iljazda" i "Żytija Ili Zdaniewicza" I. Terentjewa, Moskwa 2008, s. 483.
48. W. Żyrmunski, W sprawie "metody formalnej", przeł. S. Knisplówna, "Życie Literackie" 1947 z. 3-4, s. 66.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

6

Strona pocz.:

48

Strona końc.:

65

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:50726 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2014-12-29

Liczba wyświetleń treści obiektu:

480

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/66419

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji