Obiekt

Tytuł: Przekreślona tradycja. Tadeusz Grabowski i poznańskie Koło Polonistów

Twórca:

Wysłouch, Seweryna

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2008)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. J. Birkenmajer, Nowy zarys dziejów polskiego piśmiennictwa, "Myśl Narodowa" 1938 nr 3, s. 38-40.
2. S. Dąbrowski, Konstanty Troczyński - człowiek i doktryna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988, s. 35-36.
3. T. Grabowski, Czy historia literatury jest nauką? Szkic o metodzie w badaniach historycznoliterackich ze szczególnym uwzględnieniem historii literatury polskiej, Kraków 1910.
4. T. Grabowski, Historia literatury polskiej od początków do dni dzisiejszych 1000-1930, t. 2, Poznań 1936, s. 384.
5. T. Grabowski, Nowa nauka o literaturze, w: Zjazd Naukowy im. I. Krasickiego we Lwowie, Księga referatów, t. 1, red. L. Bernacki, Lwów 1936.
6. T. Grabowski, Nowe drogi badania literatury, "Przegląd Powszechny" 1931 t. 191, s. 3-15.
7. T. Grabowski, Próba syntezy nowej nauki o literaturze, "Przegląd Powszechny" 1933 t. 198, s. 7.
8. T. Grabowski, "Przegląd Powszechny" 1935, t. 208, s. 96-97.
9. T. Grabowski, Współczesna estetyka w Niemczech, "Przegląd Powszechny" 1935, s. 34-62.
10. T. Grabowski, Wstęp do nauki literatury ze szczególnym uwzględnieniem literatury polskiej, Lwów 1927, s. 109, bibliografia.
11. K. Górski, Poezja jako wyraz, w: tegoż Rozważania teoretyczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 1984, s. 26, 36, 59-60, 63, 84-85, 101-102, 116.
12. C. Latawiec, Spotkania z Konstantym Troczyńskim, "Nurt" 1976 nr 4, s. 9.
13. J. Maciejewski, Dzieje poznańskiej polonistyki uniwersyteckiej 1842-1988, oprac., szkic Ostatnich lat trzynaœście i posł. T. Lewandowski, Wydawnictwo UAM, Poznań 1992, s. 56.
14. H. Markiewicz, Recepcja formalizmu rosyjskiego w Polsce, w: tegoż Świadomość literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, s. 346.
15. H. Markiewicz, Teoria literatury i badań literackich w latach 1918-1939, "Pamiętnik Literacki" 1979 z. 2, s. 51.
16. M.R. Mayenowa, Rosyjskie propozycje teoretyczne w zakresie form poetyckich (1916-1930), w: tejże Studia i rozprawy, wyb., oprac. A. Axer i T. Dobrzyńska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1993.
17. E. Pawlak, Życie literackie w Poznaniu w latach 1917-1939, Poznań 1971, s. 40-41.
18. A. Rogalski, Wspomnienia i przypomnienia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1987, s. 19.
19. E. Rostkowska, Na marginesie "Stylistyki" Tomaszewskiego, "Przegląd Współczesny" 1935, t. 55, s. 118-132.
20. E. Rostkowska, "Pion" 1936 nr 1-2; F. Siedlecki, "Wiadomości Literackie" 1935 nr 43. oraz Na marginesie "Stylistyki" Tomaszewskiego, "Przegląd Współczesny" 1935, t. 55, s. 118-132.
21. S. Skwarczyńska, Kierunki w badaniach literackich. Od romantyzmu do połowy XX wieku, PWN, Warszawa 1984, s. 130-131.
22. Słownik współczesnych pisarzy i badaczy literatury, t. 3, Warszawa 1994; t. 6, Warszawa 1999; t. 7, Warszawa 2001; t. 8, Warszawa 2003.
23. Sprawozdanie ze Zjazdu Naukowego im. I. Krasickiego we Lwowie w dn. 8-10 czerwca 1935, w: Księga referatów, t. 3.
24. Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska i M.P. Markowski, Znak, Kraków 2006, s. 112-135.
25. B. Tomaszewski, Teoria literatury. Poetyka, red. T. Grabowska, przeł. C. Gołkowski, T. Kowalska, I. Szczygielska, Nakładem Koła Polonistów UP, Poznań 1935, s. 246.
26. K. Troczyński, Polonistyka najmłodsza. Refleksje po Zjeździe Polonistów w Poznaniu, "Dziennik Poznański" 1935 nr 276, s. 2, 3.
27. B. Wysocka, Kultura literacka Wielkopolski w latach 1919-1939, Wydawnictwo Naulowe UAM, Poznań 1990, s. 230-231.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

221

Strona końc.:

236

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:50794 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2015-01-05

Liczba wyświetleń treści obiektu:

467

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/66866

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji