RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Polityka historyczna i trauma (na przykładzie poezji politycznej lat trzydziestych)

Creator:

Kuciński, Paweł

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2010)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Andrzejewski, Instynkt czy kompromis?, „Prosto z Mostu” nr 17, s. 2.
2. R. Barthes, Mit dzisiaj, w: tegoż Mitologie, przeł. A. Dziadek, KR, Warszawa 2000, s. 256.
3. R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, wstęp N. Tomczyk, Nortom, Wrocław 2002.
4. K. Dobrzyński, Alkazar, w: tegoż Żagwie na wichrach, Drukarnia Polska, Poznań 1938.
5. K. Dobrzyński, Rocznica, w: tegoż Czarna Poezja, Orędownik, Poznań 1936.
6. N. Fairclough, Language and Power, Longman, Harlow, Eng.–New York 2001.
7. J.A. Gałuszka, Duszy-ście ludzkiej nie widzieli, w: tegoż Dusza miasta, Gebethner i Wolff, Warszawa 1922.
8. J.A. Gałuszka, O ziemio… , w: tegoż Ludzie bez twarzy, Gebethner i Wolff, Warszawa 1927.
9. A. Grefnerowa, Kilka słów o romantyzmie Marszałka Piłsudskiego, Nowy Sącz 1935.
10. B. Groch, Józef Piłsudski a widzenie Mickiewicza, Przemyśl 1935; K. Kosiński Józef Piłsudski a romantyzm, Warszawa 1931; A. Kowalczykowa Piłsudski i tradycja, Verba, Chotomów 1991.
11. K. Hałaburda, Cztery wiersze o dobrych chłopcach [Wiersz pierwszy], „Prosto z Mostu” 1935 nr 3.
12. A. Hertz, W oczekiwaniu nowego średniowiecza, „Droga” 1929 nr 5, 6, cyt. za: tegoż Socjologia nieprzedawniona. Wybór publicystyki, wyb., oprac. i wstęp J. Garewicz, PIW, Warszawa 1992, s. 233.
13. E. Hobsbawm, Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, w: Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 10.
14. B. Jasieński, Do narodu polskiego. Manifest w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia, w: A. Lam, Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917-1923, t. 2: Manifesty i protesty. Antologia, WL, Kraków 1969.
15. S. Kisielewski, Sprawa młodzieży, „Pion” 1938 nr 10, s. 1.
16. E. Kocówna, O literaturze budującej, „Prosto z Mostu” 1937 nr 47, s. 8.
17. S. Kozicki, Publicystyka i historia, „Myśl Narodowa” 1937 nr 21, s. 322.
18. T. Kroński, Faszyzm a tradycja europejska, w: tegoż Rozważania wokół Hegla, oprac. B. Baczko, I. Krońska, H. Rosnerowa, PWN, Warszawa 1960, s. 290.
19. S. Krzyżaniak, Sztuka narodowa, „Orlęta” 1938 nr 3, s. 1.
20. A. Łaszowski, Literatura tendencyjna, „Prosto z Mostu” 1938 nr 4, s. 7.
21. Nacjonalizm a kultura, „Młoda Polska” 1939 nr 3-5, s. 22.
22. F. Nietzsche, Z genealogii moralności, przeł. L. Staff, cyt. za: Historia idei politycznych. Wybór tekstów, oprac. S. Filipowicz i inni, t. 2, Wydawnictwa UW, Warszawa 2002, s. 480.
23. W. Pieniek, Tradycja walki, „Orlęta” 1938 nr 5, s. 1.
24. J. Pietrkiewicz, Wyzwolone mity, w: tegoż Wiersze i poematy, Prosto z Mostu, Warszawa 1938.
25. W. Pietrzak, Romantycy, „Młoda Polska” 1937 nr 1, s. 18.
26. S. Pigoń, Do podstaw wychowania narodowego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1920, s. 44-45.
27. K. Pruszyński, Kampania młodych 1926-1934. Przyczyny klęski rządów pomajowych, „Prosto z Mostu”1935 nr 48.
28. H. Radziukinas, Mit współczesnego człowieka, „Prosto z Mostu” 1937 nr 23, s. 5.
29. H. Radziunikas, Ogień tworzący, „Prosto z Mostu” 1938 nr 5, s. 2.
30. E. Renan, Co to jest naród?, przeł. S. Jedynak, w: Być w narodzie. Szkice o idei narodu, narodowej kulturze i nacjonalizmie, red. L. Zdybel, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 210.
31. E. Renan, Dzieła, Studia historyczne i filozoficzne, przeł. R. Centnerszwerowa, Wydawnictwo „Przeglądu Tygodniowego”, Warszawa 1905, s. 9.
32. J.E. Skiwski, Na przełaj oraz inne szkice o literaturze i kulturze, oprac. i wstęp. M. Urbanowski, WL, Kraków 1999, s. 186.
33. A. Skwarczyński, Romantyzm polski, w: tegoż Myśli o nowej Polsce, wyd. II, Warszawa 1934, s. 41.
34. B. Suchodolski, Ideały kultury a prądy społeczne. Wypisy z dzieł myślicieli polskich XIX i XX wieku, Nasza Księgarnia, Warszawa 1933, s. 5.
35. K. Turey, Konstrukcja pojęcia romantyzmu jako zagadnienie teorii prądów, „Pamiętnik Literacki” 1937 z. 2, s. 606.
36. J. Waldorff, Sztuka pod dyktaturą, „Biblioteka Polska”, Warszawa 1939, s. 121.
37. Z. Wasilewski, Na wschodnim posterunku. Księga pielgrzymstwa 1915-1918, W. Wende i Spółka, Warszawa 1919, s. 53.
38. W. Wasiutyński, O stosunek do przeszłości, „Ruch Młodych” 1936 nr 1, s. 30-31.
39. M. Zdziechowski, Pesymizm jako siła twórcza, w: tegoż W obliczu końca, Fronda– Apostolicum, Warszawa–Ząbki 1999, s. 212.
40. M. Zdziechowski, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, reprint wyd. I, Warszawa 1994, s. 74.
41. S. Żemijis, Doktryna rasizmu, cz. 3: Perspektywy, „Prosto z Mostu” 1938 nr 43, s. 3.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

56

End page:

74

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49702 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 12, 2014

Number of object content hits:

580

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/66880

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information