Obiekt

Tytuł: Specyfika, znaczenie i funkcja wytworów kościanych i rogowych w kulturze magdaleńskiej na przykładzie stanowiska Wilczyce 10, pow. Sandomierz

Twórca:

Boroń, Tomasz

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 54 Z. 2 (2009)

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 25 cm

Bibliografia:

Averbouh A., 2006, Le travail des matières osseuses, [w:] Un dernier hiver à Pincevent: Les Magdaléniens du niveau IV0, „Gallia Prehistoire”, t. 48, s. 83–89 ; Bertrand A., 1995, Les armatures de sagaies magdaléniennes en matière dure animale: les collections du Musée des Antiquités Nationales d’Isturitz, Aurensan, Saint‑Michel‑d’Arudy et Espalungue, „Antiquités Nationales”, t. 27, s. 11–37 ; Binford L., 1968, Archaeological perspectives, [w:] New perspectives in archaeology, L.S. Binford i S.R. Binford red., Chicago, s. 5–32 ; Bonnissent D., Chauviere F.X., 1999, l’Industrie sur matières dures animales, [w:] L’habitat magdalénien de la Grotte du Bourrouilla a Arancou, „Gallia Préhistoire”, t. 41, s. 36–53 ; Boroń T., w druku, Mobilier magdalénien en matières dures d’origine animale provenant du site de Wilczyce 10 (district de Sandomierz), Bulletin de la Societe Prehistorique Francaise, Paryż ; Bosinski G., 1990, Les civilisations de la préhistoire. Les chasseurs du Paléolithique supérieur (40 000–10 000 av. J.-C.), H. de Lumley red., Paris ; Bosselin B., Djindjian F., 1988, Un essai de structuration du Magdalénien français à partir de l’outillage lithique, Bulletin de la Societe Prehistorique Francaise, Paryż, t. 85, z. 10–12, s. 304–331 ; Bratlund B., 2002, The faunal remains from Wilczyce, [w:] Recent studies in the Final Palaeolithic of the European Plain. Proceedings of a UISPP Symposium, 14–17 October 1999, B. Valentin Eriksen i B. Bratlund red., Jutland Archaeological Society Publications, t. 39, Århus, s. 101–107 ; Bullinger J., Müller W., 2006, L’industrie osseuse, [w:] Le site magdalénien de Monruz, 1. Premiers éléments pour l’analyse d’un habitat de plain air, „Archéologie neuchâteloise”, t. 33, s. 139–147 ; Chauviere F. X., 2005, Quand la technique jalonne le temps: la notion de “temps technique” en archéology paléolithique, Bulletin de la Societe Prehistorique Francaise, Paryż, t. 102, z. 4, s. 757–761 ; Cyrek K., 1986, Magdaleńskie obozowisko w Górach Świętokrzyskich (Mosty, stanowisko 13), „Acta Archaeologica Carpathica”, t. 25, s. 11–55 ; Fiedorczuk J., 2001, Figurki Wenus — wytwory magdaleńskiej sztuki ruchomej z Wilczyc, pow. Sandomierz, „Przegląd Archeologiczny”, t. 49, s. 41–44 ; Fiedorczuk J., Schild R ., 2002, Wilczyce — a new late Magdalenian site in Poland, [w:] Recent studies in the Final Palaeolithic of the European plain, proceedings of a UISPP Symposium, 14–17 October 1999, B. Valentin Eriksen i B. Bratlund red., Jutland Archaeological Society Publications, t. 39, Århus, s. 91–100 ; Fiedorczuk J., Bratlund B., Kolstrup E., Schild R., 2007, Late Magdalenian feminine flint plaquettes from Poland, „Antiquity”, t. 81, z. 311, s. 97–105 ; Ginter B., Połtowicz M., 2007, Magdalenian settlement in Poland before the Bølling oscillation, [w:] Studies in the Final Palaeolithic settlement of the Great European Plain, M. Kobusiewicz, J. Kabaciński red., Poznań, s. 7–19 ; Ginter B., Połtowicz M., Pawlikowski M., Skiba S., Trąbska J., Wacnik A., Winiarska ‑Kabacińska M., Wojtal P., 2002, Dzierżysław 35 — stanowisko magdaleńskie na przedpolu Bramy Morawskiej, [w:] Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach Polskich, J. Gancarski red., Krosno, s. 111–145 ; Jastrzębski S., Libera J., 1988, Stanowisko poźnomagdaleńskie w Klementowicach‑Kolonii w świetle badań 1981–1982 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 39, s. 9–52 ; Kowalewska‑Marszałek H., Włodarczak P., 2002, Wyniki badań powierzchniowych na stanowisku paleolitycznym w Wilczycach, pow. Sandomierz, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 54, s. 19–60 ; Kozłowski J .K., 1972, Wschodnie peryferie kultury magdaleńskiej, „Archeologia Polski”, t. 17, z. 1–2, s. 47–85 ; Kozłowski J .K., 1989, Le Magdalénien en Pologne, [w:] Le Magdalénien en Europe, J.P. Rigaud red., Études et Recherches Archéologiques de l’Université de Liége, t. 38, Paris, s. 31–52 ; Kozłowski J. K., Kozłowski S. K., 1977, Epoka kamienia na ziemiach polskich, Warszawa ; Kozłowski L., 1922, Starsza epoka kamienna w Polsce (paleolit), Prace Komisji Archeologicznej, t. 1, z. 1, Poznań ; Kozłowski S. K., Sachse-Kozłowska E., 1993, Magdalenian family from the Maszycka cave, [w:] Maszycka cave. A Magdalenian site in Southern Poland, „Jahrbuch des Römisch‑Germanischen Zentralmuseums Mainz”, t. 40, s. 115–205 ; Lumley de H. red., 1984, Art et civilisations des chasseurs de la préhistoire, 34 000–8000 ans av. J.‑C., Paris ; Łanczont M., Madeyska T., Muzyczuk A., Valde‑Nowak P., 2002, Hłomcza — stanowisko kultury magdaleńskiej w Karpatach polskich, [w:] Starsza i środkowa epoka kamienia w Karpatach Polskich, J. Gancarski red., Krosno, s. 147–187 ; Meltzer J. D., 1981, A study of style and function in a class of tools, „Journal of Field Archaeology”, t. 8, s. 313–326 ; Mons L., 1980, Essai d’analyse et de classification des poinçons des gisements solutréens et magdaléniens du Placard (Charente), de Laugerie‑Basse et de la Madeleine (Dordogne), Bulletin de la Societe Prehistorique Francaise, Paryż, t. 77, z. 10–12, s. 317–327 ; Owen R. L., 1988, Blade and microblade technology. Selected assemblages from the North American Arctic and the Upper Paleolithic of Southern Germany, British Archaeological Reports International Series, t. 441, Oxford ; Pétillon J. M., 2004, Lecture critique de la stratigraphie magdalenienne de la Grande Salle d’Isturitz (Pyrenees‑Atlantiques), „Antiquites Nationales”, t. 36, s. 105–131 ; Pétillon J. M., 2005, Résumé de thèse, Bulletin de la Societe Prehistorique Francaise, Paryż, t. 102, z. 3, s. 646–650 ; Poplin F., 1994, La faune d’Etiolles: milieu animal, milieu taphonomique, milieu humain, [w:] Environnements et habitats magdaléniens dans le centre du Bassin parisien, Y. Taborin red., Documents d’Archéologie Française, t. 43, Paris, s. 94–104 ; Sawicki L., 1960, Stanowisko otwarte magdaleńskie Antoniów Mały, [w:] Z badań czwartorzędu w Polsce, t. 9, E. Ruhle red., Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, t. 150, Warszawa, s. 171–216 ; Sobczyk K., 1993, The Late Palaeolithic flint workshops at Brzoskwinia‑Krzemionki near Krakow, Prace Archeologiczne, t. 55 ; Tejero J. M., Fullola J. M., 2008, L’exploitation non alimentaire des ressources animales pendant le Magdalénien au Nord‑Est de la Peninsule Iberique. L’exemple de la grotte du Parco (Alòs de Balaguer, Lleida, Espagne), „L’Anthropologie”, t. 112, z. 2, s. 328–345 ; Valoch K., Neruda P., 2005, K chronologii moravského magdalénienu, „Archeologické rozhledy”, t. 57, z. 3, s. 459–476

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

54

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

189

Strona końc.:

207

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49863 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji