Object

Title: Pochówek konia i szczątki zwierząt z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Jordanowie, woj. lubuskie

Creator:

Osypińska, Marta ; Osypiński, Piotr

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Archeologia Polski T. 57 Z. 1-2 (2012)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Book/Chapter

References:

Andrzejewski A., Pietrzak J., Wawrzyniak P. 2000. Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu klasztornego w Paradyżu-Gościkowie, gm. Świebodzin, byłe woj. zielonogórskie, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne", t. 5, s. 137-146
Akajewski A. 1994. Anatomia zwierząt domowych, Warszawa
Driesch A. von den. 1976. A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites, Harvard
Driesch A., von den, Boessneck J. 1974. Kritische Anmerkungen zur Widerristhöhenberechnung aus Längenmaßen vor und frühgeschichtlicher Tierknochen, Säugetierkundliche Mitteilungen, t. 22, München
Felis M. 2010, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe, [w:] Jordanowo..., t. III, s. 431-486
Jordanowo..., 2010. Jordanowo, st. 7, gm. Świebodzin, S-3: 112. Opracowanie wyników badań, t. I-IV, P. Osypiński red., Poznań, maszynopis przechowywany w archiwum Fundacji Patrimonium w Poznaniu
Kara M. 2009. Najstarsze państwo Piastów - rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań
Kobryń H. 1984. Zmiany niektórych cech morfologicznych konia w świetle badań kostnych materiałów wykopaliskowych z obszaru Polski, Rozprawy Naukowe i Monografie, nr 42, Warszawa
Kondracki J. 1994. Geografia fizyczna Polski, Warszawa
Krysiak K., Świeżyński K. 2008. Anatomia zwierząt, Warszawa
Lasota - Moskalewska A. 2005. Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości, Warszawa
Lasota - Moskalewska A. 2008. Archeozoologia. Ssaki, Warszawa
Lutnicki W. 1972. Uzębienie zwierząt domowych, Warszawa-Kraków
Makowiecka M„ Makowiecki D. 1998. Analiza archeozoologiczna pochówku konia, „Studia Lednickie", t. 5, s. 117-126
Osypińska M. 2008. Szczątki zwierzęce z wielokulturowego stanowiska Zabrodzie, gm. Kąty Wrocławskie, st. 7 (AUT 11), maszynopis przechowywany w archiwum Fundacji Patrimonium w Poznaniu
Osypińska M. 2010. Szczątki zwierząt z zamku krzyżackiego w Radzyniu Podlaskim, maszynopis przechowywany w archiwum Fundacji Ureusz w Warszawie
Osypińska M. 2010. Zwierzęta z osady wczesnośredniowiecznej w Jordanowie. Analiza archeologiczna szczątków zwierzęcych ze stanowiska nr 7 w Jordanowie gm. Świebodzin, [w:] Jorda¬nowo..., t. II, s. 368-394. w druku Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina
Socha K., Sójkowska-Socha J. 2010. Górzyca. Pradziejowa nekropola nad Odrą, „Z otchłani wieków" t. 65, s. 81-92
Tabaka A. 2010. Wczesnośredniowieczny skarb monet z Jordanowa, gm. Świebodzin, [w:] Jordanowo..., t. III, s. 564-580
Urbańczyk P. 2008. Trudne początki Polski, Wrocław
Wrzesińska A., Wrzesiński J. 1998. Grób konia z Dziekanowic, „Studia Lednickie", t. 5, s. 103-116

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

57

Issue:

1-2

Start page:

247

End page:

260

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49568 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information