Object

Title: Wokół formizmu poetyckiego Tytusa Czyżewskiego

Creator:

Sobieraj, Sławomir

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2007)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. S. Baczyński, Syty Paraklet i głodny Prometeusz (Najmłodsza poezja polska), Czartak, Kraków-Warszawa 1924, s. 17.
2. A. Baluch, O formizmie w malarstwie i poezji Czyżewskiego, "Miesięcznik Literacki" 1985 nr 1, s. 69-78.
3. A. Baluch, Wstęp, do: T. Czyżewski, Poezje i próby dramatyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992, s. XLIII-XLIV.
4. A.R. Burzyńska, Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej dramaturgii awangardowej, Universitas, Kraków 2005.
5. K. Bystroń, Intertekstualizm intersemiotyczny w twórczości poetyckiej Tytusa Czyżewskiego, w: Interdyscyplinarność i semiotyka w kulturze i nauce, red. G. Szopa, E. Tierling, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996, s. 97.
6. B. Carpenter, Tytus Czyżewski, w: tejże, The poetic avant-garde in Poland 1918-1939, University of Washington Press, Seattle-Londyn 1983, s. 25-26.
7. L. Chwistek, Zdanie, jako dwoisty utwór..., wstęp do: tegoż, Zielone oko. Poezje formistyczne. Elektryczne wizje, G. Gebethner, Kraków 1920, s. 5-6.
8. T. Czyżewski, Polscy moderniści, "Kurier Polski" 1928 nr 78.
9. M. Delaperrière, Formizm polski, w: tejże, Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni poetyckiej, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2004, s. 204-216.
10. W. Doda, Na rozdrożach polskiego formizmu, Księgarnia Zygmunta Jelenia, Tarnów 1925.
11. M. Eberharter, Der poetische Formismus Tytus Czyżewskis. Ein literarischer Ansatz der frühen polnischen Avantgarde und sein mitteleuropäischer Kontext, Otto Sagner Verlag, München 2004.
12. K. Estreicher, Leon Chwistek. Biografia artysty (1884-1944), PWN, Kraków 1971, s. 6.
13. K. Irzykowski, Na Giewoncie formizmu, w: Słoń wśród porcelany (Studia nad nowszą myślą literacką w Polsce), Rój, Warszawa 1934, s. 128-131.
14. J. Kryszak, Harfiarz uliczny, w: tegoż, Urojona perspektywa. Szkice literackie, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1981, s. 29-56.
15. J.J. Lipski, Tytus Czyżewski, "Twórczość" 1960 nr 6, s. 63-80.
16. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Leopoldinum, Wrocław 1997.
17. J. Orska, Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce, Universitas, Kraków 2004.
18. J. Pollakówna, Formiści, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972.
19. J. Pollakówna, Przedmowa, w: T. Czyżewski, Poezje wybrane, wyb. i oprac. J. Pollakówna, LSW, Warszawa 1979, s. 5-15.
20. J. Pollakówna, Spełnienia dwoiste (Uwagi o twórczości Czyżewskiego), "Poezja" 1969 nr 1, s. 27-48.
21. S. Sobieraj, Dysonansowe serenady. Obrazy miasta w poezji Tytusa Czyżewskiego, w: Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek, red. A. Gleń, J. Gutorow, I. Jokiel, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk-Uniwersytet Opolski-Instytut Filologii Polskiej, Opole 2005, s. 61-66.
22. S. Sobieraj, Intermedialność w twórczości literackiej Tytusa Czyżewskiego, w: Kulturowe terytoria literatury, red. S. Sobieraj przy współpr. D. Dobrowolskiej, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Siedlce 2006, s. 73-91.
23. B. Śniecikowska, Słowo - obraz - dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939, Universitas, Kraków 2005.
24. K. Winkler, Formiści polscy, Gebethner i Wolff, Warszawa 1927.
25. K. Winkler, Formizm na tle współczesnych kierunków w sztuce, Friedlejn, Kraków 1921.
26. S.I. Witkiewicz, O skutkach działalności naszych futurystów, w: tegoż, Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne, oprac. J. Degler, PIW, Warszawa 1976, s. 129.
27. Wizualność poezji Tytusa Czyżewskiego, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1986 z. 101, Prace Historycznoliterackie XIII.
28. K. Wyka, O Tytusie Czyżewskim, Czyżewski - poeta, "Pastorałki" Czyżewskiego, w: tegoż, Rzecz wyobraźni, PIW, Warszawa 1977.
29. H. Zaworska, Formizm, w: Literatura polska 1918-1975, t. 1: 1918-1932, red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975, s. 339.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

172

End page:

184

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:51166 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jan 29, 2015

Number of object content hits:

1 013

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/67400

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information