Object

Title: "Przed prawem". Interpretacja, literatura, etyka

Creator:

Markowski, Michał Paweł

Date issued/created:

2002

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2002)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Th.W. Adorno, Ästhetische Theorie, w: Gesammelte Schriften, hrsgb. von R. Tiedemann, Frankfurt am Main 1970, Bd. 7, s. 191. Wydanie polskie: Teoria estetyczna, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 232.
2. Th.W. Adorno, Szkice Kafkowskie, przeł. Krystyna Krzemień-Ojak, w: tegoż Sztuka i sztuki, wybrał K. Sauerland, Warszawa 1990.
3. Th.W. Adorno, Zapiski o Kafce, przeł. A. Wołkiewicz, "Literatura na Świecie" 1999 nr 6.
4. G. Bataille, Doświadczenie wewnętrzne, przeł. O. Hedeman, Warszawa 1988, s. 85.
5. R. Beardsworth, Derrida and Political, London 1996, s. 25 i in.
6. W. Benjamin, Autobiographische Schriften, w: Gesammelte Schriften, Bd. VI, Frankfurt am Main 1991, s. 433.
7. W. Benjamin, Die Aufgabe des Ubersetzers, w: Gesammelte Schriften, Bd. IV-1, s. 20. Wydanie polskie: Zadanie tłumacza, przeł. J. Sikorski w: Anioł historii... s. 101.
8. W. Benjamin, Franz Kafka, w: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, oprac. H. Orłowski, Poznań 1996, s. 183-199.
9. W. Benjamin, Franz Kafka, w: Gesammelte Schriften Bd. II-2, Frankfurt am Main 1991, s. 420.
10. W. Benjamin, List do Gerharda Scholema, przeł. A. Wołkowicz, „Literatura na Świecie" 1991 nr 6, s. 202.
11. G. Bennington, Derrida and Politics, w: Interrupting Derrida, London 2000, s. 26-27.
12. H.N. Bialik, Halacha und Haggadah „Der Jude" 1919.
13. J.D. Caputo, Against Ethics. Contributions to a Poetics of Obligations with Constant Reference to Deconstruction, Bloomington 1993, zwł. rozdz. 5: The Epoch of Judgement.
14. J. Derrida, Afterword: Toward an Ethics of Discussion, w: Limited Inc.: abc, ed. by G. Graff, transl. S. Weber, J. Mehlman, Evanston 1988, s. 116.
15. J. Derrida, Aporias, transl, by T. Dutoit, Stanford 1993, s. 12.
16. J. Derrida, Before the Law, w: Acts of Literature, ed. by D. Attridge, New York 1992,s. 191.
17. J. Derrida, Force of Law: The „Mystical Foundation of Authority", „Cardozo Law Review" 2, nos. 5-6 (July-August) 1990, s. 961.
18. J. Derrida, Mallarmé, w: Acts of Literature, ed. D. Attridge, New York 1992, s. 114.
19. J. Derrida, Parages, Paris 1986, s. 15.
20. J. Derrida, Points de suspension. Entretiens, ed. par E. Weber, Paris 1992, s. 221.
21. J. Derrida, Sur parole. Instantanés philosophiques, Paris 1999, s. 79.
22. R. Gasché, Possibilizations, in the Singular, w: Deconstruction is/in America. A New Sense of the Political, ed. by A. Haverkamp, New York 199
23. S.A. Handelman w: Fragments of Redemption. Jewish Thought and Literary Theory in Benjamin, Scholem, and Levinas, Bloomington 1991, cz. I. Gershom Scholem and Walter Benjamin, zwł. s. 47-61.
24. F. Kafka, Dzieła wybrane, Warszawa 1994, t. I, s. 712-714.
25. F. Kafka, O przypowieściach, przeł. R. Karst, w: Dzieła wybrane, t. 1, s. 573.
26. I. Kant, Koniec wszystkich rzeczy. O niedawno powstałym wyniosłym tonie w filozofii, przeł. M. Żelazny, Toruń 1992.
27. I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1984, s. 258-259.
28. I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, przeł. A. Bobko, Kraków 1993, s. 65.
29. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Warszawa 1970, s. 23.
30. C. Kolb, Kafka's Rhetoric, The Passion of Reading, Ithaca and London 1989, s. 178.
31. T. Komendant, Księga Powtórzonego Prawa, w: tenże Upadły czas. Sześć esejów i pół, Gdańsk 1996.
32. M.P. Markowski, Dekonstrukcja i religia, „Res Publica Nowa" 2001 nr 10.
33. M.P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997, s. 204-210.
34. M.P. Markowski, Identity and Deconstruction, „Archives of Psychiatry and Psychoterapy", vol. 3 (4), December 2001.
35. M.P. Markowski, Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu, Warszawa 2001.
36. M. Nussbaum, Love's Knowledge. Essays on Philosophy and Literature, Oxford 1990.
37. M.A. Ouaknina, Le Livre brûle. Philosophie du Talmud, Paris 1986.
38. G. Scholem, Walter Benjamin. The Story of a Friendship, transl, by H. Zohn, New York 1981, s. 125.
39. D. Stern, Parables in Midrash. Narrative and Exegesis in Rabbinic Literature, Cambridge (Mass.) 1991.
40. H.De Vries, Philosophy and the Turn to Religion, Baltimore 1999, s. 381-386.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

32

End page:

50

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54711 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jul 7, 2015

Number of object content hits:

3 993

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/70377

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information