RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Od metafizyki do etyki

Creator:

Burzyńska, Anna

Date issued/created:

2002

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2002)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. After Poststructuralism. Interdisciplinarity and Literary Theory, ed. by N. Esterlin and B. Riebkling, Evanston 1993.
2. Against Theory. Literary Studies and the New Pragmatism, ed. by W. J. T. Mitchell, Chicago 1985.
3. Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 39.
4. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, tłum. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa 1996.
5. Z. Bauman, Nad granicami anarchizmu interpretacyjnego, „Teksty Drugie" 1997 nr 6, s. 41.
6. Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze, przeł. A. Ceynowa, J. Giebułtowski, Warszawa 1998, s. 155-156.
7. Z. Bauman, Życie do natychmiastowego użytku, „Gazeta Wyborcza" 3-4 listopada 2001.
8. G. Bennington, Interrupting Derrida, London 2000, s. 35.
9. W. Booth, The Company We Keep. An Ethics of Fiction, Berkeley, University of California Press, 1988.
10. A. Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja, Kraków 2001, w części II: „Przeciw Interpretacji", czyli burzliwe lata 60., s. 77-274.
11. A. Burzyńska, Krajobraz po dekonstrukcji (Cz. I), „Ruch Literacki" 1995 z. 1.
12. J.D. Caputo, Against Ethics. Contributions to a Poetics of Obligations with Constant Reference to Deconstruction, Bloomington 1993, s. 1.
13. S. Critchley, Takingan Ethical Turn „Times Literary Supplement", 17 października 1997.
14. Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000.
15. J. Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas, Paris 1997.
16. J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1999, s. 205.
17. J. Derrida, Pozycje, przeł. A. Dziadek, Bytom 1997, s. 83.
18. J. Derrida, Some Questions and Responses, w: The Linguistics of Writing: Arguments between Language and Literature, ed. by N. Fabb, D. Attridge, A. Durant, and C. McCabe, Mancester 1987.
19. D. Donoghue, In Their Master Steps, „Times Literary Supplement" 1988 December, 16-22.
20. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, C. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Kraków 1996, s. 103-104.
21. H.L. Fairlamb, Critical Conditions. Postmodernity and the Question of Foundations, Cambridge 1994.
http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511552762
22. J. Fekete, Life After Postmodernism: Essays on Value and Culture, London 1988.
23. M. Foucault, Historia seksualności, t. 3, przeł. T. Komendant, Warszawa 1995.
24. M. Foucault, Sobąpisanie, przeł. M.P. Markowski, w: Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, oprac. T. Komendant, Warszawa 1999.
25. M. Foucault, Techniki siebie, w: Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przekł. i wstęp D. Leszczyński, L. Rasiński, PWN Warszawa-Wrocław 2000.
26. General Introduction, w: After Philosophy: End or Transformation? ed. by K. Baynes, J. Bohman, T. McCarthy, Cambridge (Mass.) 1987, s. 1-18.
27. J. Gutorow, Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji, Opole 2001.
28. J. Gutorow, Uwagi o etyce dekonstrukcji, w: Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji, Opole 2001. s. 58.
29. G. G. Harpham, The Ascetic Imperative i Culture and Criticism, Chicago 1988.
30. A. Haverkamp, Deconstruction is/as Neopragmatism? Preliminary Remarks on Deconstruction in America, w: Deconstruction is/in America. A New Sense of the Political, ed. by A. Haverkamp, New York 1995.
31. B. Herrenstein Smith, Contingenciesof Values: Alternative Perspectives for Critical Theory, Harvard 1988.
32. W. Kalaga, Tekst - wirtualność- interpretacja: w sprawie przybijania gwoździ, „Teksty Drugie" 1997 nr 6, s. 87.
33. A.M. Kaniowski, Filozofia po „lingwistycznym zwrocie", „Teksty Drugie" 1990 nr 5-6, s. 99.
34. E. Levinas, Sens i znaczenie, przeł. S. Cichowicz, „Literatura na Świecie" 1986 nr 11-12, s. 270.
35. The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method, ed. R. Rorty, Chicago 1967.
36. J-F. Lyotard, Nota o sensach przedrostka post-, w: tenże Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982-1985, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998.
37. N. Mappa, Deconstruction, w: Encyclopedia of Literature and Criticism, ed. by M. Coyle, P. Garside, M. Kelsall and J. Peck, London 1991, s. 753.
38. M.P. Markowski, Dekonstrukcja i religia, „Res Publica Nowa" 2001 nr 10.
39. M.P. Markowski, Zwrot etyczny w badaniach literackich, „Pamiętnik Literacki" 2001 z. 1.
40. Ch. Norris, Truth and the Ethics of Criticism, Manchester and New York 1994.
41. R. Nycz, Literaturologia. Spojrzenie wstecz na dzieje nowoczesnej myśli teoretycznoliterackiej w Polsce, w: tenże Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.
42. Postmodernizm, czyli nowoczesność bez złudzeń. Z prof. Z. Baumanem rozmawia A. Chmielewski, „Odra" 1995 nr 1.
43. Powrót do moralności. Ostatni wywiad z Michelem Foucaultem (1926-1984), przeł. M. Radziwiłłowa, „Literatura na Świecie" 1985 nr 10.
44. Ch. Ransmayr, Ostatni świat. Powieść z dodatkiem Owidiuszowego repertuaru, przeł. J.S. Buras, Warszawa 1998, s. 67-70.
45. R. Rorty, Dekonstrukcja, „Teksty Drugie" 1997 nr 3, s. 205.
46. R. Rorty, Nauka jako solidarność, w: Obiektywność, relatywizm i prawda, przeł. J. Margański, Warszawa 1999.
47. R. Rorty, Przygodność, ironia, solidarność, przeł. W.J. Popowski, Warszawa 1996, s. 13.
48. W. Schmidt-Dengler, Nic nie zachowa swojej postaci, przeł. A. Wołkowicz, „Literatura na Świecie" 1996 nr 8-9, s. 184.
49. T. Siebers, The Ethics of Criticism, New York, 1988.
50. B. Smart, Postmodernizm, przeł. M. Wasilewski, Poznań 1998, s. 106.
51. A. Szahaj, Granice anarchizmu interpretacyjnego, „Teksty Drugie" 1997 nr 6, s. 24.
52. Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Z Jacquesem Derridą rozmawia Derek Attridge, przeł. M.P. Markowski, „Literatura na Świecie" 1998 z. 11-12.
53. P. Veyne, Ostatni Foucault i jego moralność, przeł. T. Komendant, „Literatura na Świecie" 1988 nr 6.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

64

End page:

80

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54709 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jul 7, 2015

Number of object content downloads / hits:

1777

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/70379

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Burzyńska A. - Od metafizyki do etyki Oct 2, 2020

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information