Obiekt

Tytuł: Aporie, skandale, wyrwy w tekście. Etyka opowieści o Zagładzie

Twórca:

Ubertowska, Aleksandra

Data wydania/powstania:

2002

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2002)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm

Bibliografia:

1. T.W. Adorno, Dialektyka negatywna, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1986, s. 516. ; 2. H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, przeł. A. Szostkiewicz, Kraków 1987, s. 346. ; 3. S. Barańczak, Posłowie w: W. Dichter, Koń Pana Boga, Kraków 1996, s. 219-220. ; 4. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000, s. 274. ; 5. J. Błoński, Autoportret żydowski, czyli o żydowskiej szkole w literaturze polskiej, w: tenże: Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 1994. ; 6. S. Buryła, Holocaust a nowa sytuacja tragiczna, „Ruch Literacki" 1999 z. 6, s. 637. ; 7. A. Burzyńska, Krajobraz po dekonstrukcji, „Ruch Literacki" 1995 z. 2, s. 90. ; 8. A. Burzyńska, Lekturografia. Filozofia czytania według Jacquesa Derridy „Pamiętnik Literacki" 2000 nr 1. ; 9. C. Cavanagh, Poetyka żydowskości: Mandelsztam, Dante a „zaszczytne powołanie Żyda" „Teksty Drugie" 1992 nr 5. ; 10. P. Celan, Dudnienie [wiersz], przeł. F. Przybylak, w: P. Celan, Wiersze, Kraków 1988. ; 11. P. Celan, Przemówienie z okazji przyjmowania Nagrody Literackiej Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy, przeł. F. Przybylak, „Odra" 1983 nr 4, s. 62. ; 12. S. Critchley, Etyka dekonstrukcji (fragment), przeł. J. Gutorow, „Odra" 1999 nr 10, s. 61. ; 13. J. Derrida, Edmond Jabés i kwestia księgi, przeł. A. Wodnicki, „Literatura na Świecie" 2001 nr 7, s. 154. ; 14. J. Derrida, Szibbolet. Dla Paula Celana, przeł. A. Dziadek, Bytom 2000, s. 71. ; 15. W. Dichter, Szkoła bezbożników, Kraków 1999, s. 43. ; 16. B. Engelking, Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa 2001. ; 17. M. Foucault, Szaleństwo, nieobecność dzieła, przeł. T. Komendant, w: M. Faucault: Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, wybrał i oprac. T. Komendant, Warszawa 1999, s. 158. ; 18. S.L. Gilman, Jewish Self-Hatred: Antisemitism and the Hidden Language of the Jews, Baltimore-London 1986, s. 233. ; 19. M. Głowiński, Czarne sezony, Warszawa 1999. ; 20. M. Głowiński, Szaleństwo, „Odra" 2001 nr 10, s. 58. ; 21. H. Grynberg, Bohaterstwo dzieci Holocaustu, „Res Publica Nowa" 2001 nr 8, s. 45-49. ; 22. H. Grynberg, Życie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne, Warszawa 1998, s. 11. ; 23. H. Grynberg, Życie jako dezintegracja, w: tenże: Prawda nieartystyczna, Katowice 1990, s. 7. ; 24. J. Gutorow, Inny Derrida? (kilka refleksji nad tzw. etyką dekonstrukcji) „Odra" 1999 nr 10. ; 25. W. Hamacher, Die Sekunde der Inversion. Bewegungen einer Figur durch Celan, w: Paul Celan, Frankfurt a. Main 1983. ; 26. A. Heller, Pamięć i zapominanie. O sensie i braku sensu, przeł. A. Kopacki, „Przegląd Polityczny" 2001 nr 52/53. ; 27. Jak wyśpiewać sekcję zwłok?, „Res Publika Nowa" 2001 nr 7, s. 76. ; 28. V. Klemperer, Chcę dawać świadectwo aż do końca. Dzienniki 1933-1945, przeł.A. A. Klubowie, Kraków 2000. ; 29. V. Klemperer, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933-45, Berlin 1995. ; 30. V. Klemperer, LTI. Notatnik filologa, przeł. J. Zychowicz, Kraków-Wrocław 1983. ; 31. J. Kristeva, Chora na cierpienie: Duras, przeł. M. Pluta, „Kresy" 2001 nr 1-2, s. 7. ; 32. J. Leociak Dlaczego pisali? w: tenże: Tekst wobec Zagłady (o relacjach z getta warszawskiego), Wrocław 1997, s. 97-133. ; 33. J. Leociak, Tekst wobec Zagłady (o relacjach z getta warszawskiego), Wrocław 1997, s. 26-31. ; 34. E. Levinas, Autrement qu'être ou au-dela de l'essence, Haga 1974. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 35. E. Levinas, Bez imienia, w: tenże: Imię własne, przeł. J. Margański, Warszawa 2000, s. 137. ; 36. M.P. Markowski, Zwrot etyczny w badaniach literackich, „Pamiętnik Literacki" 2000 z. 1. ; 37. J.H. Miller, The Ethics of Reading, w: tenże: Theory Now and Then, Durnham 1991, s. 338-340. ; 38. K. Okopień, Podmiot, czyli podrzutek. O fenomenologii odbioru idei filozoficznych, Warszawa 1997, s. 214. ; 39. W. Panas, Pismo i rana. O literaturze polsko-żydowskiej, w: tenże: Pismo i rana, Lublin 1995. ; 40. J.N. Riddel, Od Heideggera do Derridy aż po przypadek: podwojenie a język (poetycki), przeł. K. i J. Faliccy. „Pamiętnik Literacki" 1987 z. 4. ; 41. Y. Riecker, „Sich alles assimilieren können und doch seine Eigenart bewahren". Victor Klemperers Identitätaskonstruktion und die deutsch-jüdische Geschichte. W: Im Herzen der Finsternis. Victor Klemperer als Chronist derNZ-Zeit. Hrg. H. Heer. Berlin 1997. ; 42. M. Riffaterre, Semiotyka intertekstualna: interprétant, przeł. K. i J. Faliccy, „Pamiętnik Literacki" 1988, z. 1. ; 43. R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1994, s. 286. ; 44. J.P. Sartre, Rozważania o kwestii żydowskiej, przeł. J. Lisowski, Łódź 1992, s. 103. ; 45. R. Scholes, Powieść jako paradygmat etyczny, przeł. R Czapliński, „Pamiętnik Literacki" 1992, z. 4. ; 46. H.J. Schütz, Nach dem Holockaust - Verhältnis zur Sprache w: tenże: "Eure Sprache ist auch meine". Eine deutsch-jüdische Geschichte, Zürich-München 2000, s. 397. ; 47. H. Serkowska, Podmiot, tożsamość, narracja. Polemika Adrainny Cavarero z Rosi Baridotti, „Pamiętnik Literacki" 2000 z. 1, s. 246. ; 48. K. Szczuka, Miłość w czasach Zagłady, „Tygodnik Powszechny" 1999 nr 27, s. 14. ; 49. R.G. Thomson, Extraordinary bodies. Figuring Physical Disability in Amercian Culture and Literature, New York 1997, s. 5-51. ; 50. M. Zaleski, „Ludzie ludziom..."? „Ludzie Żydom... ". Świadectwo literatury?, w: Literatura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska i J. Leociak. (Materiały z konferencji naukowej, zorg. przez ŻIH, IN-B, IBL PAN 22-23 listopada 1999), Warszawa 2000. ; 51. M. Zaleski, Różnica, w: tenże: Formy pamięci, Warszawa 1996.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

125

Strona końc.:

139

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54706 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2015-07-07

Liczba wyświetleń treści obiektu:

443

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/70382

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji