Object

Title: Józio w piekle literatury

Creator:

Margański, Janusz

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2002)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. M. Barbi, Dante, przeł. J. Gałuszka, wstęp M. Brahmer, Warszawa 1965, s. 80-81. ; 2. H. Berressem, U. Prill, Witold Gombrowicz 'Lectura Dantis. „Arcadia" Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft. 1993, Band 28, Heft 1. Walter de Gruyter. Berlin, New York, s. 52. ; 3. J. Błoński, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Kraków 1994, s. 165. ; 4. J. Błoński, Gombrowicz i Dante, „Życie Literackie" 1971 nr 3. ; 5. W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wrocław 1982. ; 6. F. Bondy, Gombrowicz w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969, przekł. O. Hedeman i in. przekł.przej. J. Jarzębski. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1993, s. 74. ; 7. J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, przeł. A. Jankowski, Poznań 1997, s. 65. ; 8. J. Cezar, Commentarii de bello Gallico, przeł. i oprac. E. Konik, dla Biblioteki Narodowej, Seria II Nr 186, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. CXXII. ; 9. I. Chrzanowski, Za co powinniśmy kochać „Pana Tadeusza"? Odczyt popularny, wygłoszony w Warszawie w Uniwersytecie Ludowym Polskiej Macierzy Szkolnej w roku 1907. Wyd.7. Nakł. Gebethnera i Wolfa, Warszawa 1929. ; 10. Dante Alighieri, Boska komedia, przeł. E. Porębowicz. I. Piekło, Warszawa, Kraków 1899. ; 11. E. Gilson, Dante et la philosophie, Paris 1953, zwł. s. 226-279. ; 12. E. Gilson, Elementy filozofii chrześcijańskiej, przeł. T. Górski, Warszawa 1963, s. 239 i 243. ; 13. M. Głowiński, „Ferdydurke" Witolda Gombrowicza, Warszawa 1991. ; 14. W. Gombrowicz, Ferdydurke, w: tenże, Dzieła, t. II, red. nauk. J. Błoński, Kraków 1986. ; 15. Gombrowicz, L'Herne, Dirigé par Constantin Jelenski et Dominique de Roux, Paris 1971, s. 418. ; 16. W. Gombrowicz, Rozmowy z Dominikiem de Roux, w: Dziennik 1967-1969, Dzieła, t. X. red. J. Błoński, J. Jarzębski, Kraków 1992, s. 23. ; 17. J. Jarzębki, Gra w Gombrowicza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982. ; 18. C.G. Jung, Psychology and Alchemy, cz. III, ust. 173. ; 19. T. Kępiński, Witold Gombrowicz i świat jego młodości. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976. ; 20. M. Legierski, Modernizm Witolda Gombrowicza. Wybrane zagadnienia, Stockholm 1996, s. 201. ; 21. J. Margański, Gombrowicz - wieczny debiutant, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001. ; 22. J. Margański, Monolog narracyjny jako projekt świata. ,Ja", „inny" i „ten trzeci" w „Ferdydurke" Witolda Gombrowicza, w: Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej, red. Cz. Niedzielski, J. Speina, Toruń 1993. ; 23. J. Maśliński, O Gombrowiczu dużo, lecz nie bez kozery, „Kurier Wileński" 1938 nr 15, 22. ; 24. Th. Merton, Siedmiopiętrowa Góra, tłum. M. Morstin Górska, Kraków 1973, s. 150-151. ; 25. K. Michalski, Eros i logos u Dantego, Kraków 1936. ; 26. K. Morawski, Dante Alighieri, Warszawa 1961, s. 237. ; 27. M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu, przekł. i wstęp T. Żeleński (Boy) t.1, Warszawa 1965, s. 367. ; 28. J. Rzymowski, Ferdydurke" Witolda Gombrowicza jako powiastka filozoficzna, Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych. R. XXIII, 4, s. 6. ; 29. A. Sandauer, „Ferdydurke" po raz pierwszy, „Pion" 1938 nr 2. Cyt. za: Zebrane pisma krytyczne, t. 3, Warszawa 1981, s. 804. ; 30. H. Sienkiewicz, Krzyżacy, Powieść historyczna. T. II, Warszawa 1958, w serii „Biblioteka Szkolna" (!), s. 465,473. ; 31. Wypracowania maturyczne z literatury polskiej, oprac, dla abiturientów i eksternów prof, dr S. Żurkowski. Nakład i własność Księgarni Wydaw. I Sortym. St. Kohlera Spadkobierców, Lwów (bd. - prawdopodobnie lata dwudzieste). ; 32. S. Żeromski, Syzyfowe prace, Warszawa 1979, s. 204-205.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

7

End page:

21

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55881 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Aug 27, 2015

Number of object content hits:

544

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/70595

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Margański J. - Józio w piekle literatury Dec 20, 2018

This page uses 'cookies'. More information