Obiekt

Tytuł: "Idący, z prawdą u warg i u powiek..." Próba nowego spojrzenia na twórczość Bolesława Leśmiana

Twórca:

Łopuszański, Piotr

Data wydania/powstania:

2002

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 6 (2002)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm

Bibliografia:

1. H. Bergson, Ewolucja twórcza, przeł. F. Znaniecki, Warszawa 1913, s. 12-13. ; 2. Z. Bieńkowski, Szczyty symbolizmu, „Twórczość" 1962 nr 8. ; 3. J. Błoński, Bergson a program poetycki Leśmiana, w: Studia o Leśmianie, oprac. M. Głowiński, J. Sławiński, Warszawa 1971. ; 4. J. Błoński, Badania nad literaturą 60-lecia, w: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku, oprac. J. Maciejewski, Warszawa 1986 s. 225. ; 5. S. Borzym, Leśmian: światopogląd poety, w: tenże Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Wrocław 1984. ; 6. A. Camus, Człowiek zbuntowany, Kraków 1991, s. 281. ; 7. A. Czabanowska-Wróbel, Baśnie o tęsknocie (proza poetycka), w: taż, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996, s. 58. ; 8. E. Czaplejewicz, Gra miłości i śmierci w liryce Leśmiana, w: Studia z teorii i historii poezji, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1970. ; 9. L. Fryde, Klasyk i dwaj romantycy. Staff - Leśmian - Tuwim, „Tygodnik Ilustrowany" 21 marca 1937 nr 12. ; 10. M. Głowiński, Leśmian, czyli poeta jako człowiek pierwotny, „Pamiętnik Literacki" 1964 z. 2 ; 11. M. Głowiński, Zgon poety Śp. Bolesława Leśmiana, „Kurier Warszawski" 6 listopada 1937 nr 305. ; 12. W. Grubiński, Zaświat przedstawiony, Warszawa 1981, wyd. 2 zm., Kraków 1998. ; 13. M. Jachimowicz, Bolesna sława Leśnego Miana, „Poezja" 1967 nr 12. ; 14. M. Jastrun, Na krańcach, czyli o poezji Leśmiana, w: tenże Między słowem a milczeniem, Warszawa 1960. ; 15. A. Kaliszewski, Bolesław Leśmian - krytyk i eseista. Próba oceny, w: Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, Kraków 2000. ; 16. W. Kubacki, Komentarz do Leśmiana, „Twórczość" 1949 nr 2, przedr. w: tenże Lata terminowania. Szkice literackie 1932-1962, Kraków 1963. ; 17. Z. Kubiak, Przybyłe tej nocy maliny, wstęp do: B. Leśmian, Poezje wybrane, Warszawa 1995. ; 18. B. Leśmian, Łąka. Traktat o poezji, Londyn 1947. ; 19. B. Leśmian, Poezje, Warszawa 1979. ; 20. B. Leśmian, Poezje zebrane, oprac. A. Piotrowski, Warszawa 1957. ; 21. B. Leśmian, Szkice literackie, oprac. J. Trznadel, Warszawa 1959. ; 22. B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, Warszawa 1962, s. 242, 314. ; 23. B. Leśmian, Z rozmyślań o poezji, „Rocznik Polskiej Akademii Literatury 1937-1938", Warszawa 1939. ; 24. W. Leśmianówna, Szczęśliwe godziny z moim ojcem, „Na Antenie", Londyn, dod. „Wiadomości" 1966 nr 36. ; 25. P. Łopuszański, Bolesław Leśmian - estetyk zapomniany, „Sztuka i Filozofia" 1993 nr 7. ; 26. P. Łopuszański, Czekanie na nawą sztukę, „Życie Warszawy" z 10-11 listopada 1993 r. ; 27. P. Łopuszański, Jubileusz Leśmiana (łącznie z zapomnianymi tekstami Bolesława Leśmiana), „Twórczość" 1995 nr 12. ; 28. P. Łopuszański, Leśmian, Wrocław 2000. ; 29. P. Łopuszański, Modernizm sto lat później, „Przegląd Artystyczno-Literacki" 1998 nr 9. ; 30. P. Łopuszański, Nieznane oblicze Bolesława Leśmiana, „Magazyn Literacki" 2000 nr 6-7. ; 31. R. Nycz, Bolesława Leśmiana poezja nowoczesna, w: Lektury Polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. Druga wojna światowa, oprac. R. Nycz, t.1, Kraków 1997. ; 32. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997. ; 33. I. Opacki, Pośmiertna w głębi jezior maska, w: Studia o Leśmianie, oprac. M. Głowiński, J. Sławiński, Warszawa 1971. ; 34. J. Ortega y Gasset, Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, Warszawa 1997. ; 35. H. Peyre, Co to jest symbolizm? przeł. M. Żurowski, Warszawa 1990, s. 25. ; 36. Pisarze awangardy dwudziestolecia międzywojennego. Autokomentarze. Leśmian, Witkacy, Schulz, Gombrowicz, oprac. T. Wójcik, Warszawa 1995. ; 37. M. Podraza-Kwiatkowska, Gdzie umieścić Leśmiana?, w: Studia o Leśmianie, oprac. M. Głowiński, J. Sławiński, Warszawa 1971. ; 38. W. Pusz, Trupięgi, w: Poezja Bolesława Leśmiana - interpretacje, red. B. Stelmaszczyk, T. Cieślak, Kraków 2000. ; 39. C. Rowiński, Człowiek i świat w poezji Leśmiana. Studium filozoficznych koncepcji poety, Warszawa 1982. ; 40. A. Sandauer, Filozofia Leśmiana, w: Moje odchylenia, Kraków 1956. ; 41. A. Sandauer, Liryka i logika, Warszawa 1971. ; 42. A. Sandauer, Poeci trzech pokoleń, Warszawa 1973. ; 43. A. Sandauer, Pośmiertny tryumf Młodej Polski, „Twórczość" 1964 nr 1. ; 44. A. Sandauer, Samobójstwo Mitrydatesa, Warszawa 1968. ; 45. J. Sławiński, Semantyka poetycka Leśmiana, w: Studia o Leśmianie, oprac. M. Głowiński, J. Sławiński, Warszawa 1971. ; 46. L. Staff, Wstęp do: B. Leśmian, Wybór poezyj, Kraków 1946. ; 47. J. Starnawski, Współpraca Bolesława Leśmiana z Aleksandrem Świętochowskim na łamach „Kultury Polskiej" (1910), „Twórczość" 1987 nr 5. ; 48. A. Szczerbowski, Bolesław Leśmian, „Nowiny Literackie" 1947 nr 37. ; 49. A. Szczerbowski, Bolesław Leśmian, Warszawa-Zamość 1938. ; 50. Śród nocy, „Tygodnik Mód i Powieści" 12 czerwca 1897 nr 24. ; 51. J. Trznadel, Poprzez zgrozy mgłę roześmian, w: tenże, Płomień obdarzony rozumem, Warszawa 1978. ; 52. J. Trznadel, Twórczość Leśmiana (Próba przekroju), Warszawa 1964. ; 53. W. Weintraub, O Leśmianie i francuskiej książce o nim (rec. książki M. Pankowskiego), Londyn, „Wiadomości" 1968 nr 29. ; 54. W. Weintraub, O współczesnych i o sobie. Wspomnienia, sylwetki, szkice literackie, Kraków 1994. ; 55. K. Wierzyński, O Bolesławie Leśmianie. Mowa wygłoszona na uroczystym posiedzeniu Polskiej Akademii Literatury, Warszawa 1939. ; 56. K. Wyka, Czytam Leśmiana, w: tenże: Między słowem a milczeniem, Warszawa 1960. ; 57. J. Zięba, Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny. O eseistyce poety, Kraków 2000.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

6

Strona pocz.:

180

Strona końc.:

195

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:56427 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2015-09-23

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 419

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/70726

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji