Object

Title: Wznoszenie biografii - proza polska lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconego czasu

Creator:

Czapliński, Przemysław

Date issued/created:

1999

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1999)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. M. Adamiec, Bez namaszczenia. Książki i literatura polska, Lublin 1995, s. 50. ; 2. M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa, Wyd. Sic! 1998, s. 39-40. ; 3. J. Błoński, Widzieć jasno w zachwyceniu. Szkic literacki o twórczości Prousta, Warszawa 1965, s. 109. ; 4. A. Bolecka, Biały kamień, Warszawa 1994. ; 5. P. Bratkowski, Każdy miał swoje FSO, „Gazeta Wyborcza" 2-3 I 1999 nr 1. ; 6. W. J. Burszta, Nostalgia i mit, w: Historia: o jeden świat za daleko?, wstęp, przekł. i oprac. E. Domańska, Poznań 1997. ; 7. M. Chase, Ch. Shaw, The Dimensions of Nostalgia, w: The Imagined Past, M. Chase, Ch. Shaw (wyd.), Manchester 1989. ; 8. S. Chwin, Krótka historia pewnego żartu, Kraków 1991. ; 9. M. Czermińska, Centrum i kresy w twórczości pisarzy urodzonych po wojnie, „Akcent" 1993 nr 4. ; 10. M. Dąbrowski, Czas - pamięć -wspomnienie: przeszłość zmitologizowana, w: tegoż Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku, Izabelin 1996. ; 11. J. Domagalski, Proust w literaturze polskiej do 1945 roku, Warszawa 1995. ; 12. G. Dziamski, Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań 1996. ; 13. Dzieciństwo po Jałcie, „Tytuł" 1991 nr 3. ; 14. T.H. Engstrm, Wzniosłość w postmodernizmie? Filozoficzne rehabilitacje i pragmatyczne uniki, tłum. P. Znaniecki, w: Filozofia w dobie przemian, red. T. Buksiński, Poznań 1994. ; 15. Estetyczne przestrzenie współczesności, red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1996. ; 16. B. Frydryczak, Estetyka wzniosłości jako projekt nowej estetyki, w: Czy jeszcze estetyka? Sztuka współczesna a tradycja estetyczna, red. M. Ostrowicki, Kraków 1994. ; 17. R. Gren, Krajobraz z dzieckiem, Warszawa 1996, s. 64. ; 18. P. Huelle, Pierwsza miłość i inne opowiadania, Londyn 1997, s. 7. ; 19. J. Jarzębski, Exodus (ewolucja obrazu kresów po wojnie), w: tegoż W Polsce, czyli wszędzie, Warszawa 1992. ; 20. K Jaspers, O tragiczności, przeł. A. Wołkowicz, w tegoż: Filozofia egzystencji. Wybór pism, Warszawa 1990, s. 326. ; 21. A. Jurewicz, Lida, Białystok 1990. ; 22. A. Jurewicz, Pan Bóg nie słyszy głuchych, Gdańsk 1995. ; 23. I. Jurgielewiczowa, Byłam, byliśmy, Łódź 1997. ; 24. B. Kaniewska, O niewyrażalności doświadczenia dzieciństwa w młodej prozie, w: Literatura wobec niewyrażalnego, Warszawa 1998, s. 186. ; 25. I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. oraz przypisami i przedmową opatrzył J. Gałecki, tłum. przejrz. A. Landman, Warszawa 1986, s. 140-141. ; 26. T. Komendant, Czym była, czym mogła być literatura korzenna, „Tytuł" 1997 nr 1, S. 94. ; 27. T. Komendant, Vincenzowe ziarno, w: Upadły czas. Sześć esejów i pół, Gdańsk 1996. ; 28. J. Kornhauser, Dom, sen i gry dziecięce, Kraków 1995. ; 29. A.S. Kowalczyk, Nieśpieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim, Wrocław 1997. ; 30. W. Kowalewski, Powrót do Breitenheide, Olsztyn 1997. ; 31. M. Kwiek, Rorty i Lyotard w labiryntach postmoderny, Poznań 1994. ; 32. Literatura wobec niewyrażalnego, pod red. W. Boleckiego i E. Kuźmy, Warszawa 1998. ; 33. D. Lowenthal, Nostalgia tells it like it wasn't, w: The Imagined Past, red. M. Chase, Ch. Shaw, Manchester University Press 1989. ; 34. J.F. Lyotard, Postscriptum w sprawie terroru i wzniosłości, w: tegoż Postmodernizm dla dzieci, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998. ; 35. J.F. Lyotard, Wzniosłość i awangarda, przeł. M. Bieńczyk, „Teksty Drugie" 1996 nr 2/3, s. 174. ; 36. M. Ławrynowicz, Diabeł na dzwonnicy, Warszawa 1998. ; 37. A. Nasalska, Formuła nostalgii. O sposobie kształtowania świata przedstawionego w prozie Tadeusza Konwickiego w: Modele świata i człowieka. Szkice o powieści współczesnej, pod red. J. Święcha, Lublin 1985. ; 38. R. Nycz, Parodia i pastisz. Z dziejów pojęć artystycznych w świadomości literackiej XX wieku, w: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995, s. 187. ; 39. J. Olejniczak, Arkadia i małe ojczyzny. Vincenz - Stempowski - Wittlin- Miłosz, Kraków 1992. ; 40. H. Paetzold, Pojęcie wzniosłości we współczesnej filozofii sztuki, tłum. M. Kwiek, w: Sztuka i estetyka po awangardzie a filozofia postmodernistyczna, red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1994. ; 41. R.K. Przybylski, Polska małych ojczyzn, w: Wszystko inne, Poznań 1994. ; 42. W. Rybczyński, Dom. Krótka historia idei, przeł. K. Husarska, Gdańsk-Warszawa 1996. ; 43. M. Scheler, Resentyment i moralność, tłum. J. Garewicz, wstęp H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 1997, s. 51. ; 44. D. Sosnowska, Wolno i wolniej, w: Szybko, szybciej. Eseje o pośpiechu w kulturze, red. D. Siwicka, M. Bieńczyk, A. Nawarecki, Warszawa 1996. ; 45. A. Stasiuk, Biały kruk, Poznań 1995. ; 46. A. Stasiuk, Jak zostałem pisarzem, Czarne 1998, s. 104-105. ; 47. Sycowa Huta, 1988, „Gazeta Wyborcza" 1998 nr 189. ; 48. N. Taylor, Krajobraz kresowy we współczesnej literaturze emigracyjnej, w: Literatura a wyobcowanie. Studia, pod red. J. Święcha, Lublin 1989. ; 49. A. Toffler, Fala za falą. Rozmowę przeprowadził J. Żakowski, „Gazeta Wyborcza" 24-27 XII 1998 nr 301. ; 50. K. Varga, Chłopaki nie płaczą, Warszawa 1996. ; 51. K. Varga, 45 pomysłów na powieść. Strony B singli 1992-1996, Czarne 1998, s. 7. ; 52. E. Wiegandt, Austria Felix czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej, Poznań 1988. ; 53. M. Wilczyński, Postmodernistyczna wzniosłość: Derrida i Lyotard, w: Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce, red. A. Jamroziakowa, Warszawa 1993. ; 54. A. Zagajewski, W cudzym pięknie, Kraków 1998, s. 212. ; 55. M. Zaleski, Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa 1996. ; 56. A. Zeidler-Janiszewska, Postmodernistyczna kariera kategorii wzniosłości, w: Przemiany współczesnej praktyki artystycznej, red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1991. ; 57. B. Zielińska, Czas jako mapa. Zastyganie czasu w literaturze, w: Szybko, szybciej. Eseje o pośpiechu w kulturze, red. D. Siwicka, M. Bieńczyk, A. Nawarecki, Warszawa 1996.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

55

End page:

76

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59175 ; oai:rcin.org.pl:59175 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jul 13, 2016

Number of object content hits:

203

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/70841

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information