Object

Title: My, to znaczy... (z badań językowego obrazu świata)

Creator:

Pajdzińska, Anna

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2001)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Text pol.

References:

1. J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1994. ; 2. D. Buttlerowa, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa 1978, s. 145. ; 3. S. Bystroń, Megalomania narodowa, Warszawa 1935, s. 249. ; 4. A. Gawroński, Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa?, Warszawa 1984 s. 201-215. ; 5. Z. Kempf, Wyrazy "gorsze" dotyczące zwierząt, "Język Polski" 1985 z. 2/3. ; 6. A. Kępiński, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Warszawa-Kraków 1990, s. 134-135. ; 7. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988, s. 159 i nast. ; 8. J. Łotman, Problemy komparatystyki semiotycznej, w: Problemy wiedzy o kulturze, pod red. A. Brodzkiej, M. Hopfinger, J. Lalewicza, Wrocław 1986. ; 9. B. Magierowa, A. Kroh, Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny, z. 1, Nowy Sącz 1996, s. V. ; 10. M. Marody, Technologie intelektu. Językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego działania, Warszawa 1987. ; 11. I. Nowakowska-Kempna, Konceptualizacja uczuć w języku polskim, Warszawa 1995. ; 12. C.K. Norwid, Pisma wszystkie, t. 10, Warszawa 1971, s. 103. ; 13. A. Pajdzińska, Antropocentryzm frazeologii potocznej, "Etnolingwistyka" 1990 nr 3. ; 14. A. Pajdzińska, Motywacja semantyczna przymiotników wartościujących, "Etnolingwistyka" 1995 nr 7. ; 15. A. Pajdzińska, Wrażania zmysłowe jako podstawa metafor językowych, "Etnolingwistyka" 1996 nr 8. ; 16. K. Pisarkowa, Konotacja semantyczna nazw własnych, "Zeszyty Prasoznawcze" 1976 nr 1. ; 17. K. Pisarkowa, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, Kraków 1994. ; 18. Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1993. ; 19. Słownik stereotypów i symboli ludowych, z. 1. Kosmos, Lublin 1996. ; 20. Słownik stereotypów i symboli ludowych, z. 2. Ziemia. Woda. Podziemie, Lublin 1999. ; 21. L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986, s. 25. ; 22. R. Tokarski, Językowy obraz świata w metaforach potocznych, w: Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1990. ; 23. R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995. ; 24. R. Tokarski, Wartościowanie człowieka w metaforach językowych, "Pamiętnik Literacki" 1991 z. 1. ; 25. B. Walczak, Mały słownik etymologiczno-historyczny kacerstwa polskiego, "Poznańskie Studia Polonistyczne", Seria Lit., 1996 nr 3. ; 26. A. Wierzbicka, Język - umysł - kultura, Warszawa 1999. ; 27. A. Wierzbicka, Między modlitwą a przekleństwem: "O Jezu!" i podobne wyrażenia na tle porównawczym, "Etnolingwistyka" 1996 nr 8.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

33

End page:

53

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57590 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jan 14, 2016

Number of object content hits:

1 063

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/71413

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information