Object

Title: Literatura polska w cieniu cenzury. (Wykład)

Creator:

Nycz, Ryszard

Date issued/created:

1998

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1998)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Londyn1984. ; 2. J. Baudoin de Courtenay, Kaprysy tłumicieli myśli ludzkiej, Kraków 1903. ; 3. J. Błoński, Cenzor jako czytelnik, w: tegoż, Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka, Kraków 1995. ; 4. F. Bostel, Zakaz Miechowity, „Przewodnik Naukowy i Literacki" 1884. ; 5. K. Duszenko, Warszawscy pozytywiści i carska cenzura, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" t. XVIII, z. 3. ; 6. J. Dużyk, Z dziejów cenzury w Krakowie w w. XV-XVIII, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" 1956. ; 7. J. Fijałek, Początki cenzury prewencyjnej w kościele rzymskokatolickim w Polsce, w: Studia staropolskie, Kraków 1928. ; 8. S. Frybes, Reguły gry z cenzurą warszawską, w: Geografia literacka a historia literatury. Problemy życia literackiego w Królestwie Polskim drugiej połowy XIX wieku, cz. 2, red. S. Frybes, Wrocław 1987. ; 9. N. Gąsiorowska, Wolność druku w Królestwie Kongresowym 1815-1830, Warszawa 1916. ; 10. M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Warszawa 1990. ; 11. M. Głowiński, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992. ; 12. S. Górski, Z dziejów cenzury w Polsce, „Biblioteka Warszawska" 1905, t. 4. ; 13. F. Hoesick, Ze wspomnień o cenzurze rosyjskiej w Warszawie, Warszawa 1929. ; 14. M. Holquist, Corrupt Originals: The Paradox of Censorship, „PMLA" vol. 109, January 1994. ; 15. M. Inglot, Carska cenzura w latach 1831-1850 wobec arcydzieł literatury polskiej, „Ze Skarbca Kultury" 1965 z. 17. ; 16. L. Loseff, On the Beneficence of Censorship. Aesopian Language in Modern Russian Literature, München 1984. ; 17. A. Martuszewska, Porozumienie z czytelnikiem (o „ezopowym języku" powieści pozytywistycznej), w: Problemy odbioru i odbiorcy, pod red. T. Bujnickiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1977. ; 18. A. Martuszewska, Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia, „Pamiętnik Literacki" 1986 z. 2. ; 19. I. Matuszewski, Zniesienie cenzury a literatura piękna, „Tygodnik Ilustrowany" 1906 nr 2. ; 20. B. Mucha, Dzieje cenzury w Rosji, Łódź 1994. ; 21. Perspectives on Literature and Society in Eastern and Western Europe, ed. by G.A. Hosking, G.F. Crushing, London 1989. ; 22. Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne, pod red. J. Kosteckiego, A. Brodzkiej, t. 1-2, Warszawa 1992. ; 23. A. Potocki, Polska literatura współczesna, Warszawa 1912. ; 24. F. Ramotowska, Warszawskie komitety cenzury w latach 1832-1915, w: Warszawa XIX wieku. 1795-1918, z. 2, Warszawa 1971. ; 25. J.M. Rymkiewicz, Nie ma Polski, nie ma Rosji, nie było powstania, referat na sesji poświęconej powstaniu styczniowemu, IBL PAN, Warszawa 1984. ; 26. T. Syga, Te księgi proste. Dzieje pierwszych polskich wydań książek Mickiewicza, Warszawa 1956. ; 27. Z. Szeląg, Literatura zabroniona 1832-1862. Zjawisko - rynek - rozpowszechnienie, Kielce 1989. ; 28. B. Szyndler, Dzieje cenzury w Polsce do 1918 roku, Kraków 1993. ; 29. Świat pod kontrolą. Wybór materiałów z archiwum cenzury rosyjskiej w Warszawie, wyb., przeł. i oprac. M. Prussak, Warszawa 1994. ; 30. F. Thom, Drewniany język, przeł. I. Bielicka, konsult. i posł. M. Głowiński, Warszawa 1990. ; 31. M. Tobera, „Wesołe gazetki". Prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim w latach 1905-1914, Warszawa 1988. ; 32. J. Tretiak, Z dziejów rosyjskiej cenzury, Kraków 1894. ; 33. A. Tuszyńska, Rosjanie w Warszawie, Paryż 1990. ; 34. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, cz. 1-2, przedm. Cz. Miłosz, przygot. do druku L. Ciołkoszowa, wyd. II popr., Londyn 1981. ; 35. A. Wat, Świat na haku i pod kluczem. (Eseje), oprac. K. Rutkowski, przygot. do druku G. Sowula, Londyn 1985. ; 36. Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku, pod red. J. Maciejewskiego, Wrocław 1988. ; 37. Zapisy cenzury z lat 1948-1955, „Regiony" 1996 nr 3.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

5

End page:

27

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65130 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Apr 12, 2018

Number of object content hits:

288

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/72035

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information