RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Literatura jako sztuka uwodzenia (Przyczynek do tematu)

Creator:

Burzyńska, Anna

Date issued/created:

1998

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1998)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przekł., wstęp i kom. H. Podbielski, Warszawa 1988.
2. R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, przeł. R. Lis, Warszawa 1996, s. 11.
3. R. Barthes, Le Plaisir du texte, Paris 1973.
4. R. Barthes, The Pleasure of the Text, transl. R. Howard, note on the Text by R. Miller, New York 1975, s. 61.
5. J. Berger, G., przeł. W. Komarnicka, Warszawa 1987, s. 173-177.
6. H. Bloom, The Anxiety of Influence, New York 1973.
7. W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, wyd. II, Kraków 1996, s. 123.
8. G. Borkowska, Córki Miltona, w: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, pod red. R. Nycza, Wrocław 1992, s. 78 i n.
9. S. Chwin, Rady i niepokoje. Parę odpowiedzi i prób utrudnienia odpowiedzi na pytanie „Czym jest pisanie", „Dodatek Literacki" do „Gazety Wyborczej" z 9 września 1997 nr 9, s. 10.
10. J. Derrida, This Strange Institution Called Literature. An Interview with Jacques Derrida, w: tegoż, Acts of Literature, ed. by D. Attridge, New York-London 1992, s. 74.
11. R. B. Douglas, Arystotelesowska koncepcja komunikacji retorycznej, przeł. W. Krajka, „Pamiętnik Literacki" 1977 nr 1, s. 204-206.
12. W. Gombrowicz, Dzieła, t. 12: Varia, pod red. J. Błońskiego, J. Jarzębskiego, Kraków 1995.
13. P. Grainville, Don Juan i donjuanizm w twórczości Montherlanta, przeł. A. Tatarkiewicz, „Literatura na Świecie" 1973 nr 8-9, s. 168, 170.
14. S. Kierkegaard, Stadia erotyki bezpośredniej, w: Albo - Albo, t. 1, wstęp i przekł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1982, s. 103.
15. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.
16. M. P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997, s. 386.
17. J. Ortega y Gasset, Wprowadzenie w Don Juana, w: Dehumanizacja sztuki i inne eseje, przeł. P. Niklewicz, Warszawa 1980, s. 114.
18. R. Porawski, Doktryna o afektach w „Retoryce" Arystotelesa, cz. I, „Meander" 1985 nr 4.
19. R. Porawski, Doktryna o afektach w „Retoryce" Arystotelesa, cz. II, „Meander" 1985 nr 10.
20. R. Rorty, Kariera pragmatysty, w: Interpretacja i nadinterpretacja, pod red. S. Colliniego, przeł. T. Bieroń, Kraków 1996, s. 106.
21. A. Siemek, Wstęp do: P.A.F. Choderlos de Laclos, Niebezpieczne związki, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1993, s. 17.
22. R. Tuve, Kryterium skuteczności retorycznej, przeł. B. Kowalik, „Pamiętnik Literacki" 1982 z. 3-4, s. 369-378.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

141

End page:

157

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65139 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 12, 2018

Number of object content downloads / hits:

659

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/72155

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information