Object

Title: Granice anarchizmu interpretacyjnego

Creator:

Szahaj, Andrzej

Date issued/created:

1997

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (1997)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. K. Ajdukiewicz, Obraz świata i aparatura pojęciowa, w tegoż: Język i poznanie. Wybór pism z lat 1920-1939, Warszawa 1960. ; 2. F. Ankersmit, Narracja jako przedstawianie, w: Metodologiczne problemy narracji historycznej, pod red. J. Pomorskiego, Lublin 1990, s. 79. ; 3. A. Bronk, Rozumienie, dzieje, język, Lublin 1988. ; 4. M. Buchowski, Racjonalność. Translacja. Interpretacja, Poznań 1990. ; 5. W. Burszta, Czytanie kultury. Łódź 1996. ; 6. W. Burszta, Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań 1992. ; 7. J. Culler, Prolegomena to a Theory of Reading, w: The Reader in the Text. Essays on Audience and Interpretation, eds. S. Suleiman. I. Crosman, Princeton 1980, s. 50, 53. ; 8. W. Dilthey, Powstanie hermeneutyki, tłum. K. Krzemieniowa, w tegoż: Pisma estetyczne, oprac., wstęp i komentarz Z. Kuderowicz, Warszawa 1982. ; 9. E. Domańska, Kryzys tradycyjnego rozumienia historii w filozofii anglosaskiej, „Historyka" 1994, t. XXIV. ; 10. E. Domańska, J. Topolski, W. Wrzosek, Między modernizmem a postmodernizmem. Historiografia wobec zmian w filozofii historii, Poznań 1994. ; 11. U. Eco, Interpretation and History, w: Interpretation and Overinterpretation, ed. S. Collini, Cambridge 1992. ; click here to follow the link ; 12. U. Eco, Lector in fabula, tłum. P. Salwa, Warszawa 1994, s. 261. ; 13. S. Fish, Doing What Comes Naturally, Durham 1989. ; click here to follow the link ; 14. S. Fish, Literatura w czytelniku, tłum. M. B. Fedewicz, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, cz. 1, pod red. H. Markiewicza, Kraków 1996. ; 15. S. Fish, Normal Circumstances, Literal Language, Direct Speech Acts, the Ordinary, the Everyday, the Obvious: What Goes Without Saying, and Other Special Cases, w: Interpretative Social Sciences. A Reader, eds. P. Rabinow, W. M. Sullivan, Berkeley 1979, s. 248 i 250. ; 16. S. Fish, There's No Such Thing as Free Speech and It's a Good Thing Too, New York 1994, s. 296-297. ; 17. H. G. Gadamer, Hermeneutyka, „Życie i Myśl" 1976 nr 4. ; 18. J. Habermas, Kłopoty z przygodnością: powrót historyzmu, tłum. J. Niżnik, w: Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej, pod red. J. Niżnika, Warszawa 1996. ; 19. E. D. Hirsch, The Politics of Theories of Interpretation, w: The Politics of Interpretation, ed. W. J. T. Mitchell, Chicago 1983. ; 20. E. D. Hirsch Validity in Interpretation, New Haven 1967. ; 21. W. Iser, Apelacyjna struktura tekstów, tłum. W. Bialik, w: Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec, pod red. H. Orłowskiego, Warszawa 1986, s. 205. ; 22. W. Iser, Interaction Between Text and Reader, w: The Reader in the Text. Essays on Audience and Interpretation, eds. S. Suleiman. I. Crosman, Princeton 1980. ; 23. H. R. Jauss, Cząstkowość metody estetyki recepcji, tłum. W. Bialik, w: Myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec, pod red. H. Orłowskiego, Warszawa 1986, s. 167. ; 24. H. R. Jauss, Literary History as a Challenge to Literary Theory, „New Literary Theory" 1970 nr 2. ; 25. W. Kalaga, The Literary Sign: A Triadic Model, Katowice 1986. ; 26. J. Kmita, Czy artysta jest twórcą dzieła sztuki?, „Sztuka" 1974 nr 4, s. 52-53. ; 27. J. Kmita, Kultura i poznanie, Warszawa 1985. ; 28. T. Komendziński, Znak i jego ciągłość. Semiotyka C. S. Peirce'a między precepcją a recepcją, Toruń 1996. ; 29. Z. Kuderowicz, Światopogląd a życie u Diltheya, Warszawa 1966. ; 30. E. Kuźma, Spór o wartość i zasadność interpretacji literackiej, „Pamiętnik Literacki" 1989 nr 3, s. 4. ; 31. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu. tłum. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988. ; 32. H. Markiewicz, O falsyfikowaniu interpretacji literackich, „Pamiętnik Literacki" 1996 nr 1. ; 33. O. Marquard, Pytanie o pytanie, na które odpowiedzią jest hermeneutyka, w tegoż: Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 138. ; 34. T. Nagel, The View from Nowhere. New York 1986. ; 35. L. Nowak, O interpretacji adaptacyjnej, w: Wartość, dzieło, sens. Szkice z filozofii kultury artystycznej, pod red. J. Kmity, Warszawa 1975. ; 36. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995. ; 37. A. Pałubicka, Kulturowy wymiar ludzkiego świata obiektywnego, Poznań 1990. ; 38. E. Prower, Tekst i czytelnik, w: Tekst (czytelnik) margines, pod red. W. Kalagi, T. Sławka, Katowice 1988, s. 38. ; 39. H. Putnam, Realism with a Human Face, Cambridge, Mass., 1992. ; 40. R. Rorty, Contingency. Irony and Solidarity, Cambridge 1989, s. 18. ; 41. R. Rorty, Dekonstrukcjonizm, tłum. zbiorowe, "Teksty Drugie" 1997 nr 3. ; 42. R. Rorty, The Pragmatist 's Progress, w: Interpretation and Overinterpretation, ed. S. Collini, Cambridge 1992. ; 43. S. Suleiman, Introduction: Varieties of Audience-Oriented Criticism, w: The Reader in the Text. Essays on Audience and Interpretation, eds. S. Suleiman. I. Crosman, Princeton 1980, s. 23. ; 44. A. Szahaj, Fundamentalizm, „Przegląd Społeczny" 1993 nr 9. ; 45. A. Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wrocław 1996, s. 217. ; 46. A. Szahaj, Teksty na wolności. Strukturalizm, poststrukturalizm, postmodernizm, w: Dokąd zmierza współczesna humanistyka?, pod red. T. Kostyrko, Warszawa 1994, s. 174. ; 47. J. Topolski, Tendencje postmodernistyczne w historiografii, w: Dokąd zmierza współczesna humanistyka?, pod red. T. Kostyrko, Warszawa 1994. ; 48. T.Walas, Przeciw historii. Poststrukturalistyczna krytyka historii - wybrane problemy, w: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, pod red. R. Nycza, Wrocław 1992. ; 49. H. White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore and London 1973. ; 50. H. White, Problem narracji we współczesnej teorii historycznej, w: Metodologiczne problemy narracji historycznej, pod red. J. Pomorskiego, Lublin 1990. ; 51. W. Wrzosek, Historia, kultura, metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 1996. ; 52. T. Zgółka, O obiektywności krytyki artystycznej, w: Wartość, dzieło, sens. Szkice z filozofii kultury artystycznej, pod red. J. Kmity, Warszawa 1975,s. 240. ; 53. A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Toruń 1995. ; 54. A. Zybertowicz, Świeżość metafor: jak zostać geniuszem w epoce postmodernizmu, „Hydra" 1992 nr 5.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

5

End page:

33

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66541 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Oct 19, 2018

Number of object content hits:

70

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/72663

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Szahaj A. - Granice anarchizmu interpretacyjnego Dec 20, 2018

This page uses 'cookies'. More information