RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Geneza polskiego języka literackiego

Creator:

Walczak, Bogdan

Date issued/created:

1994

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1994)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. S. Borawski O potrzebach historii języka polskiego. II. Czas powstania polskiego języka literackiego, „Poradnik Językowy" 1982 z. 6, s. 368-386.
2. F. S. Dmochowski, Nauka prozy, poezji i zarys piśmiennictwa polskiego, cz. III, Warszawa 1864, s. 34.
3. B. Dunaj, Pochodzenie polskiego języka literackiego, „Język Polski" LX, 1980, s. 245-254.
4. A. Kalina, Historia języka polskiego, t. 1, Lwów 1883, s. 16-21.
5. M. Karaś, Kilka uwag o rozwoju polskiego języka literackiego, w: Śtudie Pedagogickej fakulty v Nitre. Zbornik jazykovednych śtudii na pocest' VII slavistického kongresu vo Varsave, Bratislava 1973, s. 89-102.
6. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, cz. I: Doba staropolska, Warszawa 1961.
7. J. Kochanowski, Dzieła wszystkie, t. 2, Treny, oprac. M. R. Mayenowa, L. Woronczakowa, J. Axer, M. Cytowska, Wrocław 1983, BPP, seria B, nr 24.
8. W. Kuraszkiewicz, L'origine du polonais littéraire, Warszawa 1963.
9. W. Kuraszkiewicz, Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle wyników dialektologii historycznej, Wrocław 1953.
10. T. Lehr-Spławiński, Język polski. Pochodzenie-powstanie-rozwój, Warszawa 1951.
11. W. Mańczak, Onomastyczne przyczynki do zagadnienia genezy polskiego języka literackiego, „Onomastica" VI, 1960, s. 49-79.
12. M. R. Mayenowa, Problemy i stanowiska w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego, w: Pochodzenie polskiego języka literackiego, Wrocław 1956, s. 453-471.
13. T. Milewski, Le problème des origines du polonais littéraire, „International Journal of Slavic Linguistics and Poetics" 1959 n° 1-2, s. 133—142.
14. K. Nitsch, O wzajemnym stosunku gwar ludowych i języka literackiego, „Język Polski" I, 1913, s. 35-36.
15. K. Nitsch, Próba ugrupowania gwar polskich, „Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU" XLVI, 1910, s. 336-365.
16. E. Ostrowska, O artyzmie polskich średniowiecznych zabytków językowych, Kraków 1967.
17. E. Ostrowska, Z dziejów języka polskiego i jego piękna, Warszawa 1978.
18. Pochodzenie polskiego języka literackiego, Wrocław 1956.
19. B. Rocławski, Geneza języka ogólnopolskiego i jego przyswajanie, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego", „Prace Językoznawcze" 8, 1982, s. 271-277.
20. Z. Stieber, Evolution du polonais littéraire jusqu'au XXe siècle, ,,Ricerche Slavistische" 1966 n° 14, s. 3-14.
21. Z. Stieber, O typach polszczyzny regionalnej XVII w., „Prace Polonistyczne" XI, 1953, s. 29-34.
22. Z. Stieber, Problem pochodzenia i rozwoju polskiego języka literackiego w świetle nowych prac dialektologicznych, „Prace Polonistyczne" XX, 1965, s. 245-254.
23. Z. Stieber, Udział poszczególnych dialektów w formowaniu polskiego języka literackiego, w: Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich, Warszawa 1956, s. 97-120.
24. W. Taszycki, Geneza polskiego języka literackiego w świetle faktów historyczno-językowych, „Lingua Posnaniensis" III, 1951, s. 145-160.
25. W. Taszycki, O słabych tendencjach językowych na materiale polskim spostrzeżeń kilka, w: Symbolae lingitisticae in honorem Georgii Kuryłowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 317-321.
26. W. Taszycki, Powstanie i pochodzenie polskiego języka literackiego. Kraków kolebką literackiej polszczyzny, „Twórczość" 1949 nr 12, s. 100-117.
27. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich XVI-XVIII wieku, wyd. 3, Warszawa 1969, s. 63-68.
28. S. Urbańczyk, Głos w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego, „Pamiętnik Literacki" 1953, z. 3, s, 196-215.
29. S. Urbańczyk, Jaką polszczyzną mówił Jan Kochanowski i jego rówieśnicy, „Język Polski" XXXIII, 1953, z. 4, s. 218.
30. S. Urbańczyk, Polski język literacki w dobie przedpiśmiennej?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 457, „Prace Językoznawcze" LIV, 1977, s. 50-62.
31. S. Urbańczyk, W sprawie polskiego języka literackiego. 1. O dawności dialektu kulturalnego, „Język Polski" XXX, 1950, z. 3, s. 97-109.
32. B. Walczak, Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle nowej metody, w: Język. Teoria-Dydaktyka, Kielce 1990, s. 5-19.
33. Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich, Warszawa 1956.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

35

End page:

47

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68906 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 27, 2019

Number of object content downloads / hits:

2580

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/73468

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information