Obiekt

Tytuł: "Rozmyślanie przemyskie" w kontekście apokryfów cerkiewnosłowiańskich

Twórca:

Naumow, Aleksander

Data wydania/powstania:

1994

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 3 (1994)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm

Bibliografia:

1. Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, t. 1: Ewangelie apokryficzne, cz. 1, Lublin 1980, s. 191-192, 389.
2. Apokryfy Nowego Testamentu , red. M. Starowieyski, cz. 2, Lublin 1980, s. 446-447, 458.
3. A. Brückner, Apokryfy średniowieczne, cz. I, „Rozprawy Wydziału Filologicznego AU", t. XXVIII, Kraków 1900.
4. A. Brückner, Apokryfy średniowieczne cz. 2, t. XL, Kraków 1905, s. 308-309.
5. S. Balbus, Intertekstualność a proces historycznoliteracki, „Rozprawy Habilitacyjne UJ" nr 191, Kraków 1990, s. 13, 30-31.
6. T. Dobrzeniecki, Łacińskie źródła „Rozmyślania przemyskiego", w: Średniowiecze. Studia o kulturze, t. 4, Warszawa 1969, s. 351-352.
7. I. Franko, Apokrify i legendy z ukrainiśkych rukopysiw, t. 3: Apokrify nowozawitni, B: Apokrificzni dijanja apostoliw (Pamjatky ukrainśko-ruśkoj mowy i literatury III), Lwów 1902, s. 186.
8. Izbornik Światoslawa 1073 goda. Faksimilnoje izdanije, Moskwa 1983, k. 177-178.
9. Kodeks Supraski z XI w., wyd. S. Sewierjanow, Sankt-Petersburg 1904, s. 239, 248.
10. M. F. Murjanow, Statja Tita Bostrskogo w Izbornikie 1073 g., w: Izbornik Światosława 1073 g. Sbornik statiej, Moskwa 1977, s. 307-316.
11. A. Naumow, Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej, (Prace Komisji Słowianoznawstwa PAN 36), Wrocław 1976, s. 97-98.
12. J. Popović, Źitija svetih za m. april, Beograd 1973, s. 423.
13. J. Popović, Źitija svetih za m. avgust, Beograd 1976, s. 44.
14. J. Popović, Źitija svetih za m. decembar, Beograd 1977, s. 751-752.
15. J. Popović, Źitija svetih za m. juni, Beograd 1975, s. 435-436.
16. J. Popović, Źitija svetih za m. septembar, Beograd 1976, s. 529.
17. Ch. Schug-Wille, Byzanz und seine Welt, Baden-Baden 1969.
18. J. Sickenberger, Titus von Bostra. Studien zu dessen Lukashomilien, Lipsk 1901, s. 78, 150-151.
19. Vita beatae Virginis Mariae et Salvatoris rhythmica, hrsgb. A. Vögtlin, Tübingen 1888.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

165

Strona końc.:

174

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68920 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-02-27

Data dodania obiektu:

2019-02-27

Liczba wyświetleń treści obiektu:

39

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/73489

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji