Object

Title: Bogusław Dopart, Poemat profetyczny. O "Dziadach" drezdeńskich Adama Mickiewicza. Kraków 2002

Creator:

Klimko, Ryszard

Date issued/created:

2005

Resource Type:

Article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. W. Borowy, O poezji Mickiewicza. Lublin 1958. ; 2. M. Cieśla-Korytowska, Romantyczna poezja mistyczna. Ballanche, Novalis, Słowacki. Kraków 1989. ; 3. M. Czapska, Czy Mickiewicz był katolikiem? W: Szkice mickiewiczowskie. Londyn 1963. ; 4. I. Dobrzycka, Kształtowanie się twórczości Byrona. Wrocław 1963. ; 5. B. Dopart, Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy. Kraków 1992. ; 6. B. Dopart, Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła. Kraków 1999. ; 7. Dziady Adama Mickiewicza. Poemat, adaptacje, tradycje. Red. B. Dopart. Kraków 1999. ; 8. J. Ch. Gille-Maisani, Adam Mickiewicz. Studium psychologiczne. Przeł. A. Kuryś, K. Marczewska. Warszawa 1996. ; 9. K. Górski, Przezwyciężenie prometeizmu w „Dziadach " drezdeńskich. W: Artyzm i język. Warszawa 1977. ; 10. Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. 5, cz. 1 i 2: Romantyzm. Red. A. Skoczek, J. Bachórz. Bochnia 2003. ; 11. Z. Kępiński, Mickiewicz hermetyczny. Warszawa 1980. ; 12. J. Kleiner, Mickiewicz. T. 2. Lublin 1997. ; 13. T. Kostkiewiczowa, Profetyzm. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3. Wrocław 1988, s. 399. ; 14. W. Kubacki, Arcydramat Mickiewicza. Kraków 1951. ; 15. T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych. Przeł. H. Ostromęcka. Warszawa 1968. ; 16. M. Masłowski, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. Warszawa 1998. ; 17. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków 1996. ; 18. A. Odyniec, Listy z podróży. T. 2, cz. 3. Red. M. Toporowski. Warszawa 1961. ; 19. Pan Tadeusz i jego dziedzictwo. Poemat. Red. B. Dopart, F. Ziejka. Kraków 1999. ; 20. R. Przybylski, Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium o "Dziadach". Warszawa 1993. ; 21. J. Pytel, Adam. Hasło w zb.: Katolicyzm A-Z. Red. Z. Pawlak. Poznań 1999, s. 11. ; 22. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. Warszawa 1962. ; 23. J. Tomkowski, Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej. Warszawa 1984. ; 24. J. Tomkowski, Mistycyzm. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1997, s. 553. ; 25. A. Tretiak, Lord Byron. Poznań 1937. ; 26. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1982. ; 27. W. Weintraub w pracy Prelekcje paryskie - ale jakie? W: Mickiewicz - mistyczny polityk. Warszawa 1998. ; 28. R. Wellek, Pojęcie romantyzmu w historii literatury. W: Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Wybór, przedmowa H. Markiewicz. Warszawa 1979. ; 29. A. Ziołowicz, „Misteria polskie". Z problemów misteryjnosci w dramacie romantycznym i młodopolskim. Kraków 1996. ; 30. M. Żmigrodzka, Problemy romantycznego przełomu. W zb.: Studia romantyczne. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1973, s. 51-76.

Issue:

4

Start page:

209

End page:

218

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118565 ; oai:rcin.org.pl:118565 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 22, 2020

In our library since:

Mar 26, 2020

Number of object content hits:

16

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/74631

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information