RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Bogusław Dopart, Poemat profetyczny. O "Dziadach" drezdeńskich Adama Mickiewicza. Kraków 2002

Creator:

Klimko, Ryszard

Date issued/created:

2005

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. W. Borowy, O poezji Mickiewicza. Lublin 1958.
2. M. Cieśla-Korytowska, Romantyczna poezja mistyczna. Ballanche, Novalis, Słowacki. Kraków 1989.
3. M. Czapska, Czy Mickiewicz był katolikiem? W: Szkice mickiewiczowskie. Londyn 1963.
4. I. Dobrzycka, Kształtowanie się twórczości Byrona. Wrocław 1963.
5. B. Dopart, Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy. Kraków 1992.
6. B. Dopart, Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła. Kraków 1999.
7. Dziady Adama Mickiewicza. Poemat, adaptacje, tradycje. Red. B. Dopart. Kraków 1999.
8. J. Ch. Gille-Maisani, Adam Mickiewicz. Studium psychologiczne. Przeł. A. Kuryś, K. Marczewska. Warszawa 1996.
9. K. Górski, Przezwyciężenie prometeizmu w „Dziadach " drezdeńskich. W: Artyzm i język. Warszawa 1977.
10. Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. 5, cz. 1 i 2: Romantyzm. Red. A. Skoczek, J. Bachórz. Bochnia 2003.
11. Z. Kępiński, Mickiewicz hermetyczny. Warszawa 1980.
12. J. Kleiner, Mickiewicz. T. 2. Lublin 1997.
13. T. Kostkiewiczowa, Profetyzm. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3. Wrocław 1988, s. 399.
14. W. Kubacki, Arcydramat Mickiewicza. Kraków 1951.
15. T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych. Przeł. H. Ostromęcka. Warszawa 1968.
16. M. Masłowski, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. Warszawa 1998.
17. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków 1996.
18. A. Odyniec, Listy z podróży. T. 2, cz. 3. Red. M. Toporowski. Warszawa 1961.
19. Pan Tadeusz i jego dziedzictwo. Poemat. Red. B. Dopart, F. Ziejka. Kraków 1999.
20. R. Przybylski, Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium o "Dziadach". Warszawa 1993.
21. J. Pytel, Adam. Hasło w zb.: Katolicyzm A-Z. Red. Z. Pawlak. Poznań 1999, s. 11.
22. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. Warszawa 1962.
23. J. Tomkowski, Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej. Warszawa 1984.
24. J. Tomkowski, Mistycyzm. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1997, s. 553.
25. A. Tretiak, Lord Byron. Poznań 1937.
26. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1982.
27. W. Weintraub w pracy Prelekcje paryskie - ale jakie? W: Mickiewicz - mistyczny polityk. Warszawa 1998.
28. R. Wellek, Pojęcie romantyzmu w historii literatury. W: Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Wybór, przedmowa H. Markiewicz. Warszawa 1979.
29. A. Ziołowicz, „Misteria polskie". Z problemów misteryjnosci w dramacie romantycznym i młodopolskim. Kraków 1996.
30. M. Żmigrodzka, Problemy romantycznego przełomu. W zb.: Studia romantyczne. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1973, s. 51-76.

Issue:

4

Start page:

209

End page:

218

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118565 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 26, 2020

Number of object content hits:

192

Number of object content views in PDF format

373

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/74631

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information