Obiekt

Tytuł: Bogusław Dopart, Poemat profetyczny. O "Dziadach" drezdeńskich Adama Mickiewicza. Kraków 2002

Twórca:

Klimko, Ryszard

Data wydania/powstania:

2005

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2005)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. W. Borowy, O poezji Mickiewicza. Lublin 1958.
2. M. Cieśla-Korytowska, Romantyczna poezja mistyczna. Ballanche, Novalis, Słowacki. Kraków 1989.
3. M. Czapska, Czy Mickiewicz był katolikiem? W: Szkice mickiewiczowskie. Londyn 1963.
4. I. Dobrzycka, Kształtowanie się twórczości Byrona. Wrocław 1963.
5. B. Dopart, Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy. Kraków 1992.
6. B. Dopart, Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła. Kraków 1999.
7. Dziady Adama Mickiewicza. Poemat, adaptacje, tradycje. Red. B. Dopart. Kraków 1999.
8. J. Ch. Gille-Maisani, Adam Mickiewicz. Studium psychologiczne. Przeł. A. Kuryś, K. Marczewska. Warszawa 1996.
9. K. Górski, Przezwyciężenie prometeizmu w „Dziadach " drezdeńskich. W: Artyzm i język. Warszawa 1977.
10. Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. 5, cz. 1 i 2: Romantyzm. Red. A. Skoczek, J. Bachórz. Bochnia 2003.
11. Z. Kępiński, Mickiewicz hermetyczny. Warszawa 1980.
12. J. Kleiner, Mickiewicz. T. 2. Lublin 1997.
13. T. Kostkiewiczowa, Profetyzm. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3. Wrocław 1988, s. 399.
14. W. Kubacki, Arcydramat Mickiewicza. Kraków 1951.
15. T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych. Przeł. H. Ostromęcka. Warszawa 1968.
16. M. Masłowski, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. Warszawa 1998.
17. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków 1996.
18. A. Odyniec, Listy z podróży. T. 2, cz. 3. Red. M. Toporowski. Warszawa 1961.
19. Pan Tadeusz i jego dziedzictwo. Poemat. Red. B. Dopart, F. Ziejka. Kraków 1999.
20. R. Przybylski, Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium o "Dziadach". Warszawa 1993.
21. J. Pytel, Adam. Hasło w zb.: Katolicyzm A-Z. Red. Z. Pawlak. Poznań 1999, s. 11.
22. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. Warszawa 1962.
23. J. Tomkowski, Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej. Warszawa 1984.
24. J. Tomkowski, Mistycyzm. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1997, s. 553.
25. A. Tretiak, Lord Byron. Poznań 1937.
26. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1982.
27. W. Weintraub w pracy Prelekcje paryskie - ale jakie? W: Mickiewicz - mistyczny polityk. Warszawa 1998.
28. R. Wellek, Pojęcie romantyzmu w historii literatury. W: Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Wybór, przedmowa H. Markiewicz. Warszawa 1979.
29. A. Ziołowicz, „Misteria polskie". Z problemów misteryjnosci w dramacie romantycznym i młodopolskim. Kraków 1996.
30. M. Żmigrodzka, Problemy romantycznego przełomu. W zb.: Studia romantyczne. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1973, s. 51-76.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

209

Strona końc.:

218

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:118565 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-03-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

70

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/74631

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji