Object

Title: Pisarze testamentów oblatowanych w księdze pierwszej Pułtuskich testamentów konsystorskich (1509–1518) = The writers of the testaments registered in the first book of Pułtusk consistory testaments (1509–1518)

Creator:

Kobylińska, Ewa (historia)

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 3 (2014)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Bartoszewicz A. 2010. Piśmienność mieszczańska na późnośredniowiecznym Mazowszu. Problemy i perspektywy badawcze, „Rocznik Mazowiecki”, t. XXII, 10–11
Bartoszewicz A. 2012. Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce. Warszawa, 175
Gąsiorowski A., Jurek T., Skierska I. (wyd.) 2010. Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509–1551. Warszawa, 36
Pułtuskie grodzkie, Pułtuskie testamenta konsystorskie, ks. 1
Starczewska E. 2011. Testamenty kobiet z księgi 1 konsystorza pułtuskiego z 1509 r., „Kw.HKM”, R. LIX, z. 3–4, 313–317
Ulanowskia B. and Zachorowski S. (wyd.) 1916. Materiały do dziejów kolegiaty pułtuskiej 1449–1601, Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, t. 10. Kraków, 347
Ulanowski B. 1908. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta. Vol. 3, Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum Plocensis, Vladislaviensis et Gneznensis (1422–1533). Kraków, 91–92, 93–95, 114–115, 158, 159, 160, 181
Ulanowski B. 1916. Acta capituli plocensis ab an. 1514 ad an. 1577, Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, t. 10. Kraków, 161, 172
Walawender A. 1932. Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450–1580. Lwów, cz. 1, 197–207
Wolff A. 1984. Ziemia makowsko-różańska za książąt mazowieckich. In A. Słoniowa (ed.), Maków Mazowiecki i ziemia makowska. Warszawa, 74
Zielińska K. 1986. Więzi społeczne na Mazowszu w połowie XVI i w XVII wieku w świetle testamentów konsystorza pułtuskiego, „Przegl. Hist.”, t. 77, z. 1, 45–59

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

3

Start page:

336

End page:

344

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54969 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information