Obiekt

Tytuł: Pisarze testamentów oblatowanych w księdze pierwszej Pułtuskich testamentów konsystorskich (1509–1518) = The writers of the testaments registered in the first book of Pułtusk consistory testaments (1509–1518)

Twórca:

Kobylińska, Ewa (historia)

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 3 (2014)

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Bartoszewicz A. 2010. Piśmienność mieszczańska na późnośredniowiecznym Mazowszu. Problemy i perspektywy badawcze, „Rocznik Mazowiecki”, t. XXII, 10–11
Bartoszewicz A. 2012. Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce. Warszawa, 175
Gąsiorowski A., Jurek T., Skierska I. (wyd.) 2010. Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509–1551. Warszawa, 36
Pułtuskie grodzkie, Pułtuskie testamenta konsystorskie, ks. 1
Starczewska E. 2011. Testamenty kobiet z księgi 1 konsystorza pułtuskiego z 1509 r., „Kw.HKM”, R. LIX, z. 3–4, 313–317
Ulanowskia B. and Zachorowski S. (wyd.) 1916. Materiały do dziejów kolegiaty pułtuskiej 1449–1601, Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, t. 10. Kraków, 347
Ulanowski B. 1908. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta. Vol. 3, Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum Plocensis, Vladislaviensis et Gneznensis (1422–1533). Kraków, 91–92, 93–95, 114–115, 158, 159, 160, 181
Ulanowski B. 1916. Acta capituli plocensis ab an. 1514 ad an. 1577, Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, t. 10. Kraków, 161, 172
Walawender A. 1932. Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450–1580. Lwów, cz. 1, 197–207
Wolff A. 1984. Ziemia makowsko-różańska za książąt mazowieckich. In A. Słoniowa (ed.), Maków Mazowiecki i ziemia makowska. Warszawa, 74
Zielińska K. 1986. Więzi społeczne na Mazowszu w połowie XVI i w XVII wieku w świetle testamentów konsystorza pułtuskiego, „Przegl. Hist.”, t. 77, z. 1, 45–59

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

62

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

336

Strona końc.:

344

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54969 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji