Object

Title: Model wychowania dziewcząt w szesnastowiecznej Polsce

Creator:

Korczak-Siedlecka, Jaśmina

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 58 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 49-71 ; Sum. eng.

References:

Aries Philippe, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, tł. M. Ochab, Gdańsk 1995, Morab.
Badinter Elisabeth, Historia miłości macierzyńskiej, przeł. Krzysztof Choiński, Warszawa 1998, Oficyna Wydawnicza Volumen.
Bem Sandra L., Gender Schema Theory, „Signs”, 8, 1983, s. 598-616.
Bielski Marcin, Komedyja Justyna i Konstancyjej, Sejm niewieści, oprac. J. Starnawski, Krakow 2001, Księgarnia Akademicka, Terminus. Bibliotheca Classica, 3, s. 355.
Brzeziński Witold, „Pozytywna” historia dziecka i dzieciństwa w średniowieczu. Philippe Aries a historiografia angloamerykańska, [w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie, t. 1, red. Juliusz Jundziłł, Dorota Żołądź-Strzelczyk, Bydgoszcz 2002, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, s. 259-275.
Fox Greer L., „Nice Girl”: Social Control of Women through a Value Construct”, „Signs”, 4, 1977, s. 805-817.
Groicki Bartłomiej, Artykuły prawa majdeburskiego, wstęp i red. Karol Koranyi, tł. tekstów łac. Jakub Sawicki, transkr. Krystyna. Orłowska, Warszawa 1958, Wydawnictwo Prawnicze.
Groicki Bartłomiej, Obrona sierot i wdów, wstęp i objaśn. Karol Koranyi, Warszawa 1958, Wydawnictwo Prawnicze.
Groicki Bartłomiej, Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, wstęp i red. Karol Koranyi, tł. tekstów łac. Jakub Sawicki, transkr. Krystyna Orłowska, Warszawa 1955, Wydawnictwo Prawnicze.
Groicki Bartłomiej, Tytuły prawa majdeburskiego, wstęp i red. Karol Koranyi, tł. tekstów łac. Jakub Sawicki, transkr. Krystyna Orłowska, Warszawa 1954, Wydawnictwo Prawnicze.
Kamler Anna, Wyczański Andrzej, Inwestowanie w edukację dzieci w XVI-wiecznej Polsce, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 157 (3), 1995, s. 19-28.
Karpiński Andrzej, Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 1995, IH PAN.
Kromer Marcin, Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publiczych Królestwa Polskiego księgi dwie, tł. S. Kazikowski, wstęp i oprac. R. Marchwiński, Olsztyn 1977, „Pojezierze”.
Pankowska Dorota, Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Prawo starochełmińskie 1584, red. Witold Maisel, Zbigniew Zdrójkowski, tł. Andrzej Bzdęga, Alicja Gaca, Toruń 1985, Wyd. UMK, Teksty Pomników Prawa Chełmińskiego w Przekładach Polskich, 2.
Rej Mikołaj, Wybór pism, oprac. Anna Kochan, Wrocław 2006, Ossolineum.
Skarga Piotr, Żywoty świętych starego i nowego zakonu na każdy dzień przez cały rok, t. 3, oprac. Antoni E. Balicki, Kraków 1936, Wydawnictwo Księży Jezuitów.
Tazbir Janusz, Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Warszawa 1993, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”.
Utrio Kaari, Córki Ewy. Historia kobiety europejskiej, Warszawa 1998, Wydawnictwo 69.
Volckmar, N. Viertzig Dialogi 1612. Źródło do badań nad życiem codziennym w dawnym Gdańsku, wyd. E. Kizik, Gdańsk 2005, Wydawnictwo UG.
Żołądź Dorota, Możliwości i potrzeby edukacyjne mieszczan polskich w XVI i XVII, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, 33, 1990, s. 27-45.
Żołądź-Strzelczyk Dorota, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002, Wydawnictwo Poznańskie.

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

58

Start page:

49

End page:

71

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55358 ; 0029-8514

Source:

IH PAN, sygn. A.512/58 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/58 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information