Object

Title: Wolumin z księgozbioru Mikołaja Korycińskiego z rękopiśmiennym fragmentem tekstu Filipa Melanchtona

Creator:

Wagner, Arkadiusz (1976- )

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : others citable

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 58 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 123-137 : ill. ; Sum. eng.

References:

Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 1: 1550-1559, oprac. M. Sipayłło, Warszawa 1966, Wydawnictwo UW.
Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 2: 1560-1570, oprac. M. Sipayłło, Warszawa 1972, Wydawnictwo UW.
Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 3: Małopolska, 1571-1632, oprac. M. Sipayłło, Warszawa 1983, Wydawnictwo UW.
Album Academiae Vitebergensis. Altere Reihe in 3 Banden 1502-1602, Bd. 1, 1502-1560, Tubingen 1976, Niemeyer.
Bartel Oskar, Filip Melanchton w Polsce, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 6, 1961, s. 73-90.
Bodniak Stanisław, Bużeński Hieronim, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, Polska Akademia Umiejętności, s. 156-157.
Brandis Carl G., Luther und Melanchton als Benutzer der Wittenberger Bibliothek, „Theologische Studien und Kritiken”, 90, 1917, s. 209-221.
Burbianka Marta, Studia nad oprawami wrocławskimi doby Odrodzenia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta”, Seria A, Nr 1: Bibliotekoznawstwo, 1955.
Cynarski Stanisław, Koryciński Mikołaj h. Topór, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 14, Wrocław 1968-1969, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 127-128.
Deutsche Bucheinbande der Renaissance um Jakob Krause Hofbuchbinder der Kurfursten August I. von Sachsen, Bildband, hrsg. von Konrad von Rabenau, Schoneiche bei Berlin 1994.
Cubrzyńska-Leonarczyk Maria, Polskie superekslibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Centuria druga, Warszawa 2001, BN.
Drączkowski Franciszek, Epifaniusz, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 4, red. Romuald Łukaszyk, Ludomir Bieńkowski, Feliks Gryglewicz, Lublin 1983, Towarzystwo Naukowe KUL, szp. 1021-1023.
Dworzaczek Włodzimierz, Górka Łukasz h. Łodzia, [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań 1981, PWN, s. 220-221.
Dzieje Poznania do roku 1793, t. 1, red. Jerzy Topolski, Warszawa-Poznań 1988, PWN.
Epiphanius, Ancoratus und Panarion, Bd 2: Die griechischen christlichen Schriftsteller 31, ed. Karl Holl, Leipzig 1922.
Haebler Konrad, Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts, Leipzig 1928, O. Harrassowitz.
Hamanova Pavlina, Z cizich vazeb veskych sbirkach, [w:] Historicka knižni vazba, 1966-1970, Liberec 1970, Severoeske Museum Uměleckohistoricke Odděleni Liberec.
Historia chrześcijaństwa. Religia, kultura, polityka, t. 4: Biskupi, mnisi i cesarze 610-1054, red.wyd. pol. Jerzy Kłoczowski, Warszawa 1999, Krupski i S-ka.
Historia Kościoła, t. 1, Od początków do roku 600, przeł. Maria Tarnowska, Warszawa 1986, PAX.
Iwańska-Cieślik Bernadeta, Zarys dziejów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 20: Oświata i nauka, 2005, s. 153-170.
Kamler Anna, Od szkoły do senatu. Wykształcenie senatorów w Koronie w latach 1501-1586. Studia, Warszawa 2006, Oficyna Wydawnicza Aspra.
Karski Karol, Filip Melanchton w 500 rocznicę urodzin, „Myśl Protestancka”, 4, 1997, s. 32-38.
Kawecka-Gryczowa Alodia, Biblioteka ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesansowej, Wrocław 1988, Ossolineum.
Kot Stanisław, Andrzej Frycz Modrzewski, Kraków 1923, Krakowska Spółka Wydawnicza.
Król Józef, Dedykacja mapy Polski królowi Zygmuntowi II Augustowi i list polecający z wywodem o pochodzeniu Polski, Grodziec-Cieszyn 2011, Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
Kunze Horst, Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert, Textband, Frankfurt am Main-Leipzig 1993, Insel.
Lauceviius Edmundas, XV-XVIII a. knygų įrišimai Lietuvos bibliotekose, Vilnius 1976, Leidykla „Mosklas”.
Lewicka-Kamińska Anna, Z dziejów średniowiecznej oprawy książkowej na Śląsku, „Roczniki Biblioteczne”, XXI/1-2, 1977, s. 27-90.
Lexikon für Theologie und Kirche, hrsg. von Josef Hofer, Karl Rahner, Freiburg 1986, Herder.
Lifka Bohumír, Vazby se supralibros v českých, moravských a slezských zámeckých knihovnách, [w:] Historická knižní vazba, 1962, Liberec 1961, Severočeské muzeum, s. 32-53.
Lindberg Sten G., Bookbindings in Sweden, [w:] Festschrift Ernst Kyriss, Stuttgart 1961, M. Hettler, s. 447-464.
Loubier Hans, Der Bucheinband von seinen Der Bucheinband von seinen Anfangen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, Leipzig 1926, Klinghardt & Biermann.
Lück Heiner, Wittenberg, [w:] Lexikon des gesamten Buchwesens, Bd. 8, Lieferung 60, Stuttgart 2010, Walter De Gruyter, s. 301-302.
Łempicki Stanisław, Renesans i humanizm w Polsce, Warszawa 1952, Czytelnik.
Miaskowski Kazimierz, Uczeń Melanchtona, „Reformacja w Polsce”, IV, 1926.
Nir Roman, Próba nawrócenia Melanchtona przez biskupa Andrzeja Krzyckiego, „Studia Płockie”, VIII, 1980, s. 169-177.
Ogonowska Ewa, Oprawy zabytkowe i artystyczne XIII-XIX wieku w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk 1993, Wydawnictwo Gdańskie.
Opalińska Krystyna, Szlachta różnowiercza i pozostałości po jej księgozbiorach w zbiorach BUW (XVI w.), [w:] Kolekcje historyczne. Księgozbiory szlacheckie XVI-XVII wieku, t. 2, Warszawa 2009, Wydawnictwo UW, s. 155-290.
Piekarski Kazimierz, Książka w Polsce XV i XVI wieku, [w:] Kultura staropolska, Kraków 1932, Gebethner i Wolff, s. 352-384.
Piekarski Kazimierz, Melanchtoniana polonica, „Reformacja w Polsce”, 4, 1926, s. 153-156.
Pociecha Władysław, Rzym wobec starań o sprowadzenie Melanchtona do Polski, „Reformacja w Polsce”, IX-X, 1937-39, s. 418.
Poolse Boekbindkunst 1400-1800. Uit de Jagiellonski Bibliotheek, Krakow, samenstelling Ewa Zwinogrodzka, Piotr Hordyński, Jan Storm van Leeuwen, Den Haag 1990, Koninklijke Bibliotheek.
Rabenau Konrad von, Leipziger Einbandkunst im 16. Jahrhundert, [w:] Das Gewand des Buches. Historische Bucheinbande aus den Bestanden der Universitatsbibliothek Leipzig und des Deutschen Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Bucherei Leipzig, Leipzig 2002, Universitatsbibliothek Leipzig, s. 32-36.
Rulka Kazimierz, Bibliotekarze włocławskiej książnicy seminaryjnej, „Kronika Diecezji Włocławskiej”, 79/9, 1996, s. 359-370.
Rulka Kazimierz, Księgozbiór Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku i jego opracowanie w XIX i XX wieku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Bibliologia V – Nauki Humanistyczno-Społeczne, 376, 2006, s. 209-224.
Rulka Kazimierz, Płoszczyński Franciszek, [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej, Suplement II, red. Hanna Tadeusiewicz, Warszawa 2000, Wydawnictwo SBP, s. 125.
Schletz Alfons, Płoszczyński Franciszek, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 26, Kraków-Wrocław 1981, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 810.
Schmidt Christel R., Jakob Krause. Ein Kursächsischer Hofbuchbinder des 16. Jahrhunderts, Leipzig 1923, Hiersemann.
Sipayłło Maria, Polskie superexlibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Warszawa 1988, Wydawnictwo UW.
Tazbir Janusz, Filip Melanchton w pamięci Polaków, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, XL, 1996, s. 5-16.
Tazbir Janusz, Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna, Warszawa 1987, Interpress.
Wotschke Theodor, Die Reformation im Lande Posen, Oskar Eulitz, Lissa 1913.
Wotschke Theodor, Eustachius Trepka. Ein Prediger des Evangeliumus in Posen, „Zeitschrift d. Historisches Gesellschaft fur die Provinz Posen”, XVIII, 1903, s. 87-144.
Wagner Arkadiusz, Potęga drzeworytu. Niemiecka grafika książkowa XV-XVI wieku, [w:] Rewolucje graficzne. Albrecht Dürer i szkoła niemiecka XV-XVI wieku. Katalog wystawy w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, s. 17-35.
Wierzbowski Teodor, Materyały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich, t. I, 1398-1600, Warszawa 1900.
Wojciechowska Maria, Z dziejów książki w Poznaniu w XVI wieku, Poznań 1927, Fiszer i Majewski.
Zwierzykowski Michał, Andrzej z Bnina Opaliński herbu Łodzia (1540-1593). Marszałek wielki koronny i starosta generalny Wielkopolski, [w:] Księgozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej Opaliński (1540-1593), red. A. Wagner, Poznań 2011, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

58

Start page:

123

End page:

137

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55361 ; 0029-8514

Source:

IH PAN, sygn. A.512/58 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/58 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information