Obiekt

Tytuł: Sudan wyimaginowany - refleksje na temat kształtowania się pojęcia Sudanu w okresie wpływów europejskich

Twórca:

Kurcz, Maciej

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Etnografia Polska 57 Z. 1-2 (2013)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Bibliografia:

Abdel Ghaffar M.Ahmed, 2003, Introduction, [w:] Anthropology in the Sudan. Reflections by a Sudanese anthropology, red. Abdel Ghaffar M. Ahmed, International Books, Utrecht, s. 1-14
Abdelrahman Ali Mohammed, Weisby Derek, 2011, Early states on the Nile, [w:] The Sudan handbook, red. J. Ryle. J. Willis, S. Baldo, Jok Madut Jok, James Currey Publishers, New York-London, s. 23-31
Boddy Janice P., 2007, Civilizing women. British crusades in colonial Sudan, Princeton University Press, Princeton
Collins Robert O., 1972, The Sudan political service, a portrait of the „Imperialists", African Affairs, vol. LXXI, no. 284, July 1972, s. 293-303
Collins Robert O., 1984, Shadows in the grass. Britain in the Southern Sudan 1918-1956, Yale University Press, Haven-London
Collins Robert O., 1990, The waters of the Nile. Hydropolitics and the Jongolei Canal, 1900-1988, Calrendon Press, Oxford
Cruickshank Alexander, 1948, Female circumcision in the Sudan (archiwalne zapiski, SAD.851/ 11/1-4(1948?))
Daly Martin W., 1986, Empire of the Nile. The Anglo-Egyptian Sudan 1898-1934, Cambridge University Press, Cambridge
Daly Martin W., Hogan Jane R., 2005, Images of empire. Photographic sources for the British in the Sudan, Brill, Leiden
Daly Martin W., Holt Peter, 2000, A history of Sudan from the coming of Islam to the present day, Pearson Education Limited, London
Fluehr-Lobban Carolyn, 2004, A critical anthropology review on race in the Nile valley [w:] Race and identity in the Nile valley, red. C. Fluehr-Lobban, K. Rhodes, The Red Sea Press Trenton-Asmara, s. 133-155
Giffen J. Kelly, 1905, The Egyptian Sudan, Fleming H. Revell Company, New York
Howard-Williams Ernest L., 1934, ...Something new out of Africa, Sir I. Pitman & sons, ltd London
Idris Amir H., 2001, Sudan's civil war. Slavery, race andformational identities, Edwin Mellen Press. London
Jackson Henry C., 1954, The fighting Sudanese, Macmillan, London
Jackson Henry C., 1954, Sudan days and ways. Behind the modern Sudan, Macmillan London
Moorehead Alan, 1985, Nad Nilem Białym i Błękitnym, PIW, Warszawa (I wyd. 1960)
Ryle John, Willis Justin, 2011, Introduction. Many Sudans, [w:] The Sudan handbook, red. J. Ryle. J. Willis, S. Baldo, Jok Madut Jok, James Currey Publishers, New York-London, s. 1-10
Seligman Charles G., Seligman Brenda Z., 1965, Pagan tribes of Nilotic Sudan, Routledge & Kegan Paul, London (I wyd. 1932)
Sudan political service..., 1930, Sudan political service 1899-1929 (Compiled from Official Records), Civil Secretaty's Office, Sudan Government, Khartoum
Titherington Geoffrey W., 1927, The Riak Dinka of Bahr el Ghazal Province, Sudan Notes and Records, X, s. 159-209
Troutt Powell Eve, 2000, Brothers along the Nile: Egyptian concepts about the race and the ethnicity, 1895-1910, [w:] The Nile. History, cultures, myths, red. H.Erlikh, I.Gershon, Lynne Rienner Publishers, Inc, Boulder, s. 153-171
Voll John O., Potts-Voll Sarah, 1985, The Sudan: Unity and diversity in a multicultural state, Westview Press, Boulder
Winder John, 1991, Differences between the Northern and Southern Sudan and the administrative problems these raised, [w:] Condominium remembered, Volume 1, The making of the Sudanese state, red. D. Lavin, Occasional Papers Series, No. 42 (1991), University of Durham, Durham
Wingate Raginald, 1918, Foreword, Sudan Notes and Records, I, s. 1

Czasopismo/Seria/cykl:

Etnografia Polska

Tom:

57

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

23

Strona końc.:

44

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61852 ; 0071-1861

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji