Obiekt

Tytuł: „Kultura uczestnictwa" na współczesnej wsi polskiej w kontekście najnowszych teorii medioznawczych

Twórca:

Woźniak, Anna

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Etnografia Polska 57 Z. 1-2 (2013)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Barker Chris, 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, WUJ, Kraków
Bourdieu Pierre, 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa
Burszta Wojciech J., 2008, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, Warszawa
Burszta Wojciech J., Fatyga Barbara, 2010, Wprowadzenie, [w:] Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 7-18
de Certeau Michel, 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, WUJ, Kraków
Goban-Klas Tomasz, 2011, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Pisma z lat 2000-2011, Universitas, Kraków
Golka Marian, 2007, Socjologia kultury, Scholar, Warszawa
Herzfeld Michael, 2004, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, WUJ, Kraków
Hopfinger Maryla, 2003, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Sic!, Warszawa
Jenkins Henry, 2007, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, WAiP, Warszawa
Kittler Friedrich A., 1999, Gramophone, film, typewriter, Stanford University Press, Stanford
Koskowska Antonina, 1980, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa
Koskowska Antonina, 1981, Socjologia kultury, PWN, Warszawa
Koskowska Antonina, 1996, Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa
Kopaliński Władysław, 1994, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PWN, Warszawa
Lessig Lawrence, 2005, Wolna kultura. W jaki sposób wielkie media wykorzystują technologię i prawo, aby blokować kulturę i kontrolować kreatywność, WSiP, Warszawa
Lisowska-Magdziarz Małgorzata, 2008, Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, WUJ, Kraków
Machura Piotr, 2009, Tradycja jako źródło moralności, [w:] Wartości - tradycja i współczesność, red. D. Ślęczek-Czakon, M. Wojewoda, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 169-175
Szacki Jerzy, 2002, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa
Thompson John B., 2006, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wydawnictwo Astrum, Wrocław
Woźniak Anna, 2010, Skazani na telewizję. Krajobraz społeczno-kulturowy współczesnej wsi polskiej, nieopublikowana praca doktorska, IAE PAN, Warszawa

Czasopismo/Seria/cykl:

Etnografia Polska

Tom:

57

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

85

Strona końc.:

103

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61858 ; 0071-1861

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji