Obiekt

Tytuł: Komentarze do artykułu Pawła Krzyworzeki i Olgi Rodak

Twórca:

Strumińska-Kutra, Marta

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Etnografia Polska 57 Z. 1-2 (2013)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Greenwood Davydd, Levin Morten, 2009, Reforma nauk społecznych i uniwersytetów przez badania interwencyjne, [w:] Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, s. 77-106
Kitcher Phillip, 2001, Science, truth, and democracy, Oxford University Press, New York
Nowotny Helga, Scott Peter, Gibbons Michael, 2001, Re-thinking science. Knowledge and the public in an age of uncertainty, Polity Press, Cambridge
Pielke Roger Jr., 2007, The honest broker. Making sense ofscience on policy and politics, Cambridge University Press, Cambridge
Stokes Donald, 1995, Sigma Xi, [ w:] Vannevar Bush II: science for the 21" century, red. K. Miller, NC: Sigma Xi, Scientific Research Society, Triangle Park, s. 28
Torrance Harry, 2011, Qualitative research, science, and government: evidence, criteria, policy, and politics, [w:] The Sage handbook of qualitative research, red. N. Denzin, Y. Lincoln, Sage, London, s. 569-580

Czasopismo/Seria/cykl:

Etnografia Polska

Tom:

57

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

122

Strona końc.:

124

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61864 ; 0071-1861

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji