Obiekt

Tytuł: Ceramika Quichua i jej rola nad rzeką Napo w Ekwadorze

Twórca:

Wierucka, Aleksandra

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Etnografia Polska 57 Z. 1-2 (2013)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Bibliografia:

Adamczak Martyna, 2011, Kształtowanie przestrzeni w Amazonii - współczesne budownictwo Indian Quichua znad rzeki Napo w Ekwadorze, [w:] Re-wizje Ameryki Południowej, red. A. Wierucka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 47-54
Cevallos Maria Pilar Merlo de, 1986, Cerámica quichua de la Amazonia, Museo de Banco Central, Quito
Amazon..., 1993, Amazon worlds. Peoples and cultures of Ecuador's Amazon region, red. N. Paymall, C. Sosa, Sinchi Sacha Foundation, Quito
Kohn Eduardo, 2002, Natural engagements and ecological aesthetics among the Avila Runa of Amazonian Ecuador, nieopublikowana rozprawa doktorska, University of Wisconsin, Madison
Uzendoski Michael, 2005, The Napo Runa of Amazonian Ecuador, University of Illinois Press, Chicago
Whillen Dorothea S., 2003, Actors and artists from Amazonia and the Andes, [w:] Millennial Ecuador. Critical essays on cultural transformations and social dynamics, red. N. Whitten, University of Iowa Press, Iowa City, s. 242-274
Whitten Norman E., 1976, Sacha Runa: Ethnicity and adaptation of Ecuador Jungle Quichua, University of Illinois Press, Chicago
Whitten Norman E., 1981, Cerámica y Simbolismo del Centro Oriente Ecuatoriano, [w:] Miscelánea Antropológica Ecuatoriana, Boletín de los Museos del Banco Central del Ecuador: 1, Guayaquil, s. 120-135
Whitten Norman E., 1993, The world of the Canelos Quichua. Culture, ceramics and continuity, [w:] Amazon worlds. Peoples and cultures of Ecuador's Amazon region, red. N. Paymall, C. Sosa, Sinchi Sacha Foundation, Quito, s. 96- 111
Whitten Norman E., 1994, Canelos Quichua, [w:] Encyclopedia of world cultures, tom: South America, red. J. Wilbert, Human Relations Area Files, Inc., New York, s. 98-102
Whitten Norman E., 2008, Interculturality and the indigenization of modernity: A view from Amazonian Ecuador, Tipiti. Journal of the Society of Lowland South America, vol. 6, no. 1-2, June-December 2008, s. 3-36
Whitten Norman E., 2011, Ethnogenesis and interculturality in the „Forest of Canelos": The wild and the tame revisited, [w:] Ethnicity in ancient Amazonia. Reconstructing past identities from archaeology, linguistics, and ethnohistory, red. A. Hornborg, J. Hill, University Press of Colorado, Boulder, s. 321-334
Whitten Norman E., Whitten Dorothea S., 1988, From myth to creation, University of Illinois Press, Urbana
Whitten Norman E., Whitten Dorothea S., 1993, Creativity and continuity; communication and clay, [w:] Imagery & creativity. Ethno- aestetics and art worlds in the Americas, red. D. Whitten, N. Whitten Jr, The University of Arizona Press, Tucson-London, s. 309-356
Whitten Norman E., Whitten Dorothea S., 2008, Puyo Runa. Imagery and power in modern Amazonia, University of Illinois Press, Urbana
Whitten Norman E., Whitten Dorothea S., 2011, Histories of the present. People and power in Ecuador, University of Illinois Press, Urbana
Wibbelsman Michelle, 2003, General information on Ecuador, [w:] Millenial Ecuador, red. N. Whitten, University of Iowa Press, Iowa City, s. 375-387
Wierucka Aleksandra, 2012, "Land of no pain" - the influence of an Indigenous Foundation on the Napo Quichua Future, [w:] Społeczne problemy Ameryki Łacińskiej, red. J. Knopek, M. Drgas, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 166-178

Czasopismo/Seria/cykl:

Etnografia Polska

Tom:

57

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

129

Strona końc.:

144

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61867 ; 0071-1861

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji