Object

Title: Kolektywna konwersja na przykładzie wspólnoty Odnowy w Duchu świętym we wsi Kadzidło

Creator:

Kowalczyk, Kamil

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Etnografia Polska 53 Z. 1-2 (2009)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Babraj Marcin 1985, Otrzymacie jego moc, .W drodze., Poznań ; Baniak Józef 1992, Istota, funkcje i ewolucja rytuału religijnego, Studia Socjologiczne, nr 1-2, s. 91-112 ; Bauman Zygmunt 1994, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa ; Hałas Elżbieta 1992, Konwersja. Perspektywa socjologiczna, Scholar, Lublin ; Hałas Elżbieta, Kubiak Anna 1997, Kolektywna konwersja do ruchu Hare Kryszna, [w:] U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, red. M. Kempny, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 126-141 ; Laurentin Rene 1997, Nieznany Duch święty, Znak, Kraków ; Mascarenhas Francis 2001, Krótki przewodnik po Odnowie w Duchu świętym, Wydawnictwo M, Kraków ; Miszczak Ewa 2000, Rytuały religijne w katolickiej Odnowie w Duchu świętym, [w:] Rytuał. Przeszłość i teraźniejszość, red. M. Filipiak, M. Rajewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 169-179 ; Modnicka Noemi 2000, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce jako Kościół wyboru, Nomos, Kraków ; Olechnicki Krzysztof 1997, Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń ; Piwowarski Władysław 1996, Socjologia religii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin ; Weron Eugeniusz 1993, Ruchy Odnowy we współczesnym Kosciele, Pallottinum, Poznań

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

53

Issue:

1-2

Start page:

187

End page:

197

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61570 ; 0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information