RCIN and OZwRCIN projects

Object

Dlaczego polskie edytorstwo naukowe nie istnieje
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.

Title: Dlaczego polskie edytorstwo naukowe nie istnieje

Creator:

Bem, Paweł ORCID

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2016)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. Barczuk, J. Tyszkiewicz Magik – nowoczesne narzędzie dla badacza literatury, „Teksty Drugie” 2007 nr 3.
2. P. Bem, Nowa bibliologia – nowa krytyka. Paradoksy relacji, „Teksty Drugie” 2015 nr 3.
3. K. Budrowska, „Tekst kanoniczny”, „intencja twórcza” i inne kłopoty. Z zagadnień terminologicznych tekstologii i edytorstwa naukowego, "Pamiętnik Literacki" 2006 nr 3.
4. D. Buzzetti, Digital Editions and Text Processing, w: Text Editing, Print and the Digital World, ed. M. Deegan, K. Sutherland, Ashgate, Farnham 2009.
5. Lord Byron Don Juan: A variorum edition, by T.G. Steffan, W.W. Pratt, University of Texas Press, Austin 1957.
6. Ł. Cybulski, Krytyka tekstu i teoria dzieła. Jerome McGann wobec anglo-amerykańskiej tradycji edytorstwa naukowego, „Teksty Drugie” 2014 nr 2.
7. M. Eder, Metody ścisłe w literaturoznawstwie i pułapki pozornego obiektywizmu – przykład stylometrii, „Teksty Drugie” 2014 nr 2.
8. J.F. Fert, Nadzieje i obawy edytorstwa, „Wielogłos” 2012 nr 2, s. 33.
9. V. Flusser, Poza papier, „Teksty Drugie” 2014 nr 3.
10. H. Gabler, Theorizing the Digital Scholarly Edition, „Literature Compass” 2010 no. 7.
11. Ł. Garbal, Edytorstwo. Jak wydawać teksty współczesne, PWN, Warszawa 2011, s. 12.
12. J. S. Gruchała, Edytorstwo – wiedza i umiejętność, „Wielogłos” 2012 nr 2, s. 14.
13. Z. Goliński, O problemie tekstu kanonicznego, "Pamiętnik Literacki" 1967 z. 4, s. 458.
14. S. Gruchała, Nowe możliwości w edytorstwie literatury dawnej, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – Wiedza o języku – Wiedza o kulturze – Edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22-25 września 2004, red. M. Czermińska i in., t. 1, Universitas, Kraków 2005, s. 435.
15. R. Grześkowiak, Dezyderata edytora tekstów dawnych: głos minorowy, „Wielogłos” 2012 nr 2, s. 28.
16. Guidelines for Editors of Scholarly Editions, w: Electronic Textual Editing, ed. L. Burnard, K. O’Brien O’Keeffe, J. Unsworth, Modern Language Association of America, New York 2006.
17. A. Karpiński, Stan i zadania tekstologii i edytorstwa, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, zesp. red. M. Czermińska [przewodn.] i in., t. 2, Universitas, Kraków 2004, s. 707-708.
18. J. Kopciński, Dramat w listach. Archeologia debiutu, w tegoż: Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta, Więź, Warszawa 2008.
19. J. Lavagnino, Reading, Scholarship, and Hypertext Editions, „Text” 1995 vol. 8.
20. The Literary Text in the Digital Age, ed. R.J. Finneran, University of Michigan Press, Ann Arbor 1996.
21. R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.
22. J. McGann, From Text to Work: Digital Tools and the Emergence of the Social Text, „Text” 2006 vol. 16.
23. D.F. McKenzie, Bibliography and the Sociology of Texts, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
24. Minimum Standards for Electronic Editions, Association for Documentary Editing 2002: http://www.documentaryediting.org/wordpress/?page_id=508 (02.01.2016).
25. S. Pigoń, Pokąd sięga granica swobody redaktorskiej?, „Ruch Literacki” 1961 z. 3, s. 154, cyt. za: M. Prussak Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich, s. 459.
26. D. Pizer, Self-censorship and Textual Editing, w: Textual Criticism and Literary Interpretation, ed. J. McGann, University of Chicago Press, Chicago 1985.
27. K.M. Price, Social Scholarly Editing, w: A New Companion to Digital Humanities, ed. S. Schreibman, R. Siemens, J. Unsworth, Wiley-Blackwell, New York 2016.
28. M. Prussak, Edytorska nadgorliwość, w: Romantyzm – poezja – historia. Prace ofiarowane Zofii Stefanowskiej, red. M. Prussak, Z. Trojanowiczowa, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2002.
29. M. Prussak, Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich, w: Polonistyka w przebudowie, Kraków 2006.
30. G. Rockwell, Short Guide to Evaluation of Digital Work, „Journal of Digital Humanities” 2012 vol. 1, no. 4.
31. J. Rybicki Pierwszy rzut oka na stylometryczną mapę literatury polskiej, „Teksty Drugie” 2014 nr 2.
32. P. Shillingsburg, From Gutenberg to Google. Electronic Representations of Literary Texts, Cambridge University Press, New York 2006.
33. P. Shillingsburg, Reflections on Editing and the Web, „Ecdotica” 2007 vol. 4.
34. P. Shillingsburg, Resisting Texts: Authority and Submission in Constructions of Meaning, University of Michigan Press, Ann Arbor 1997.
35. P. Shillingsburg, Scholarly Editing in the Computer Age: Theory and Practice, University of Michigan Press, Ann Arbor 1996.
36. J. Starnawski, Praca wydawcy naukowego, Ossolineum, Wrocław 1979, s. 81.
37. J. Stillinger, Multiple Authorship and the Myth of the Author in Criticism and Textual Theory, Oxford University Press, New York 1991.
38. M. Strzyżewski, Współczesne edytorstwo to złożona całość, „Wielogłos” 2012 nr 2, s. 17.
39. M. Strzyżewski, Sztuka edycji – dziś (tezy do dyskusji), „Sztuka Edycji” 2011 nr 1.
40. M. Strzyżewski, Sztuka edytorska – uczucie bez wzajemności, w: K. Górski Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. XXII.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

151

End page:

168

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:58088 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2016.1.10

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

Object collections:

Last modified:

Sep 24, 2021

In our library since:

Mar 9, 2016

Number of object content downloads / hits:

300

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/78348

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information