Obiekt

Tytuł: Komparatystyka jako sposób badania nowych mediów

Twórca:

Regiewicz, Adam

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 2 (2014)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. B. Chmielowski, Nowe Ateny. Traktat Dubitantius, oprac. J. Kroczak, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009. ; 2. M. Lister i in. Nowe media. Wprowadzenie, przeł. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. XVII. ; 3. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005. ; 4. Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008. ; 5. Nowe media a media tradycyjne, red. M. Jeziński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009. ; 6. Wokół mediów ery WEB 2.0, red. B. Jung, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010. ; 7. E. Benedyk, Antymatrix. Człowiek w labiryncie Sieci, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004. ; 8. P. Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wydawnictwo UW, Wrocław 2010. ; 9. W. Chyła, Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. ; 10. Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, red. A. Gwóźdź, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. ; 11. Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowiecki, Universitas, Kraków 2005; Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, red. W. Godzic, M. Żakowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007. ; 12. A Gwóźdź, Technologie widzenia czyli Media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Universitas, Kraków 2004. ; 13. Pogranicza audiowizualności: parateksty kina, telewizji i nowych mediów, red. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 2010. ; 14. Nowe media. Nowe w mediach. t. 3, W świecie komunikacji zdegradowanej, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wydawnictwo UW, Wrocław 2009. ; 15. R.W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Wydawnictwo Rabid, Warszawa 2001. ; 16. R.W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010. ; 17. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, Wydawnictwo Naukowe ExMachina 2009. ; 18. Komunikowanie się w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009. ; 19. Kulturowe kody technologii cyfrowych, red. P. Celiński, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin 2011. ; 20. P. Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem: model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2002. ; 21. Widzieć, myśleć, być. Technologie medialne, red. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 2001. ; 22. P. Zawojski, Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 2000. ; 23. P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010. ; 24. P. Żabicki, Technologiczna codzienność. Internet – Bank – Telewizja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007. ; 25. A. Regiewicz, Audiowizualność wobec nowych mediów, w: A. Regiewicz, J. Warońska Widowiskowość i audiowizualność w dobie ponowoczesności, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2012. ; 26. L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2006. ; 27. P. Celiński, Interfejsy nowych mediów i refiguracje mediów i kultury, w: Nowe media a media tradycyjne, red. M. Jeziński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009. ; 28. M. Sandbothe, Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o Internecie, przeł. K. Krzemieniowa, w: Widzieć, myśleć, być. Technologie medialne, red. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 2001. ; 29. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007. ; 30. A. Gwóźdź, Technologie widzenia czyli Media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Kraków 2004. ; 31. D. de Kerckhove, Inteligencja otwarta, przeł. A. Hildebrandt, R. Glegoła, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2001. ; 32. G.P. Landow, Hipertekst a teoria krytyczna, przeł. A. Piskorz, w: Ekrany piśmienności... ; 33. J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, przeł. M. Adamczyk, „Pamiętnik Literacki” 1986 z. 2. ; 34. J. Derrida, Sygnatura, zdarzenie, kontekst, w: tegoż Marginesy filozofii, przeł. B. Banasiak, Warszawa 2002, s. 39. ; 35. R. Rorty, Philosophy and the mirror of nature, Princeton University Press, Princeton 1979. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 36. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, PIW, Warszawa 1970. ; 37. E. Szczęsna, Komparatystyka mediów. Poetyka, semiotyka, komunikacja medialna, w: Komparatystyka dla humanistów, red. M. Dąbrowski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011. ; 38. E. Szczęsna, Znak w cyfrowym świecie. Semiotyczne aspekty komunikacji komputerowej, s. 272- -283, w: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009. ; 39. S. Wysłouch, Literatura i obraz. Tereny strukturalnej wspólnoty sztuk, w: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk, red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Universitas, Kraków 2004. ; 40. M. Mrozowski, System medialny. Struktura i zasady działania, w: Dziennikarstwo i świat mediów (nowa edycja), red. Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Kraków 2010. ; 41. T. Bilczewski, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Universitas, Kraków 2010. ; 42. A. Regiewicz, D. Utracka Perspektywy komparatystyki kulturowej. Na przykładzie programu Pracowni Komparatystyki Kulturowej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, „LUD” 2011 t.95. ; 43. E. Kasperski, U podstaw komparatystyki, w: Komparatystyka dla humanistów. ; 44. H.H. Remak, Comparative Literature, Its Definition and Function, w: Comparative Literature: Method and Perspective, ed. N.L. Stallknecht, H. Frenz, Carbondale 1971. ; 45. M. Dąbrowski, Komparatystyka kulturowa, w: Komparatystyka dla humanistów. ; 46. U. Weisstein, Z ekstazy w agonię: wzlot i upadek komparatystyki, przeł. M. Dąbrowska, w: Niewspółmierność perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010. ; 47. S. Tötösy de Zepetnek, Nowa Literatura Porównawcza jako teoria i metoda, przeł. A. Zaliszewska, A. Skrendo, w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006. ; 48. D. Ferris, Dyscyplina poza dyscypliną, przeł. J. Momro, T. Bilczewski, w: Niewspółmierność perspektywy nowoczesnej komparatystyki… ; 49. H. Dyserinck, Komparatistik: eine Einführung, Bouvier, Bonn 1991, cyt. za: M. Dąbrowski Komparatystyka kulturowa. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 50. R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen, przeł. J. Gliwicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003. ; 51. J. Kalina, Co to jest memetyka?, http://tsiss.wordpress.com/2011/10/12/co-to-jest-memetyka/. ; 52. H. Rheingold, The virtual communities. Homesteading on the electronic frontier, M.A. Addison-Wesley, Reading 1993 ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 53. J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008. ; 54. Wojciech Chyła, Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. ; 55. H. Jenkins, Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007. ; 56. S. Zieliński, Archeologia mediów, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010. ; 57. A. Bard, J. Söderquist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, przeł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006. ; 58. M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody i in., PWN, Warszawa 2007. ; 59. D. Bolier, When push comes to pull: the new economy and culture of networking technology, Aspen Institute Communications and Society Program, Washington 2006. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 60. M. Hendrykowski, Metafory Internetu, Wydawnictwo UAM, Poznań 2005. ; 61. S.J. Schmidt, Literaturoznawstwo jako projekt interdyscyplinarny, przeł. B. Balicki, „Teksty Drugie” 2010 nr 4.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

49

Strona końc.:

70

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59773 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2016-09-22

Liczba wyświetleń treści obiektu:

727

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/78490

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji