RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Mowa jako proza poetycka: Król Duch, Józef Piłsudski i prochy Juliusza Słowackiego (Wawel 28 czerwca 1927 roku)

Creator:

Obremski, Krzysztof ORCID

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2014)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Pol. text, eng. summary ; 21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Axer, Był cały dalszym ciągiem, w: „Bo królom był równy…”. Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich 28 czerwca 1927 roku, oprac. J. Axer, eseje, J. Axer, A. Krawczyk, OBTA, Warszawa–Kraków 2002.
2. J. Axer, Trening oratorski jako składnik wychowania obywatelskiego w systemie republikańskim. Przypadek polski, w: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo, red. J. Axer, Polskie Towarzystwo Filologiczne, Warszawa 1996.
3. J. Axer, R. Legutko, Wstęp, w: „Bo królom był równy…”. Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich 28 czerwca 1927 roku, oprac. J. Axer, eseje, J. Axer, A. Krawczyk, OBTA, Warszawa–Kraków 2002.
4. W. Borowy, Rytmika prozy Żeromskiego, w: W. Borowy, O Żeromskim. Rozprawy i szkice, PIW, Warszawa 1964.
5. S. Dąbrowski, O panegiryku, „Przegląd Humanistyczny” 1965 nr 3.
6. M. Dłuska, Modernistyczny barok Żeromskiego. Studium prozy poetyckiej pisarza, w: M. Dłuska, Studia i rozprawy, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970.
7. A. Kowalczykowa, Piłsudski i tradycja, Verba, Chotomów 1991.
8. J. Krzyżanowski, Nauka o literaturze, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1966, s. 182; por. s. 188.
9. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł., oprac. A. Gorzkowski, Wydawnictwo Domini, Bydgoszcz 2002.
10. M.R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, wyd. 2 uzup. i popr., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979.
11. K. Obremski, Od prozy rytmicznej do obrazu poetyckiego: Józef Piłsudski i jego mowa podczas złożeniaprochów Słowackiego w krypcie królewskiej (w druku).
12. K. Obremski, Proza poetycka Józefa Piłsudskiego (Przemówienie przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich), w: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (III), red. W. Sawrycki, P. Tański, D. Kaja, E. Kruszyńska, Wydawnictwo MADO, Toruń 2010, s. 173-196.
13. J. Piłsudski, Rozkaz do żołnierzy (22 maja 1926), w: J. Piłsudski, Wybór pism, wstęp. W. Suleja, K. Polechoński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999.
14. J. Piłsudski, Przemówienie przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich, w: tegoż, Wybór pism, wstęp. W. Suleja, K. Polechoński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999.
15. K. Polechoński, Dzieło pisarskie Józefa Piłsudskiego, w: J. Piłsudski, Wybór pism, wstęp. W. Suleja, K. Polechoński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999.
16. M. Sokołowski, Król Duch Juliusza Słowackiego a epopeja słowiańska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004.
17. É. Souriau Czym jest sytuacja dramatyczna?, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, II, red. K. Bartoszyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.
18. K. Zabawa, „Kalejdoskop myśli, wrażeń i obrazów” – młodopolskie odmiany krótkiego poematuprozą, Universitas, Kraków 1999.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

13

End page:

28

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59823 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2021

In our library since:

Sep 30, 2016

Number of object content hits:

810

Number of object content views in PDF format

1128

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/79463

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information