Object

Title: Mowa jako proza poetycka: Król Duch, Józef Piłsudski i prochy Juliusza Słowackiego (Wawel 28 czerwca 1927 roku)

Creator:

Obremski, Krzysztof

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2014)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Pol. text, eng. summary ; 21 cm

References:

1. J. Axer, Był cały dalszym ciągiem, w: „Bo królom był równy…”. Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich 28 czerwca 1927 roku, oprac. J. Axer, eseje, J. Axer, A. Krawczyk, OBTA, Warszawa–Kraków 2002. ; 2. J. Axer, Trening oratorski jako składnik wychowania obywatelskiego w systemie republikańskim. Przypadek polski, w: Retoryka antyczna i jej dziedzictwo, red. J. Axer, Polskie Towarzystwo Filologiczne, Warszawa 1996. ; 3. J. Axer, R. Legutko, Wstęp, w: „Bo królom był równy…”. Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich 28 czerwca 1927 roku, oprac. J. Axer, eseje, J. Axer, A. Krawczyk, OBTA, Warszawa–Kraków 2002. ; 4. W. Borowy, Rytmika prozy Żeromskiego, w: W. Borowy, O Żeromskim. Rozprawy i szkice, PIW, Warszawa 1964. ; 5. S. Dąbrowski, O panegiryku, „Przegląd Humanistyczny” 1965 nr 3. ; 6. M. Dłuska, Modernistyczny barok Żeromskiego. Studium prozy poetyckiej pisarza, w: M. Dłuska, Studia i rozprawy, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970. ; 7. A. Kowalczykowa, Piłsudski i tradycja, Verba, Chotomów 1991. ; 8. J. Krzyżanowski, Nauka o literaturze, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1966, s. 182; por. s. 188. ; 9. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł., oprac. A. Gorzkowski, Wydawnictwo Domini, Bydgoszcz 2002. ; 10. M.R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, wyd. 2 uzup. i popr., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979. ; 11. K. Obremski, Od prozy rytmicznej do obrazu poetyckiego: Józef Piłsudski i jego mowa podczas złożeniaprochów Słowackiego w krypcie królewskiej (w druku). ; 12. K. Obremski, Proza poetycka Józefa Piłsudskiego (Przemówienie przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich), w: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (III), red. W. Sawrycki, P. Tański, D. Kaja, E. Kruszyńska, Wydawnictwo MADO, Toruń 2010, s. 173-196. ; 13. J. Piłsudski, Rozkaz do żołnierzy (22 maja 1926), w: J. Piłsudski, Wybór pism, wstęp. W. Suleja, K. Polechoński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999. ; 14. J. Piłsudski, Przemówienie przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich, w: tegoż, Wybór pism, wstęp. W. Suleja, K. Polechoński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999. ; 15. K. Polechoński, Dzieło pisarskie Józefa Piłsudskiego, w: J. Piłsudski, Wybór pism, wstęp. W. Suleja, K. Polechoński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999. ; 16. M. Sokołowski, Król Duch Juliusza Słowackiego a epopeja słowiańska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004. ; 17. É. Souriau Czym jest sytuacja dramatyczna?, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, II, red. K. Bartoszyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988. ; 18. K. Zabawa, „Kalejdoskop myśli, wrażeń i obrazów” – młodopolskie odmiany krótkiego poematuprozą, Universitas, Kraków 1999.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

13

End page:

28

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59823 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 30, 2016

Number of object content hits:

450

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/79463

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information