Obiekt

Tytuł: Literatura elektroniczna.Stan badań w Polsce

Twórca:

Pawlicka, Urszula

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 3 (2014)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. E. Aarseth, Cybertext. Perspectives of ergodic Literature, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1997.
2. M. Adamiec, Dzieło literackie w sieci. Kilka oczywistości z perspektywy sceptyka, w: Tekst (w) sieci, red. D. Ulicka, t. 1, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
3. Avant-pop, w: Literatura polska 1989-2009. Przewodnik, red. P. Marecki, Korporacja Ha!art, Kraków 2010.
4. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej, w: Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, PWN, Warszawa 2007.
5. B.W. Biriukow, J.S Geller, Cybernetyka w naukach humanistycznych, przeł. J. Sarna, wstęp J. Kossecki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983.
6. J.D. Bolter Writing space. The computer, hypertext, and the history of writing, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 1990.
7. J.D. Bolter, R. Grusin, Remediation. Understanding new media, The MIT Press, Cambridge 1999.
8. E. Branny, Dlaczego klikamy? Lektura a pragnienie, w: Tekst (w) sieci, t.2.
9. E. Branny, Powieść a powieść hipertekstowa, w: e-polonistyka.
10. E. Branny-Jankowska, Cybertekst. Metodologia i interpretacja, http://www.techsty.art.pl/magazyn/magazyn7/cybertekst/index.html(dostęp: 1.04.2014).
11. E. Branny-Jankowska, Obietnice poezji elektronicznej, „Dekada Literacka” 2010 nr 1/2.
12. E. Branny-Jankowska, Rytm jako kategoria opisu e-literatury, w: Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, red. M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo UO, Opole 2012.
13. R. Bromboszcz, Estetyka zakłóceń, Wydawnictwo Naukowe WSNHiD, Poznań 2010.
14. R. Bromboszcz, T. Misiak, Ł. Podgórni, Książka i co dalej 7, Poznań 2008.
15. R. Bromboszcz, Poezja cybernetyczna, hipertekst, liberatura, poezja neolingwistyczna. Geneza i struktura nowych zjawisk w literaturze polskiej, w: Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo UO, Opole 2011.
16. R. Bromboszcz, Polipoezja, cyberpoezja, performance. Zarys relacji pomiędzy teorią i praktyką, w: Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii, red. P. Zawojski, Stowarzyszenie Make It Funky Production, Szczecin 2010.
17. R. Bromboszcz, Splot umysłu z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Eksplikacja negatywistyczna, w: Mindware. Technologie dialogu, red. P. Celiński, Lublin 2012.
18. P. Celiński, Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
19. P. Czerski, E. Wójtowicz, M. Pisarski, „Ha!art” 2003 nr 3.
20. A. Ćwikła, Kultura 2.0: software teatru, „Dwutygodnik.com” 2012 nr 94, http://www.dwutygodnik.com/artykul/4046-kultura-20-software-teatru.html (dostęp: 3.04.2014).
21. T. Dąbrowski, Poezja w erze Wodnika, 2002, http://www.fa-art.pl/archiwum/wersja1/09021.php (3.04.2014)
22. Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii, red. P. Zawojski, Stowarzyszenie Make It Funky Production, Szczecin 2010.
23. A. Dróżdż, Od liber mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii, Biblioteka Analiz, Warszawa 2009.
24. A. Dytman-Stasieńko, Newspoetry – literacki cyberaktywizm?, w: Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo UO, Opole 2011.
25. A. Ensslin, A. Bell, New perspectives on digital literature: criticism and analysis, „Dichtung digital” 2007, http://dichtung-digital.mewi.unibas.ch/editorial/2007. htm (dostęp: 20.01.2014)
26. Z. Fajfer, Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, w: Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, red. M. Dawidek Gryglicka, Korporacja Ha!art, Kraków 2005.
27. Z. Fajfer, Liberatura: hiperksięga w epoce hipertekstu, w: Liternet.pl, red. P. Marecki, Rabid, Kraków 2003.
28. S. Fizek, Testowanie „Hegiroskopu” Stuarta Moulthropa, „Dekada Literacka” 2010 nr 1/2.
29. J. Frużyńska, Mapy, encyklopedie, fraktale. Hipertekstowe opowieści w prozie XX wieku, WPUW, Warszawa 2012.
30. G. Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008.
31. Ł. Gołębiewski, Śmierć książki. No future book, Biblioteka Analiz, Warszawa 2008.
32. M. Górska-Olesińska, Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy, Wydawnictwo UO, Opole 2009.
33. M. Górska-Olesińska Poezja nomadyczna, w: Sztuki w przestrzeni transmedialnej, red. T. Załuski, Akademia Sztuk Pięknych, Łódź 2010.
34. A. Gumkowska, M. Maryl, P. Toczyski (współpraca), Blog to… blog. Blogi oczyma blogerów. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl, w: Tekst (w) sieci, t. 1.
35. N.K. Hayles, Electronic literature: what is it?, 2007, http://eliterature.org/pad/elp.html (dostęp: 2.04.2014).
36. Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, red. P. Marecki, M. Pisarski, Korporacja Ha!art, Kraków 2012.
37. M. Hopfinger, Doświadczenie audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Sic!, Warszawa 2003.
38. M. Hopfinger, Literatura i media po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
39. M. Hopfinger, Zmiana miejsca?, w: Co dalej literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury, red. A. Brodzka-Wald, H. Gosk, A. Werner, Wydawnictwo IBL PAN, Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2008.
40. M. Janusiewicz, Literatura doby Internetu. Interaktywność i multimedialność tekstu, Universitas, Kraków 2013.
41. A. Jelewska, M. Krawczak, void setup [ text [‘ to code or not to code? Teatr i kreatywne programowanie’] 2013, http://www.nina.gov.pl/kultura-2_0/tematy/artyku%C5%82y/artyku%C5%82/2013/02/28/void_setup_text_to_code_or_not_to_code_teatr_i_kreatywne_programowanie (dostęp:3.04.2014).
42. Ł. Jeżyk, O hipertekście na horyzoncie. Z perspektywy zamglonej. Protohipertekstualność na przykładzie Jeśli zimową nocą podróżny Italo Calvino, w: Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, red. M. Dawidek Gryglicka, Korporacja Ha!art, Kraków 2005.
43. G. Jędrek, Zmiana nośnika czy zmiana systemu? O dwóch manifestach, jednej rewolucji i cyberpoezji, „Fragile” 2013 nr 2.
44. M. Jędrysik, W. Orliński, Spór o elektroniczne książki i przyszłość papieru, 2012, http://wyborcza.pl/1,123455,11277567,Spor_o_elektroniczne_ksiazki_i_przyszlosc_papieru.html (dostęp: 4.04.2014).
45. Ch. Jonscher, Życie okablowane, przeł. L. Niedzielski, Muza, Warszawa 2001.
46. M. Kamińska, Ta grzeszna miłość jest dziką siłą. Internetowa fanfikcja w kulturze polskich nastolatek, w: tejże Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2011.
47. R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Rabid, Kraków 2002.
48. R. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
49. J. Kossecki, Cybernetyka kultury, PIW, Warszawa 1974.
50. A. Krzemiński, Napisz – wydrukuj – wklej, „Polityka. Niezbędnik inteligenta(wydanie specjalne)” 2011 nr 1.
51. G.P. Landow, Hypertext: the convergence of contemporary critical theory and technology, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1992.
52. Literatura a nowe media. Rozmowa redakcyjna z udziałem Anny Łebkowskiej, Krzysztofa Uniłowskiego, Krystyny Wilkoszewskiej. Rozmowę prowadziła Anna Pochłódka, „Dekada Literacka” 2010 nr 1/2.
53. Liternet. Literatura i internet, red. P. Marecki, Rabid, Kraków 2002.
54. Manifest Neolingwistyczny v. 1.1, M. Cecko, w: Gada !zabić? pa]n[tologia neolingwizmu, red. M. Cyranowicz, P. Kozioł, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2005.
55. L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
56. P. Marecki, Liternet.pl, w: Liternet.pl.
57. P. Marecki, „Obsesyjna antycypacja” – Wojciech Bruszewski jako prekursor literatury nowych mediów w Polsce, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012 nr 2.
58. P. Marecki, Strategie subwersywne w literaturze polskiej po 1989 roku, „Teksty Drugie” 2012 nr 6.
59. M. Maryl, Konwergencja i komunikacja: gatunki wypowiedzi na stronach internetowych pisarzy, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012 t. LV, z. 2.
60. M. Maryl, Reprint i hipermedialność – dwa kierunki rozwoju literatury cyfrowej, w: Tekst (w) sieci, red. A. Gumkowska, t. 2, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
61. M. Maryl, Technologie literatury. Wpływ nośnika na formę i funkcje przekazów literackich, „Pamiętnik Literacki” 2010 nr 2.
62. S. Miszczak, A. Miszczak, Blooki: z sieci na papier, „Biuletyn EBIB” [dokument elektroniczny] 2007 nr 8,http://www.ebib.info/2007/89/a.php?miszczak_miszczak (3.04.2014).
63. Nowe media. Wprowadzenie, red. M. Lister, przeł. M. Lorek, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.
64. A. Pająk, Hipertekst w badaniu literatury, w: e-polonistyka.
65. A. Pająk, Islamskie ogrody i barokowe teksty-maszyny. Porady dla hipertekstowych ogrodników, „Techsty” 2008 nr 4, http://www.techsty.art.pl/magazyn4/artykuly/pajak/pajak01.html (dostęp:14.03.2014).
66. A. Pająk, Litteratura cybernetica, czyli burza w szklance wody, „Dekada Literacka” 2010 nr 1/2.
67. A. Pająk, Na tropie dziwnych książek. Polska droga do e-literatury (od baroku do XXI wieku), w: Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo UO, Opole 2011.
68. U. Pawlicka, Krótka historia nowych światów – podsumowanie dziesięciu lat literatury nowomedialnej w Polsce, „Lampa” 2012 nr 1-2.
69. U. Pawlicka, Na marginesie rozważań o literaturze cyfrowej w kontekście posthumanizmu, „Wakat” 2013 nr 3/4, s. 74-75.
70. U. Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Korporacja Ha!art, Kraków 2012.
71. J.R. Pierce, Symbole, sygnały i szumy, przeł. J. Mieścicki, R. Gomulicki, PWN, Warszawa 1967.
72. M. Pisarski, Analiza i wartościowanie dzieła literatury, w: Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, red. M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo UO, Opole 2012.
73. M. Pisarski, Kartografowie i kompilatorzy. Pół żartem, pół serio o praktyce i teorii hiperfikcji w Polsce, w: Liternet.pl.
74. M. Pisarski, Nowe pole adaptacji i translacji tekstu w mediach, „Fragile” 2013 nr 3.
75. M. Pisarski, Pod warstwą szkła i kryształu. Jak się czyta tekst cyfrowy, „Dekada Literacka” 2010 nr 1/2.
76. M. Pisarski, Pole pisma, http://techsty.art.pl/hipertekst/teoria/remediacja/bolter.htm (dostęp: 1.04.2014).
77. M. Pisarski, Pułapki metodologiczne w badaniach nad literaturą cyfrową, w: e-polonistyka.
78. M. Pisarski, Remediacja, http://www.techsty.art.pl/hipertekst/teoria/remediacja.htm (dostęp: 1.04.2014).
79. M. Pisarski, Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Korporacja Ha!art, Kraków 2013.
80. Poezja cybernetyczna – samookreślenie, http://perfokarta.net/root/samookreslenie.html (dostęp: 1.04.2014)
81. K. Prajzner, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze współczesnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009.
82. A. Przybyszewska Daleko czy jednak blisko? O tym, co łączy Liberatów i e-literatów, w: Od liberatury do e-literatury, red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo UO, Opole 2011.
83. A. Przybyszewska, Książkowe interfejsy. Liberatura – przekaz grafemiczny w postmedialnym świecie konwergencji?, w: Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje redefinicje, red. M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo UO, Opole 2012.
84. A. Przybyszewska, Niszczyć, aby budować. O nowych jakościach liberatury i hipertekstu, w: Teskt-tura, s. 52; Tejże Czy (i jak) można mówić o e-liberaturze?, w: e-polonistyka 2.
85. A. Przybyszewska, Nowa? Wizualna? Architektoniczna? Kilka słów o tym, co może literatura w dobie Internetu, w: e-polonistyka, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
87. Ł. Ronduda, Strategie subwersywne w sztukach wizualnych, Rabid, Kraków 2006.
88. M.-L. Ryan, Introduction, w: Cyberspace Textuality. Computer technology and literary theory, ed. M.-L. Ryan, Indiana University Press, Bloomington 1999.
89. M.-L. Ryan, Narrative as virtual reality. Immersion and interactivity in literature and electronic media, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2011.
90. A. Smaga, Interaktywny model percepcji odbiorczej w poezji formistycznej oraz hipertekście leksyjnym, w: e-polonistyka 2.
91. P. Sienkiewicz, Poszukiwanie Golema: o cybernetyce i cybernetykach, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1988.
92. A. Sikora, E-mail – między listem a rozmową, w: Tekst (w) sieci, t. 1.
93. D. Sikora, Remediacja – cyfrowa adaptacja dzieł literackich, w: e-polonistyka
94. P. Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Rabid, Kraków 2002.
95. S. Shuty, Blok, M. Pisarski (przygotowanie), P. Marecki (opracowanie), M. Maciejowski (rysunki),2002, http://www.blok.art.pl/ (4.04.2014).
96. S. Strzelecki, Efekty interfejsu hipertekstów literackich. Perspektywy badawcze, w: Tekst (w) sieci, t. 2.
97. E. Szczęsna, U. Pawlicka, M. Pisarski, Przekład hipertekstowy. Teoria i praktyka, „Rocznik Komparatystyczny”(w druku).
98. E. Szczęsna, Digitalne reinterpretacje sztuki, w: e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
99. E. Szczęsna, Poetyka w dobie konwergencji, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012 t. LV, z. 2.
100. E. Szczęsna, Tekst wieloznakowy w przestrzeni mediów cyfrowych. U podstaw poetyki semiotycznej, „Przegląd Humanistyczny” 2013 nr 4.
101. E. Szczęsna, Wprowadzenie do poetyki tekstu sieciowego, w: Tekst (w) sieci, t. 1.
102. Sztuki w przestrzeni transmedialnej, red. T. Załuski, Akademia Sztuk Pięknych, Łódź 2010.
103. M. Więckiewicz, Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
104. E. Wójtowicz, Net art, Rabid, Kraków 2008.
105. J. Wrycza, Galaktyka języka Internetu, Novae Res, Gdynia 2008.
106. S. Wysłouch, Ruchome granice literatury, w: Ruchome granice literatury, red. S. Wysłouch, B. Przymuszała, PWN, Warszawa 2009.
107. T. Załuski, Remediacje słowa – remediacje doświadczenia. Rozum medialny i maszyny tekstualne w twórczości Wojciecha Bruszewskiego, w: Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, red. M. Górska-Olesińska, Wydawnictwo UO, Opole 2012.
108. P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Katowice 2012.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

141

Strona końc.:

161

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59832 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2016-09-30

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 156

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/79475

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji