Object

Title: Dźwięk i ruch – o awangardowej poezji dźwiękowej

Creator:

Śniecikowska, Beata

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2014)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Pol. text, eng. summary ; 21 cm

References:

1. L. Aragon, Persiennes (‘Żaluzje’), w: G. Hugnet L’Aventure Dada (1916-1922), Seghers, Paris, 1971. ; 2. E. Balcerzan, Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968. ; 3. M. Bańko, Struktura fonologiczna onomatopei, w: tegoż, Współczesny polski onomatopeikon. Ikoniczność w języku, PWN, Warszawa 2008. ; 4. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kinestezja artykulacyjna, http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/ articles/kinestezja-artykulacyjna-66/ (3.03.2013). ; 5. Burning city. Poems of metropolitan modernity, ed. J. Rasula, T. Conley, Action Books, Notre Dame, Indiana 2012. ; 6. C. Carrà, Divagazione medianica No 1, w: Italian futurist poetry, ed. and trans. W. Bohn, University of Toronto Press, Toronto & Buffalo 2005. ; 7. N. Chardżijew, Majakowski i malarstwo, przeł. A. Pomorski, „Twórczość” 1986 nr 4. ; 8. W. Chlebnikow, Sobranije soczinienij 1, t. 2, Tworienija 1906-1916, red. N. Stiepanow, Wilhelm Fink Verlag, München 1968. ; 9. W. Chlebnikow, Tworienija, oprac. M.J. Poliakow, W.P. Grigoriew, A.E. Parnis, Pisatiel, Moskwa 1986. ; 10. W. Chlebnikow, Widziądz widziadeł bezkształtnych. Wiersze i teksty 1904-1916, red. i tłum. A. Pomorski, Open, Warszawa 2005. ; 11. W. Chlebnikow, Włamanie do wszechświata, wybór i przekład A. Kamieńska, J. Śpiewak, Wydawnictwo Literackie, Kraków. ; 12. W. Chlebnikow, [Wrzemysze kamysze…], w: tegoż Widziądz widziadeł bezkształtnych. Wiersze i teksty 1904-1916, red. i tłum. A. Pomorski, Open, Warszawa 2005. ; 13. K. Coutts-Smith, Dada, Studio Vista / Dutton Pictureback, b.m. 1970. ; 14. T. Czyżewski, Poezje i próby dramatyczne, wstęp i oprac. A. Baluch, Ossolineum, Wrocław 1992. ; 15. DADA. 113 Gedichte, hrsg. von K. Riha, Wagenbach, Berlin 2003. ; 16. DADA. Eine literarische Dokumentation, hrsg. von R. Huelsenbeck, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 1994. ; 17. Dada. Réimpression intégrale et dossier critique de la revue publiée de 1917 à 1922 par Tristan Tzara, tome I, Réimpression de la revue, présentée par M. Sanouillet, Centre du XX-ème siècle, Nice b.r. ; 18. DADA total. Manifeste, Aktionen, Texte, Bilder, in Verbindung mit A. Merte, hrsg. von K. Riha, J. Schäfer, Philipp Reclam jun., Stuttgart 1994. ; 19. E. Dąbrowska, Teksty w ruchu. Powroty baroku w polskiej poezji współczesnej, Wydawnictwo UO, Opole 2001. ; 20. J. Dembińska-Pawelec, „Poezja jest sztuką rytmu”: o świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak), Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010. ; 21. M. Dessy, Stato d’animo (‘Nastrój’), w: Italian futurist poetry, ed. and trans. W. Bohn, University of Toronto Press, Toronto & Buffalo 2005. ; 22. J. Drucker, The visible word. Experimental typography and modern art, 1909-1923, University of Chicago Press, Chicago–London 1994. ; 23. A. Dziadek, Rytm i ciało. Henri Meschonnica krytyka rytmu, w: Szybko i szybciej. Eseje o pośpiechu w kulturze, red. M. Bieńczyk, A. Nawarecki, D. Siwicka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1996. ; 24. Futurism and the technological imagination, ed. G. Berghaus, Rodopi, Amsterdam–New York 2009. ; 25. P. Gahl, The beginnings of iconicity in the work of F.T. Marinetti, w: Outside-In – Inside-Out. Iconicity and literature 4, ed. C. Maeder, O. Fischer, W.J. Herlofsky, J. Benjamins, Amsterdam–Philadelphia 2003. ; 26. H. Heissenbüttel, Versuch über die Lautsonate von Kurt Schwitters, Franz Steiner Verlag, Mainz–Wiesbaden 1983. ; 27. A. Hejmej, Partytury poezji dźwiękowej (cykl Bernarda Heidsiecka „Poèmes-partitions”), w: tegoż Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Universitas, Kraków 2008. ; 28. Imagining language. An anthology, ed. J. Rasula, S. Caffery, The MIT Press, Cambridge–London 1998. ; 29. Intermède rythmique z poematu symultanicznego L’admiral cherche une maison à louer Huelsenbecka, Janco i Tzary, w: DADA total. Manifeste, Aktionen, Texte, Bilder, in Verbindung mit A. Merte, hrsg. von K. Riha, J. Schäfer, Philipp Reclam jun., Stuttgart 1994. ; 30. B. Kasprzakowa, Od filologii oka do filologii ucha, w: tejże Pejzaż akustyczny. Szkice o słuchaniu i rozumieniu literatury, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2010. ; 31. D. Kelly Pierre Albert-Birot. A poetics in movement, a poetics of movement, Fairleigh Dickinson University Press, Rutherford 1997. ; 32. Z. Łapiński, „Psychosomatyczne są te moje wiersze”. (Impuls motoryczny w poezji Juliana Przybosia), „Teksty Drugie” 2002 nr 6. ; 33. S. McCaffery, The darkness of the present: poetics, anachronism, and the anomaly, The University of Alabama Press 2012. ; 34. D.S. Miall, Sounds of contrast: an empirical approach to phonemic iconicity, „Poetics” 2001 nr 1, vol. 29. ; 35. S. Młodożeniec, Moskwa, w: tegoż, Kreski i futureski, Klub Futurystów „Katarynka”, Warszawa 1921. ; 36. H. Möbius, Montage und collage. Literatur, bildende Künste, Film, Fotografie, Musik, Theater bis 1933, Wilhelm Fink Verlag, München 2000. ; 37. K. Schwitters, Gedicht 63 [‘Wiersz 63’], w: B. Scheffer Anfänge experimenteller Literatur: das literarische Werk von Kurt Schwitters, Bouvier, Bonn 1978. ; 38. B. Śniecikowska Kubizm dźwiękowy, http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/kubizm--dzwiekowy-239/ ; 39. B. Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2008. ; 40. T. Peiper, Chorał robotników, w: tegoż Pisma wybrane, oprac. S. Jaworski, Ossolineum, Wrocław 1979. ; 41. M. Perloff, The futurist moment. Avant-garde, avant guerre, and the language of rupture, The University of Chicago Press, Chicago–London 1986. ; 42. N. Perloff, Sound poetry and the musical avant-garde, w: The sound of poetry/The poetry of sound, ed. M. Perloff, C. Dworkin, University of Chicago Press, Chicago–London 2009. ; 43. J. Płuciennik, Awangardowy „święty bełkot” Wata, w: Szkice o poezji Aleksandra Wata, red. J. Brzozowski, K. Pietrych, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1999. ; 44. K. Pomorska, Russian formalist theory and its poetic ambiance, Mouton, The Hague–Paris 1968. ; 45. L. Pszczołowska, Jak się przekłada onomatopeje, „Teksty” 1975 nr 6. ; 46. W. Sadowski, Wiersz wolny jako tekst graficzny, Universitas, Kraków 2004. ; 47. S. Scobie, Earthquakes and explorations: language and painting from cubism to concrete poetry, University of Toronto Press, Toronto–Buffalo–London 1997. ; 48. H. Spencer, Pioneers of modern typography, Lund Humphries, London 1982. ; 49. E. Stahl, Anti-Kunst und Abstraktion in der literarischen Moderne (1909-1933), Peter Lang, Frankfurt am Main 1997.49. E. Stahl, Anti-Kunst und Abstraktion in der literarischen Moderne (1909-1933), Peter Lang, Frankfurt am Main 1997. ; 50. R. Tsur, Toward a theory of cognitive poetics, North Holland, Amsterdam–London–New York–Tokyo 1992. ; 51. R. Tsur, What makes sound patterns expressive. The poetic mode of speech perception, Duke University Press, Durham–London 1992. ; 52. T. Tzara [brüllt] ([‘ryczy’]), w: DADA. 113 Gedichte, hrsg. von K. Riha, Wagenbach, Berlin 2003. ; 53. R. Vroon, Velemir Xlebnikov’s shorter poems: a key to the coinages, University of Michigan, Ann Arbor 1983. ; 54. A. Wat, Wybór wierszy, wstęp i oprac. A. Dziadek, Ossolineum, Wrocław 2008. ; 55. M. Webster, Reading visual poetry after futurism. Marinetti, Apollinaire, Schwitters, Cummings, Peter Lang, New York 1995.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

268

End page:

292

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59840 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 30, 2016

Number of object content hits:

1 009

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/79484

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information