Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Główne założenia teoretyczno-metodyczne oraz możliwości badań biologii populacji pradziejowych w Europie środkowej

Subtitle:

Principal theoretico-methodological presuppositions and possibilities of investigating the biology of prehistoric populations in Central Europe ; Przegląd Archeologiczny T. 23 (1975)

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

Ujmowanie biologii człowieka w kategoriach populacyjnych oraz intensyfikacja badań mikroregionalnych w prahistorii stworzyło konieczność charakteryzowania populacji ludzkich zespołami cech - elementów w systemie sprzężeń zwrotnych: populacja – środowisko – technologia - organizacja. Należą do nich: wielkość populacji, zagęszczenie ludności, koncentracja terytorialna i jej zmienność, struktura osadnictwa i społeczny podział funkcji oraz mierniki stanu i dynamiki populacji (wymieralność, płodność, proporcja płci, struktura rodzin, przyrost liczebny, w tym ruch naturalny i migracje). Istotnymi czynnikami ekologiczno-kulturowymi, wpływającymi na powyższe parametry, są m. in. wszelkie schorzenia dające się uchwycić w badaniach paleopatologicznych. Uwzględnieniewymienionych kwestii jest również niezbędne w badaniach stanu i przyczyn przemian morfologicznego i fizjologicznego zróżnicowania grup ludzkich. Badanie zróżnicowania wewnątrz- i międzypopulacyjnego wymaga czułych metod statystycznych, w szczególności analizy wielocechowej. Ujęcie całokształtu zagadnień dotyczących przemian biologiczno-kulturowych wymaga interdyscyplinarnych badań zarówno szczegółowych, jak i teoretycznych

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

23

Start page:

187

End page:

231

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60438 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information