Obiekt

Tytuł: Między komparatystyką literacką a literaturą światową

Twórca:

Kola F., Adam

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 4 (2014)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. „Zwroty” badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Colloquia Humaniorum, Olsztyn 2010.
2. E. Apter, Against world literature. On the politics of untransability, Verso, London–New York 2013, s. 1-3.
3. T. Bilczewski, Komparatystyka i interpretacja, Universitas, Kraków 2010, s. 291-311.
4. T. Bilczewski, Wstęp. Ekonomia i polityka komparatystyki, w: Niewspółmierność, s. IX-LVIII, tegoż Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Universitas, Kraków 2010.
5. D. Crystal, English as a global language, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge 2012; S. Canagarajah Translingual practice. Global Englishes and cosmopolitan relations, Routledge, London–New York 2013.
6. D. Damrosch, Dość czasu i świata, przeł. A.F. Kola, zob. w niniejszym numerze „Tekstów Drugich”, s. 100.
7. D. Damrosch, How to read world literature, Wiley Blackwell, Malden–Oxford 2009.
8. D. Damrosch, The buried book: the loss and rediscovery of the Great Epic of Gilgamesh, Holt, New York 2007.
9. D. Damrosch, We scholars. Changing the culture of the university, Harvard University Press, Cambridge– London 1995.
10. D. Damrosch, What is world literature?, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2003, s. 1-36.
11. D. Damrosch, World literature as a figure and as a ground, http://stateofthediscipline.acla.org/entry/world-literature-figure-and-ground-0
12. Debating world literature, red. Ch. Prendergast, Verso, London–New York 2004.
13. D. Ďurišin, Koncepcja literatury światowej, przeł. H. Janaszek-Ivaničková, w: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. H. Janaszek-Ivaničková, Instytut Kultury, Warszawa 1997, s. 99-103.
14. E. Hayot, On literary worlds, Oxford University Press, Oxford–New York 2012.
15. A. Hejmej, Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe, Universitas, Kraków 2013, s. 261-284.
16. H. Janaszek-Ivaničková, Wstęp, w: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, s. 5-20.
17. A. Janik, S. Toulmin, Wittgenstein’s Vienna, Elephant Paperbacs, Chicago 1996.
18. A.F. Kola, Beyond ‘Global Babble’. Comparative literature as a critical metatheory for glocalizing humanities, „World Literature Studies” 2013 no. 2, t. 5(22), ed. R. Gáfrik, M. Zelenka, pt. Comparative studies as cultural criticism, s. 39-51.
19. A.F. Kola, Kulturoznawstwo a instytucjonalizacja komparatystyki, w: Komparatystyka dzisiaj, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, t. 1, Universitas, Kraków 2010, s. 81-95.
20. A.F. Kola, O światach literackich Erika Hayota, czyli nowa historycznoliteracka konceptualizacja globalnego modernizmu, „Litteraria Copernicana” (w druku, 2014).
21. A.F. Kola, Po co ‘mit’ literaturoznawstwu? Kilka uwag z antyeuropocentrycznego niekiedy punktu widzenia, w: Komparatystyka i konteksty. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym II, red. L. Wiśniewska, Uniwersytet KW, Bydgoszcz 2012, s. 79-90.
22. A.F. Kola, recenzja książki D.A. Bella China’s New Confucianism. Politics and everyday life in a changing society, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2008/2010, „Ruch Filozoficzny” 2011, LXVIII, zeszyt 1, s. 161-171
23. A.F. Kola, Rorty – Konfucjusz: merytokracja w poszukiwaniu humanizmu i uniwersalnej ramy odniesienia, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, R. 20, 2011 nr 3(79), s. 115-130.23. A.F. Kola, Rorty – Konfucjusz: merytokracja w poszukiwaniu humanizmu i uniwersalnej ramy odniesienia, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, R. 20, 2011 nr 3(79), s. 115-130.
24. A.F. Kola, Współczesne reinterpretacje ‘Weltliteratur’. ‘World literature’ w poszukiwaniu teorii systemowo(-)światowej, „Tekstualia” 2012 nr 4 (31), s. 111-127.
25. R. Nycz, Możliwa historia literatury, „Teksty Drugie” 2010 nr 5 (125), s. 177.
26. M. Rosendahl Thomsen, Mapping world literature. International canonization and transnational literatures, Continuum, London–New York 2010, s. 5-32.
27. H. Saussy, Exquisite cadavers stitched from fresh nightmares. Of memes, hives, and selfish Genes, w: Comparative literature in an age of globalization, ed. H. Saussy, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2006, s. 3-42; polskie tłumaczenie tego tekstu: „Wyborny trup” pozszywany ze świeżych koszmarów. O memach, pszczelich rojach i samolubnych genach, przeł. E. Rajewska, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s. 185-241.
28. M. Skwara, Stara i nowa komparatystyka literacka, w: Komparatystyka dla humanistów, red. M. Dąbrowski, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011, s. 144-169).
29. Teaching world literature, ed. D. Damrosch, MLA, New York 2009.
30. The Princeton sourcebook in comparative literature. From the European enlightenment to the global present, ed. D. Damrosch, N. Melas, M. Buthelezi, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2009.
31. The Routledge companion to world literature, ed. D. Damrosch, D. Kadir, T. D’haen, Routledge, Oxon–New York 2013.
32. G. Tihanov, ‘World literature’ in the Soviet Union, referat wygłoszony w ramach American Comparative Literature Association Annual Meeting w Nowym Jorku w dniach 20-23 marca 2014 roku.
33. D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej, Universitas, Kraków 2007, s. 207.
34. World literature in theory, ed. D. Damrosch, Wiley Blackwell, Malden–Oxford 2014.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

41

Strona końc.:

63

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59863 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2016-10-11

Liczba wyświetleń treści obiektu:

648

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/79648

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji