RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Teksty Drugie Nr 6 (2014)

Creator:

Instytut Badań Literackich ORCID

Date issued/created:

2014 ; 2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Topo-grafie

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

19. J. Szujski, Kilka prawd z dziejów naszych. Ku rozważeniu w chwili obecnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1867. ; 20. Z. Miłkowski, Sprawa ruska: prowodyrowi Rusi spółcześni (odbitka z „Dziennika Poznańskiego”), Poznań 1879. ; 21. Kwestya ruska, Gubrynowicz i Schmitt, Lwów 1871. ; 22. M. Gorżkowski, O rusińskiej i rosyjskiej szlachcie, Drukarnia „Czasu”, Kraków 1876. ; 23. L. Wolski, Diagnoza (pisane w Paryżu 1876), w: J. Szujski z Ludwikiem Wolskim. Polemika w sprawach narodowych, K. Wild, Lwów 1878. ; 24. F.R. Gawroński, Walka o wolność w roku 1863, Komitet 1863-1913, Lwów 1913. ; 25. Z. Miłkowski, W Galicji i na Wschodzie. Przyczynek do dziejów powstania 1863, J.K. Żupański, Poznań 1880. ; 26. „Niepodległość” nr 1, w: Prasa tajna z lat 1861-1864, Ossolineum, Wrocław 1969, t. 2. ; 27. T. Korzon, Horodło, w: Rozprawy, t. 2, Gebethner i Wolff, Warszawa 1916. ; 28. T. Korzon, Historia jako dźwignia uświadomienia narodowego, w: Rozprawy, t. 2. ; 29. W. Kalinka, O „Dziejach Polski” prof. M. Bobrzyńskiego, w: Dzieła, t. 11, Spółka Wydawnicza Polska, Kraków 1900. ; 30. T. Kizwalter, Demos i ethnos. Kilka uwag o demokratyzacji społecznej w Europie XIX wieku, w: Społeczeństwo w dobie przemian wiek XIX i XX. Księga jubileuszowa prof. Anny Żarnowskiej, red. M. Nietyksza, DiG, Warszawa 2003. ; 31. R. Wapiński, Polska i małe ojczyzny Polaków. Z dziejów kształtowania się świadomości narodowej w XIX i XX wieku po wybuch II wojny światowej, Ossolineum, Wrocław 1994. ; 32. R. Dmowski, Półpolacy, w: Pisma, t. 3, Gmachowski Antoni i S-ka, Częstochowa 1938. ; 33. Z. Balicki, Egoizm narodowy wobec etyki, Towarzystwo Wydawnicze, Lwów 1902. ; 34. S. Koźmian, Rzecz o roku 1863, Spółka Wydawnicza Polska, Kraków 1895, t. 3. ; 35. L. Michalska-Bracha, Między pamięcią a historiografią. Lwowskie debaty o powstaniu styczniowym (1864-1939), Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce 2011. ; 36. S. Smolka, Unia z Czechami, w: Szkice historyczne, Gebethner i Wolff, Warszawa 1882. ; 37. S. Smolka, Witołd pod Grunwaldem, w: Szkice historyczne. ; 38. K. Szajnocha, Dwa lata dziejów naszych 1646.1648. Opowiadanie i źródła, Redakcja „Gazety Polskiej”, Lwów 1865, t. 1. ; 39. W. Smoleński, Zadania narodowo-państwowe Komisji Edukacyjnej, w: Przewrót umysłowy w Polsce w wieku XVIII. Studia Historyczne, oprac. i wstęp A. Wierzbicki, PIW, Warszawa 1979. ; 40. A. Pawiński, w: Rządy sejmikowe w Polsce 1572-1795 na tle stosunków województw kujawskich, oprac. H. Olszewski, PIW, Warszawa 1978. ; 41. A. Jabłonowski, Kresy ukrainne, w: Pisma, t. 2, Wende i Sk-a, Warszawa 1910. ; 42. M. Bobrzyński, Zasady i kompromisy. Wybór pism, oprac. W. Bernacki, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2001. ; 43. I. Snitko, Zarys pojęć o narodzie, nakładem autora, Lwów 1901. ; 44. M. Janowski, Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności. Dylematy ideowe polskiej demokracji liberalnej w Galicji w latach 1889-1914, IHP, Warszawa 1996. ; 45. R. Wapiński, Idee i koncepcje narodu w myśli społecznej i politycznej endecji przed rokiem 1918, w: Idee i koncepcje narodu w polskiej myśli politycznej czasów porozbiorowych, red. J. Goćkowski, A. Walicki, PWN, Warszawa 1977. ; 46. T. Kizwalter, O nowoczesności narodu. Przypadek Polski, Semper, Warszawa 1999.

References:

1. B. Limanowski, Historia powstania narodu polskiego w 1863 i 1864 r., Wydawnictwo Polskie, Lwów 1902 (wyd. 2).
2. S. Buszczyński, Rękopis z przyszłego wieku. Fantazya społeczna z 1881 roku, Drukarnia „Głosu Narodu”, Kraków 1918.
3. P. Wandycz, Pod zaborami 1795-1918, PIW, Warszawa 1994.
4. A. Walicki, Ideologia narodowa powstania styczniowego, „Przegląd” 2003 z. 4, tegoż Polskie zmagania z wolnością, Universitas, Kraków 2000.
5. E. Hobsbawm, Nations and nationalism since 1780, Cambridge University Press, 1990.
http://dx.doi.org/10.1017/s002085900011096x
6. Rkps BK 2432, k. 86-87 – C.K. Norwid do W. Zamoyskiego, luty 1864.
7. J. Nowak, Duchowe piętno społeczeństw. Złożoność i przeobrażenia polskiej refleksji nad narodem w XIX wieku, SOW, Warszawa 2008.
8. A. Mickiewicz, Literatura Słowiańska I, w: Dzieła, t. 8, oprac. J. Maślanka, Czytelnik, Warszawa 1997.
9. J. Lelewel, Mowy i pisma polityczne, Księgarnia J.K. Żupańskiego, Poznań 1864.
10. K. Libelt, O miłości Ojczyzny, w: Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej, oprac. i wstęp A. Walicki, PWN, Warszawa 1967.
11. A. Jabłonowski, Polska. Obrazy i opisy, „Etnografia”, Lwów 1904, z. 1.
12. L. Wasilewski, Ukraina i sprawa ukraińska, Książka, Kraków 1911.
13. K. Szczaniecki, Pamiętnik, oprac. W. Molik, PTPN, Poznań 1995.
14. K. Gregorowicz, Pogląd krytyczny na wypadki z roku 1861, 1862 i 1863 i zaczerpnięte z nich wskazówki polityczne z powodu prac Bolesławity, Dobrzański i Groman, Lwów 1880, t. 1.
15. H. Schmitt, Kilka słów bezstronnych w sprawie ruskiej, nakładem autora, Lwów 1861.
16. H. Schmitt,Narodowość polska, jej podstawy, rozwój dziejowy, przeobrażenia i zboczenia a stosunek do chwili obecnej, Drukarnia E. Winiarza, Lwów 1862.
17. S. Tarnowski, O Rusi i Rusinach (odbitka z „Krakusa”), Kraków 1891.
18. A. Giller, Historia powstania Narodu Polskiego w 1861-1864, Księgarnia Luxemburgska, Paryż 1867.

Relation:

Teksty Drugie

Detailed Resource Type:

Journal

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60194 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 21, 2021

In our library since:

Nov 21, 2016

Number of object content downloads / hits:

6054

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/79726

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information