Obiekt

Tytuł: Edytorskie aspekty twórczości Leopolda Buczkowskiego. Rekonesans

Twórca:

Buryła, Sławomir

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2008)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. H. Bereza, "Bagules" [fragm. dziennika]. „Regiony” 1992, z. 3/4, s. 22-23. ; 2. J. Bielecka, Ukrainizmy w prozie Leopolda Buczkowskiego. „Kieleckie Studia Rusycystyczne” 1994, t. 6, s. 107-122. ; 3. T. Błażejewski, Przemoc świata. Pisarstwo Leopolda Buczkowskiego. Łódź 1991. ; 4. L. Buczkowski, ***Cisza pachnie zgniecioną ćmą, ***Wessałem w serce miąższ, Sierpień, Dym się pali, ***Wzdęło się żyto pod niebo, ***Nie tobie skowronek. [wiersze]. „Kresy” 1998, nr 4, s. 216-218. ; 5. L. Buczkowski, Czarny potok płynie przez Konstancin. „Trybuna Mazowiecka” 1957, nr 249. ; 6. L. Buczkowski, Czaszka w sieni [fragm.]. Oprac. S. Buryła. „Akcent” 1999, nr 2, s. 183-187. ; 7. L. Buczkowski, ***Czy to waszą ojczyznę, ***Czołg ciebie wbił na kraty, ***I ptak z drutem w sercu, ***Zakwita barwinek, ***W upalny dzień, Z notatnika, Siklawina: to nikogo nie obowiązuje. [wiersze]. „Regiony” 1998, z. 4, s. 60-65. ; 8. L. Buczkowski, Dorycki krużganek. [fragm.]. „Kierunki” 1957, nr 18, s. 6-7. ; 9. L. Buczkowski, Dotykam wszystkiego: grzybów, pszczół, trzmieli...Rozm. przepr. M. Jarocka. „Argumenty” 1977, nr 38, s. 9-10. ; 10. L. Buczkowski, Dziennik wojenny. Oprac. S. Buryła, R. Sioma. Olsztyn 2001. ; 11. L. Buczkowski, Dolinoszczęsna. (fragm. powieści Grząski sad). „Twórczość” 1946, nr 3, s. 107-116. ; 12. L. Buczkowski, Jest jakaś skaza...Rozm. przepr. S. Zawiśliński. „Polityka” 1985, nr 32, s. 1, 8-9. ; 13. L. Buczkowski, Kopeć knota, ***Może strzelisz z sinej tarniny, ***Zachybotało pokrzywą, ***O ty, święty robotniku, ***Liśćmi szeleścisz na starej topoli. [wiersze]. „Przegląd Artystyczno­-Literacki” 1998, nr 10, s. 97-100. ; 14. L. Buczkowski, Koszmarna międzyepoka. [fragm.]. Oprac. Zygmunt Trziszka. „Kresy” 1997, nr 4, s. 208-210. ; 15. L. Buczkowski, Kwaszkiewicz. „Magazyn Kulturalny” 1981, nr 1, s. 34. ; 16. L. Buczkowski, Na tropie istoty rzeczy. Rozm. przepr. B. Kowalski. „Kamena” 1980, nr 15, s. 4-5. ; 17. L. Buczkowski, Odrzucam złudne sztafaże. Rozm. przepr. H. Murza-Stankiewicz. „Literatura” 1980, nr 36, s. 3-4. ; 18. L. Buczkowski, Pisarz jednej obsesji. Rozm. przepr. T. J. Żółciński. „Magazyn Pomorski” 1973, nr 2, s. 5-6. ; 19. L. Buczkowski, Pisarz, którego trzeba zaprezentować zagranicy. Rozm przepr. H. K. [H. Kirchner]. „Słowo Powszechne” 1957, nr 202. ; 20. L. Buczkowski, Pod Sedanem. [fragm]. Rys. B. Wahl. „Kultura” 1972, nr 6, s. 7. ; 21. L. Buczkowski, Proza żywa. Bydgoszcz 1986. ; 22. L. Buczkowski, Przerwany zaklęty krąg czynności - ceramika Krzysztofa Henisza. „Życie Literackie” 1960, nr 10, s. 9. ; 23. L. Buczkowski, Rozmowy z pisarzami. Rozm. przepr. J. Hordyński. „Życie Literackie” 1958, nr 27, s. 3. ; 24. L. Buczkowski, [Rozmowy z pisarzami]. Rozm. przepr. G. Niegodzisz. „Kierunki” 1978, nr 32. ; 25. L. Buczkowski, Samotny w podejrzanym świecie. Rozm. przepr. M. Jarocka. „Argumenty” 1987, nr 32, s. 9. ; 26. L. Buczkowski, Starałem się być wszędzie. Rozm. przepr. P. Roguski. „Regiony” 1975, z. 3, s. 28-35. ; 27. L. Buczkowski, Trzy pieczone kartofle. Kondycja polskiego pisarza. Rozm. przepr. M. Jarocka. „Argumenty” 1982, nr 28, s. 7. ; 28. L. Buczkowski, Tygiel. Rozm. przepr. Z. Taranienko. „Argumenty” 1971, nr 13, s. 9. ; 29. L. Buczkowski, U Hilarka. „Kierunki” 1956 nr 3, s. 5, 11. ; 30. L. Buczkowski, Urodzony na śniegu. Rozm. przepr. T. Krzemień. „Tu i Teraz” 1983, nr 1, s. 1, 4-5. ; 31. L. Buczkowski, W Urpen [ragm. prozy], Zapowiedz, ***Jedzie, jedzie***, Nędza. [wiersze]. Oprac. S. Buryła, R. Sioma. „Regiony” 2000, z. 2/4, s. 144-154. ; 32. L. Buczkowski, Wieczyste nawroty. Rozm. przepr. Z. Trziszka. „Kultura” 1985, nr 3, s. 1, 10. ; 33. L. Buczkowski, Zamiast opychać się kartoflami, wolę kromkę chleba. Rozm. przepr. M. Jarocka. „Argumenty” 1983, nr 28, s. 8-9. ; 34. L. Buczkowski, Zanurzenie w dramat ludzki. Rozm. przepr. Z. Trziszka. „Tygodnik Kulturalny”1983, nr 47, s. 1, 4. ; 35. L. Buczkowski, Z. Trziszka, Żywe dialogi. Bydgoszcz 1989. ; 36. S. Buryła, „Nie piszę przy biurku ”. „Regiony” 2002, nr 1, s. 43-54. ; 37. H. Kirchner, Pan Leopold. Rysunek z pamięci. W zb.: Wspomnienia o Leopoldzie Buczkowskim. Red. J. Tomkowski. Ossa 2005, s. 57-100. ; 38. Leopold Buczkowski - korespondencja urzędowa. Oprac. S. Buryła. „Kresy” 1998, nr 4, s. 214-216. ; 39. S. Lichański, Przedmowa. W: L. Buczkowski, Czarny potok. Warszawa 1954, s. 5-12. ; 40. List Leopolda Buczkowskiego. Oprac. i podał do druku J. S. Witkiewicz. „Wiadomości Kulturalne” 1995, nr 3, s. 16. ; 41. Listy Leopolda Buczkowskiego do żony Marii. „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 36, s. 11. ; 42. A. Marzec, Człowiek w obliczu śmierci i poniżenia. (Od Schulza do Myśliwskiego). Warszawa 1988. ; 43. R. Nycz , O kolażu tekstowym. Na materiale prozy Leopolda Buczkowskiego. W zb.: Pogranicze i korespondencja sztuk. Red. T. Cieślikowska, J. Sławiński. Warszawa 1980. ; 44. J. Pachecka, Teatry Leopolda Buczkowskiego. W zb.: Wspomnienia o Leopoldzie Buczkowskim. Red. J. Tomkowski. Ossa 2005, s. 44-56. ; 45. Słownik współczesnych pisarzy polskich. Red. E. Korzeniewska. Warszawa 1963. ; 46. I. Szczepański, „Dorycki krużganek” według Leopolda Buczkowskiego [fragm.]. „Miesięcznik Literacki” 1989, nr 6, s. 18-36. ; 47. Z. Taranienko, Tygiel. Rozmowa z L. Buczkowskim. W: Rozmowy z pisarzami. Warszawa 1986, s. 163-206. ; 48. Z. Taranienko, Z dna „Tygla”. W zb.: Wspomnienia o Leopoldzie Buczkowskim. Red. J. Tomkowski. Ossa 2005, s. 129-140. ; 49. J. Tomkowski, Krótkie kalendarium życia i twórczości Leopolda Buczkowskiego. W zb.: Wspomnienia o Leopoldzie Buczkowskim. Red. J. Tomkowski. Ossa 2005, s. 255-267. ; 50. Z. Trziszka, Intermedium. W: L. Buczkowski , Wszystko jest dialogiem. Warszawa 1984. ; 51. Z. Trziszka, Leopold Buczkowski. Warszawa 1987. ; 52. B. Zaczykiewicz, Nad pięknym modrym Dunajem. O "Czarnym potoku" Leopolda Buczkowskiego. „Twórczość” 1994, nr 1, s. 82-88.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

167

Strona końc.:

189

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63124 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-08-27

Data dodania obiektu:

2017-09-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

133

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/79957

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji