Obiekt

Tytuł: Bitwa i polowanie w „Kronice polskiej” Anonima zwanego Gallem. Relacje świata ludzkiego ze światem zwierząt

Twórca:

Obremski, Krzysztof

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Anonim tzw. Gall, Kronika polska. Przeł. R. Grodecki. Przekład oprac., wstęp, przypisy M. Plezia. Wyd. 5. BN I 59. Wrocław 1982.
2. Antologia palatyńska. Wybór, przekł., oprac. Z. Kubiak. Warszawa 1978.
3. Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543. Wstęp, oprac. A. Jelicz. Szczecin 1985.
4. Arystoteles, Polityka z dodaniem Pseudo-Arystotelesowskiej,,Ekonomiki". Przeł., oprac. L. Piotrowicz. Wstęp K. Grzybowski. Warszawa 1964.
5. Arystoteles, Retoryka. - Poetyka. Przeł., wstęp, oprac. H. Podbielski. Warszawa 1988.
6. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Przeł., wstęp Z. Żabicki. T. 1. Warszawa 1968.
7. Biblia sacra iuxta vulgatam versionem. Audiuvantibus B. Fischer OSB, I. Gribomont OSB, H. F. D. Sparks, W. Thiele. Recensuit et brevi apparatu instruxit R. Weber OSB. Editio tertia, emendata. Stuttgart 1984.
8. P. Bohuszewicz, Gramatyka romansu. Polski romans barokowy w perspektywie narratologicznej. Toruń 2008.
9. P. Deimer, Wieloryby i delfiny. Przeł. L. Karnas. Wrocław 1995.
10. W. Dynak, Z dziejów polskiej pieśni łowieckiej. Wrocław 1991.
11. W. Dynak, J. Sokolski, Wstęp. W: Staropolskie księgi o myślistwie. Oprac. W. Dynak, J. Sokolski. Wrocław 2001, s. 5-25.
12. Filozofia starożytna Grecji i Rzymu. Wybór, wstęp, oprac. J. Legowicz. Warszawa 1968.
13. D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przekł., oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek. Warszawa 1990.
14. M. Kaczmarek, Comparatio jako dominanta stylistyczna,, ojczystego wiersza " Samuela Twardowskiego. „Studia Śląskie. Seria Nowa” 1974, T.26, s. 137-144.
15. E. Kasperski, Świat człowieczy. Wstęp do antropologii literatury. Pułtusk-Warszawa 2006.
16. E. Krawecka, Kot - symbol ambiwalentny. W zb.: Flora i fauna w kulturze średniowiecza od XII do XV wieku. Red. A. Karłowska-Kamzowa, J. Kowalski. Poznań 1997, s. 84-88.
17. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przeł., oprac., wstęp A. Gorzkowski. Bydgoszcz 2002.
18. E. Leach, Levi-Strauss. Przeł. P. Niklewicz. Warszawa 1973.
19. Liryka starożytnej Grecji. Oprac. J. Danielewicz. Wyd. 3. Wrocław-Kraków 1984.
20. D. C. Maleszyński, Człowiek w tekście. Formy istnienia według literatury staropolskiej. Poznań 2002.
21. M. P. Markowski, Antropologia, humanizm, interpretacja. W zb.: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja. Red. M. Czermińska. T. 1. Kraków 2005, s. 283-292.
22. A. Marzec, Zwierzyniec Mistrza Wincentego na tle średniowiecznej wiedzy encyklopedycznej. W zb.: Flora i fauna w kulturze średniowiecza od XII do XV wieku. Red. A. Karłowska-Kamzowa, J. Kowalski. Poznań 1997, s. 25-28.
23. R. Nycz, Antropologia literatury - kulturowa teoria literatury - poetyka doświadczenia. „Teksty Drugie” 2007, nr 6, s. 34-49.
24. K. Obremski, Zwierzę jako problem myśli antropologicznej (od Protagorasa do Kochanowskiego). W zb.: Literacka symbolika zwierząt. Red. A. Martuszewska. Gdańsk 1993, s. 18-36.
25. G. Ravasi, Psalmy. Cz. 1: Psalmy 1-19 (wybór). Wstęp C. M. Martini. Przeł. P Mikulska. Kraków 2007.
26. R. M. Sapolsky, Małpie amory i inne pouczające historie o zwierzęciu zwanym człowiekiem. Przeł. E. Józefowicz. Warszawa 2008.
27. W. Sarnowska, J. Fabiański, Łowiectwo na ziemiach polskich. Wrocław 1976.
28. W. Stróżewski, Średniowieczne teorie wartości. W zb.: Historia filozofii średniowiecznej. Red. J. Legowicz. Warszawa 1980, s. 394-433.
29. E. Śnieżyńska-Stolot, Tajemnice dekoracji „Psałterza floriańskiego". Z dziejów średniowiecznej koncepcji uniwersum. Warszawa 1992.
30. Zderzenia. Literatura dawna a metody współczesnej humanistyki. Red. K. Obremski. „Litteraria Copernicana” 2008, nr 2.
31. Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze - renesans -barok. Wstęp, wybór, oprac. M. Cytowska, T. Michałowska. Warszawa 1999.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

18

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63161 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2017-09-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

76

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80205

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji